Основи цифрової схемотехніки. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-09-02

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

цифрові пристрої, логічні елементи, мікросхеми

Бібліографічний опис

Павловський, О. М. Основи цифрової схемотехніки. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. М. Павловський, І. О. Васильковська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 61 с. – Назва з екрана.

DOI