Алгоритм оптимального керування імунотерапією злоякісних пухлин

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Імунотерапія стала перспективним напрямком в лікуванні раку, забезпечуючи більш ефективний імунний відгук на пухлинні клітини. Оптимальне керування цим процесом може значно покращити результати та мінімізувати побічні ефекти. Розробка алгоритмів, які враховують унікальні характеристики кожного випадку, може зробити імунотерапію більш ефективною та безпечною. Вивчення оптимальних стратегій може сприяти швидшому впровадженню передових методів лікування та збільшити ефективність боротьби з раком. Мета дослідження. Покращення оптимальних стратегій лікування за допомогою імунотерапії для пацієнтів, які страждають від злоякісних пухлин Практичне значення одержаних результатів. Оптимальні стратегії лікування можуть сприяти зменшенню витрат на терапію, так як дозволять уникати непотрібного використання ресурсів та скорочувати терміни лікування.

Опис

Ключові слова

моделювання, рак, злоякісні пухлини, диференційні рівняння, modeling, cancer, malignant tumors, differential equations

Бібліографічний опис

Харченко, С. О. Алгоритм оптимального керування імунотерапією злоякісних пухлин : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Харченко Софія Олексіївна. – Київ, 2024. – 100 с.

DOI