Реалізація міжнародного співробітництва на засадах циркулярної економіки в умовах Індустрії 4.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У дипломній роботі розглянуто сутність циркулярної економіки та міжнародного співробітництва в умовах Індустрії 4.0. Подано 30 трактувань поняття «циркулярна економіка», доведено взаємозв’язок між циркулярною економікою, Індустрією 4.0 та Цілями сталого розвитку. Проведено дослідження реалізації міжнародного співробітництва на засадах циркулярної економіки в умовах Індустрії 4.0 шляхом співставлення міжнародних індексів та подана оцінка реалізації циркулярної економіки у світі та Україні. Також визначено найбільш нагальні дії для світової та української спільноти в рамках міжнародного співробітництва для просування циркулярної економіки та розроблено рекомендації щодо удосконалення міжнародного співробітництва на засадах циркулярної економіки в Україні.

Опис

Ключові слова

співробітництво, національна економіка, Індустрія 4.0, високотехнологічний експорт, цілі сталого розвитку, екологія, промисловість, відходи, утилізація, міжнародний проект, ООН, cooperation, circular economy, Industry 4.0, sustainable development goals, high-tech export, ecology, production, wasre, utilization, international project, UN

Бібліографічний опис

Хмілевська, А. О. Реалізація міжнародного співробітництва на засадах циркулярної економіки в умовах Індустрії 4.0 : дипломна робота … бакалавра : 051 Економіка / Хмілевська Анастасія Олександрівна. – Київ, 2020. – 96 с.

DOI