Програмне забезпечення для систем контролю доступу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розмір пояснювальної записку — 151 аркушів, містить 7 рисунків, 35 таблиць, 35 джерел, 4 додатка. Актуальність теми. Тестування відіграє важливу роль на кожному етапі розробки програмного забезпечення, дозволяючи знаходити помилки в програмному коді, на графічному інтерфейсі та відстеження коректності роботи певних послідовних дій. Виділяють дві методики тестування: ручне та автоматизоване тестування. Відмінність між ними полягає в часі виконання та витратних ресурсах. Сутність автоматизації полягає в мінімізації ручного тестування програмного забезпечення. Проте методи впровадження автоматизованого тестування в програмне забезпечення не є зручними та універсальними, що спонукає певні складнощі під час реалізації. Отже розробка програмного забезпечення, котра надасть можливість добавляти універсальні функції подій автоматизованого тестування є актуальною темою. Мета дослідження. Вдосконалити і забезпечити безпеку процесу ідентифікації та авторизації осіб, які намагаються отримати доступ до певних обʼєктів. Об’єктом дослідження є програмне забезпечення для систем контролю доступу у поєднанні технології розпізнавання обличчя та блокчейну. Предметом дослідження є способи і механізми поєднання технології розпізнавання обличчя та блокчейну для забезпечення безпеки в системах контролю доступу. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні задачі: − аналіз існуючих рішень; − проектування архітектури системи, яка поєднує технологію розпізнавання обличчя та блокчейн для забезпечення безпеки в системах контролю доступу; − розробка програмного забезпечення з механізмами для збереження та захисту біометричних даних користувачів; − дослідження можливостей масштабування системи та її продуктивності при обробці великої кількості ідентифікаційних запитів; − оцінка ефективності запропонованого рішення; − аналіз отриманих результатів, визначення переваг і обмежень розробленого рішення та висунення рекомендацій для подальших удосконалень. Наукова новизна є розробка та дослідження системи контролю доступу, яка використовує технологію розпізнавання обличчя та блокчейн для підвищення безпеки та приватності, створюючи систему ідентифікації з підвищеною надійністю та захистом даних користувачів. Практичне значення може бути використано на підприємствах, де потрібен підвищений захист від ризиків незаконного доступу з умовою зберігання біометричних даних в безпечному і шифрованому вигляді, забезпечуючи захист приватності користувачів.

Опис

Ключові слова

контроль доступу, розпізнавання облич, блокчейн, CNN, convolutional neural networks, технології ідентифікації, оптимізація системи, надійність, цифрова безпека, access control, facial recognition, blockchain, identification technologies, system optimization, reliability, digital security

Бібліографічний опис

Поспєлова, К. І. Програмне забезпечення для систем контролю доступу : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Поспєлова Кароліна Ігорівна. – Київ, 2024. – 150 с.

DOI