Персонал як основа і головний ресурс організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Лазоренко, Т. В.
Токарєв, М. Л.
Lazorenko, T. V.
Tokarev, M. L.
Лазоренко, Т. В.
Токарев, М. Л.

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

персонал, управління персоналом, підходи, кадрові відносини, керівництво, працівники, теорія менеджменту, праця, ресурси, personnel, personnel management approaches, human relations, management, employees, management theory, labor, resources, персонал, управление персоналом, подходы, кадровые отношения, руководство, работники, теория менеджмента, труд, ресурсы

Бібліографічний опис

Лазоренко Т. В. Персонал як основа і головний ресурс організації / Лазоренко Т. В., Токарєв М. Л. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 282–289. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI