Біологічне очищення стічних вод пивоварного заводу та міста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

стічні води, біологічне очищення, uasb-реактор, біогаз, анаеробно-аеробна технологія, активний мул, аеробний стабілізатор, wastewater, biological treatment, uasb-reactor, biogas, anaerobic-aerobic technology, activated sludge, aerobic stabilizer

Бібліографічний опис

Старун, В. Ю. Біологічне очищення стічних вод пивоварного заводу та міста : магістерська дис. : 162 Біотехнології та біоінженерія / Старун Вікторія Юріївна. – Київ, 2021. – 132 с.

DOI