Аналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Необхідність відновлення української енергетичної галузі після війни, з особливим акцентом на впровадження новаторських технологій, які базуються на використанні чистих та відновлюваних джерел енергії. Особливо актуальним є розвиток децентралізованих опалювальних систем для малих міст та поселень, а також індивідуальних об'єктів, які використовують комбінацію низько потенційної геотермальної та сонячної теплової енергії. Важливим завданням у цьому контексті є розробка ефективної системи управління для таких комплексних локальних енергетичних систем (кластерів), що спираються на відновлювані джерела енергії. Метою роботи є розробка серверної частини для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Завдання дослідження: - проаналізувати наявні системи та програмне забезпечення. Провести детальний огляд існуючих систем і програм, які використовуються для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами у гідротермальних системах, визначити їхні сильні та слабкі сторони; - розробити нову модель для аналізу та управління; - створити програмне забезпечення; - протестувати програму і описати користувацький досвід; Об’єкт дослідження — засоби покращення становища зберігання електроенергії в країні. Предмет дослідження — в рамці дослідження розглядаються алгоритми та методи, які застосовуються для збору, обробки та аналізу даних з цих систем, а також розробка серверної частини, яка включає в себе інтерфейс та функціонал для ефективного управління цими параметрами. Аналізується також використання сучасних технологій в розробці даної системи, з акцентом на її здатність забезпечити точність, ефективність та швидкість обробки даних. Методи дослідження — аналіз літератури та наявних даних для оцінки існуючих підходів до управління гідротермальними системами. Математичне моделювання та комп'ютерне симулювання для вивчення теплофізичних та гідродинамічних процесів у цих системах. Дисертація складається з вступу, шести розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 76 сторінок, в тому числі 70 сторінок основного тексту, 25 рисунків, 3 формули, 4 таблиці, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.

Опис

Ключові слова

тепловий насос, Java, імітаційна модель, енергетичний кластер, система управління, heat pump, simulation model, energy cluster, management system

Бібліографічний опис

Усатенко, М. Г. Аналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Усатенко Михайло Геннадійович. – Київ, 2023. – 78 с.

DOI