Модернізація гідравлічного приводу в мобільній системі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається з 4 розділів на 93 стр. (огляд існуючих гідроприводів; розрахунки; техніка безпеки; стартап проєкт). Робота містить 15 ілюстрацій, 23 таблиці, 19 джерел за переліком посилань. В магістерській дисертації розглянуто питання модернізації гідроприводу комунальної машини робота-збирача сміття з метою покращення його ефективності та надійності. Досліджено конструкцію гідроприводу з метою виявлення вібрацій та неплавності його роботи. Огляд джерел існуючих приводів показав, що присутні великі коливання тиску в окремих місцях гідроприводу, що може впливати на стійкість та ефективність роботи. У результаті аналізу було вирішено впровадити додаткові заходи для покращення роботи гідроприводу. Відповідно, актуальність теми «Модернізація гідравлічного приводу в мобільній системі» є покращення роботи гідроприводу. Було запропоновано встановити додаткові дроселі з метою збільшення стійкості приводу, що дозволило покращити плавність руху машини. Також були використані демпфери для зменшення великих коливань тиску в окремих точках гідроприводу, що сприяло зниженню вібрацій та поліпшенню загальної ефективності роботи. Також був зроблений розрахунок гідророзподільника. Об’єкт дослідження – система гідроприводу мобільної машини, в якій виявлені недоліки в роботі і буде покращуватися за рахунок модернізації. Предмет дослідження дисертації – є розгляд характеристики роботи (неплавність, вібрації) гідроприводу на які безпосередньо спрямовано само дослідження. В роботі методи дослідження є огляд та аналіз гідроприводів переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та моделювання з отриманими харектерними залежностями. Запропоновані модифікації не лише покращують функціональність гідроприводу, але й сприяють збільшенню тривалості служби комунальної машини, зменшуючи знос та ускладнення експлуатації. Ця робота має практичне значення для розвитку та вдосконалення технічних характеристик сучасних комунальних транспортних засобів.

Опис

Ключові слова

гідропривід, відходи, робот, пресування, тиск, зусилля, витрата, мобільна машина, hydraulic drive,, waste, pressing, robot, pressure, force, mobile machine, flow rate

Бібліографічний опис

Петровський, А. О. Модернізація гідравлічного приводу в мобільній системі : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Петровський Артем Олегович. – Київ, 2024. – 93 с.

DOI