Дослідження та модернізація захватних пристроїв маніпулятора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дослідження та розробка транспортно-розвантажувальних машин. Магістерська робота для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка навчального закладу «Мехатроніка і робототехніка» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Предметом магістерської роботи є аналіз механічних пристроїв і роботизованих систем автоматизації технологічних процесів в обробній промисловості. Автоматизація технологічних процесів, перш за все, дозволяє підвищити продуктивність праці, а також підвищити якість продукції, що випускається. Переміщення текстильних матеріалів здійснюється за допомогою вакуумного пристрою. При визначенні конструкції вакуумного захвату проведено аналітичний та порівняльний огляд характеристик вакуумних захватів, які отримують розрідження. У статті розглянуто різні типи вакуумних ежекторів з різними налаштуваннями. Після запропонованих конструкцій були розроблені 3D-моделі в середовищі SolidWorks та проведено комп’ютерне моделювання потоків, досліджено конструкції та визначено силу потоку, яка створює вакуум. З аналізу запропонованих варіантів отримано максимальне значення вакууму для параструминного вакуумного ежектора.

Опис

Ключові слова

вакуумний захват, автоматизація навантажувальних операцій технологічних машин, пароструминний ежектор, дослідження течії в ежекторах, вакуумна модель, vacuum gripper, investigation of the flow in ejectors, automation of loading processes of technical machines,, vacuum model, steam jet ejector

Бібліографічний опис

Гапей, А. П. Дослідження та модернізація захватних пристроїв маніпулятора : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Гапей Антон Павлович. – Київ, 2024. – 106 с.

DOI