Дослідження швидкодії гідравлічного приводу з сервокеруванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

Магістерська дисертація на тему: «Дослідження швидкодії гідравлічного приводу з сервокеруванням». Пояснювальна записка містить 55 сторінок, складається з 6 розділів, містить 23 рисунки і 19 таблиць. Обсяг графічного матеріалу – 8 плакатів. Метою проекту є вивчення поведінки лінійного гідравлічного сервоприводу у часовій області. Система приводу була змодельована в Simscape та були отримані експериментальні дані за допомогою прототипу, зібраного на випробувальному стенді. Перший розділ містить в собі огляд існуючих типів приводів, в особливсті лінійних гідравлічних приводів і сервоприводів. У другому розділі представлена гідравлічна схема приводу та електричне обладнання, що використовується для прототипування системи керування. Цей розділ також описує параметри, які можна використовувати для оцінки якості системи керування при аналізі системи в третьому і четвертому розділах. В третьому розділі представлено опис експериментального стенду і проведено три експерименти. Перший експеримент має на меті отримати характеристики сервоклапана, щоб уможливити його моделювання в наступному розділі. Другий експеримент мав на меті знайти підходяще значення коефіцієнта П і показав, як поведінка системи залежить від значення коефіцієнта. Останній експеримент полягав у встановленні коефіцієнтів ПІ емпіричним шляхом для отримання підходящих часових характеристик. Модель системи з застосуванням підходу зосереджених моделей розглянуто в четвертому розділі. Симуляції на основі представленої моделі були проведені для отримання даних в часовій області, які досить добре відповідають експериментальним даним. Також було розглянуто вплив частоти циклу і механічного навантаження на швидкодію приводу. В п’ятому розділі розглянуто доцільність розробки продукту на основі гідравлічної системи, що вивчається в проекті. В останньому розділі розглянуто безпеку експлуатації та обслуговування об'єкта дослідження. Таким чином, в рамках проекту теоретично та експериментально досліджено швидкісні характеристики гідравлічного приводу з сервокеруванням.

Опис

Ключові слова

гідропривід, Simscape, сервокерування, ПІ-регулятор, Simscape, PI regulator, Hydraulic actuator, servo control

Бібліографічний опис

Жабура, Я. А. Дослідження швидкодії гідравлічного приводу з сервокеруванням : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Жабура Яна Андріївна. – Київ, 2023. – 54 с.

DOI