Автоматизована мобільна платформа для транспортування малогабаритних вантажів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація на тему: «Автоматизована мобільна платформа для транспортування малогабаритних вантажів», складається із 5-ти розділів, обсяг пояснювальної записки складає 103 сторінки основного тексту, включає в собі 48 рисунків, 28 таблиць та 7 плакатів графічного матеріалу. Метою роботи є вирішення проблеми стабілізації автоматизованої платформи з вантажем за умови його відхилення від осі рівноваги системи на певну відстань. Вирішення цієї проблеми дозволяє створити одновісний автоматизований транспорт для перевезення малогабаритних вантажів, що не має аналогів на ринку логістики. Впровадження такого типу платформи дозволяє автоматизувати склади та інші підприємства, що мають в наявності власні складські приміщення. Щоб досягти поставленої мети в роботі було поставлено наступні задачі: - Провести силовий та геометричний розрахунки параметрів системи; - Змоделювати процес повороту платформи та процес роботи приводу стабілізації платформи в середовищі програми «MATLAB Simulink» та на основі моделей проаналізувати ці процеси; - Створити загальну модель процесу стабілізації платформи та провести аналіз характеру поведінки параметрів системи; - На основі проведених досліджень провести підсумки роботи. В першому розділі даної дисертації було проведено огляд існуючих автоматизованих платформ, та вибір приладу, як основу створення досліджуваної платформи. А також сформульовано основні задачі, які необхідно вирішити. В другому розділі виконали основну частину завдання, а саме створили всі необхідні розрахунки, змоделювали математичні моделі та на основі їх дослідження провели аналіз роботи системи стабілізації. Об’єктом дослідження є процеси, що виникають при повороті одновісної платформи під дією сил на вантаж, що зміщений від осі рівноваги системи. Предметом дослідження є залежність кута повороту платформи та часу на компенсацію відхилення при різних масах та початкових відхиленнях вантажу. Наукова новизна досліджуваного та проектованого об'єкту полягає в створені унікальної, одновісної, автоматизованої платформи з невеликими габаритними розмірами, така, що зможе переміщувати невеликий товар у важкодоступних місцях для великогабаритної автоматизованої техніки, одночасно з цим розвантажити людський ресурс, який можна спрямувати на інші, важливіші роботи. Публікації. За темою магістерської дисертації було опубліковано 1 працю, а саме тезу на тему «МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ОДНОВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ» Ганна Лавренчук, Олександр Узунов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Опис

Ключові слова

одновісна автоматизована платформа, стабілізація платформи, малогабаритний вантаж, uniaxial automated platform, platform stabilization, smallsized cargo

Бібліографічний опис

Лавренчук, А. В. Автоматизована мобільна платформа для транспортування малогабаритних вантажів : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Лавренчук Анна Вікторівна . – Київ, 2024. – 113 с.

DOI