Система керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація виконана на тему «Система керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом». Проект складається з пояснювальної записки, 1 аркушу креслення формату А1 та 2 аркушів креслень формату А2. На кресленнях представлено: схему автоматизації, принципову електричну схему дистанційного керування електродвигунами та принципову електричну схему технологічної сигналізації. Мет ою дисертації є створення системи керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом за рахунок впровадження сучасних засобів автоматизації та розробки системи керування. В розділах пояснювальної записки виконаний аналіз технологічного стану виробництва, розроблено основні рішення з автоматизації, отримано математичну модель теплообмінника, розраховано систему керування теплообмінником, що відповідає вимогам технологічного процесу. Досліджено перехідні процеси в замкнутій системі з ПІ-регулятором, отримано параметри регулятора, що забезпечують задані значення тривалості перехідного процесу та рівень перерегулювання. Розроблено нечітку систему керування підігрівачем. Здійснено оптимізацію системи керування. Виконано розробку стартап-проекту.

Опис

Ключові слова

система керування, оптимізація

Бібліографічний опис

Мазуренко, М. І. Система керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Мазуренко Максим Іванович - Київ, 2024. – 78 с.

DOI