Розвиток економік країн в умовах Next Normality та Industry 4.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Індустрія 4.0, Next Normality, сфера послуг, промисловість, політична стабільність, Industry 4.0, Next Normality, services, industry, political stability

Бібліографічний опис

Войтко, С. В. Розвиток економік країн в умовах Next Normality та Industry 4.0 / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2020. – № 17. – С. 93-104. – Бібліогр.: 13 назв.