Мехатронний комплекс діагностування магістральних трубопроводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

трубопровід, положення, система координат, кути Ейлера, довжина траєкторії, мехатронний комплекс

Бібліографічний опис

Мехатронний комплекс діагностування магістральних трубопроводів / С. В. Зайченко, С. П. Шевчук, А. В. Данілін, В. А. Побігайло, Н. І. Жукова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 142–151. – Бібліогр.: 15 назв.