Методи аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Сучасні умови бізнесу вимагають від HR-менеджерів та керівників високого рівня ефективності в управлінні персоналом для досягнення успіху та конкурентоспроможності. Зростання конкуренції та динаміка змін в бізнес-середовищі роблять актуальним впровадження сучасних технологій та аналітики для оптимізації управлінських процесів. Мета роботи - створення комплексної системи для автоматизації підбору, управління та аналізу персоналу в організації. Проект націлений на розробку програмного забезпечення, яке надасть HR-менеджерам потужний інструментарій для вдосконалення усіх аспектів управління персоналом. Завдання дослідження: – провести аналіз існуючих систем для управління персоналом; – розробити модуль для додавання/редагування/видалення кандидатів та співробітників; – реалізувати механізм для пошуку та фільтрації кандидатів і співробітників за визначеними критеріями; – створити систему для розділення кандидатів на категорії; – розробити модуль аналізу кандидатів та співробітників за ключовими метриками; – підключити API до frontend частини системи. Об’єкт дослідження – процеси управління персоналом в організації. Предмет дослідження – системи управління та керування персоналом, методи їх аналізу. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість покращення процесів управління персоналом в організації, підвищення швидкості та точності прийняття рішень в компанії. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 82 сторінок, в тому числі 80 сторінка основного тексту, 19 таблиць, 34 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.

Опис

Ключові слова

веб-сервіс, HR-управління, управління персоналом, аналіз даних, HR менеджмент, web service, HR management, personnel management, data analysis

Бібліографічний опис

Проботюк, Д. А. Методи аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Проботюк Дарина Андріївна. – Київ, 2023. – 82 с.

DOI