Аналіз якості математичних моделей методом бутстреп моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

математична модель, аналіз, бутстреп, моделювання, нелінійна модель, метод найменших квадратів, модель Мальтуса, Верхалст-Перл, mathematical model, mathematical analysis, bootstrap, bootstrap modeling, nonlinear model, least squares method, model of Malthus, model of Verhalst-Pearl

Бібліографічний опис

Кучер, Д. Я. Аналіз якості математичних моделей методом бутстреп моделювання : дипломна робота … бакалавра : 6.040301 Прикладна математика / Кучер Данило Ярославович. – Київ, 2019. – 36 назв.

DOI