Моделювання репрезентативних вибірок для MIRT моделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація: 52 сторінки, 24 першоджерела, 19 слайдів презентації, електронні додатки. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаної літератури. В дисертаційній роботі досліджується алгоритми генерації матриць первинних балів MIRT моделей, вибір розмірності моделі MIRT для аналізу згенерованих репрезентативних вибірок матриць первинних балів для компенсаторних 2PL MIRT-моделей. Основною метою дисертаційного дослідження є вибір розмірності моделі MIRT для аналізу згенерованих репрезентативних вибірок матриць первинних балів. Об’єктом дослідження є моделі MIRT для аналізу згенерованих репрезентативних вибірок матриць первинних балів. Предметом дослідження є алгоритми генерації матриць первинних балів, вибір розмірності моделі MIRT. Перший розділ містить теоретичні відомості з основ статистичного аналізу педагогічних тестів. Другий розділ містить математичні методи EFA попереднього визначення розмірності моделей MIRT. Третій розділ містить методи оцінювання латентних параметрів моделей MIRT, які використовуються в роботі. Четвертий розділ містить методи перевірки адекватності моделі. П’ятий розділ містить статистичний аналіз результатів згенерованих репрезентативних вибірок матриць первинних балів для компенсаторних 2PL MIRT-моделей, опис параметрів згенерованих матриць первинних балів, порівняльний аналіз еталонних параметрів моделей із оціненими.

Опис

Ключові слова

тести з вищої математики, MIRT, EFA, PA, алгоритми EM, MH-RM, критерії AIC, BIC, M2, RMSEA, CFI ,TLI, 2PL MIRT-модель, 2PL MIRT-модель

Бібліографічний опис

Лесик, Д. В. Моделювання репрезентативних вибірок для MIRT моделей : магістерська дис. : 111 Математика / Лесик Денис Віталійович. – Київ, 2024. – 52 с.

DOI