Дослідження робочих процесів в біполярному електролізері з протонообмінною мембраною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація на тему : «Дослідження робочих процесів в біполярному електролізері з протонообмінною мембраною», складається з 5 розділів, обсяг пояснювальної записки 96 сторінок основного тексту, включає 42 рисунки і 21 таблицю. Метою роботи було визначення переваг та недоліків електролізу та дослідження робочих процесів в біполярному електролізері, а саме факторів, що впливають на експлуатаційні параметри шляхом створення симуляційної моделі електролізера в середовищі Simscape Simulink без створення реального випробувального стенду. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: - Проаналізувати конструкції та особливості в роботі електролізерів з метою виявлення недоліків та переваг кожного з типів - Визначити основні параметри які впливають на процес електролізу, щоб використати їх для проведення дослідів - Створення електронної дослідницької моделі електролізеру - Тестування створеної системи - На основі проведених досліджень зробити висновки Перший розділ даної роботи присвячено аналізу способів одержання та зберігання водню та огляду існуючих конструкцій електролізеру та їх особливостей. Другий розділ даної роботи присвячено розробці симуляційної моделі електролізера та проведенню дослідів. Публікації. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».

Опис

Ключові слова

електролізер, воднево-киснева суміш, симуляційна модель, робочі параметри, electrolyzer, hydrogen-oxygen mixture, simulation model, operating parameters

Бібліографічний опис

Шевчук Д. В. Дослідження робочих процесів в біполярному електролізері з протонообмінною мембраною : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка /Шевчук Денис Володимирович. – Київ, 2024. – 102 с.

DOI