Інструментальне оснащення для позиціювання різця в мікрометричному діапазоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Малі переміщення в металорізальних верстатах використовуються для коригування похибок, що виникають у процесі технологічної обробки через теплові та пружні деформації, динамічні навантаження на холостих ходах та під час різання, зміни розмірного настроювання верстата тощо. Проте спроби вирішити проблему малих переміщень за допомогою традиційних електромеханічних систем стикаються зі значними технічними труднощами. При роботі з мікропереміщеннями та на наднизьких швидкостях електромашинні виконавчі пристрої постійного і змінного струму працюють в нестійких режимах, що призводить до нерегулярних коливань об'єкту позиціонування в напрямку руху. Крім того, нелінійності кінематичних передач (люфти, сухе тертя, зони нечутливості тощо) мають істотний вплив, який не можна ігнорувати в таких умовах. Навіть у найкращих шарико-гвинтових передачах повторюваність при позиціонуванні досягається з похибкою від десятих частин до одиниць мікрометрів. Тому можна зробити висновок, що традиційні електромашинні виконавчі пристрої позиціонування вичерпали свої можливості, і є необхідність переходу до нових конструктивних рішень, що дозволять долати зазначені недоліки. Подолавши в проблеми проектування фізичної системи, динамічна модель запропонована система нанопозиціювання створена та перевірена за допомогою ідентифікація системи. Зокрема, динамічні нелінійності пов'язані з великими зсувами вигину визначено механізми та пов’язані з цим проблеми контролю. Фізична система виготовлена, зібрана та перевірена для підтвердження його одночасний великий діапазон і нанометричний рух можливості. Попередні результати випробувань замкнутого циклу, які висвітлити потенційні, а також очікувані виклики, пов’язані з цим з цією новою конфігурацією дизайну.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Стожаров, Є. О. Інструментальне оснащення для позиціювання різця в мікрометричному діапазоні : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Стожаров Євген Олегович. – Київ, 2023. – 76 с.

DOI