Моделювання та розробка біонічного робота-руки на основі гідравлічного приводу за допомогою адитивних методів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Було розглянуто різні дизайни сучасних біонічних рук, їх можливості, параметри, і чим вони відрізняються від людської руки та між собою. Окремо розглянуто різні технічні реалізації кінематики біонічних рук, де особливу увагу було приділено різним типам приводів. Запропоноване технічне рішення робота руки з гідравлічним приводом, розглянуто його переваги та недоліки. Одночасно пропонується 3D-друк як метод виготовлення гідравлічних елементів, розглянуто його переваги та недоліки. Демонструється отримані в процесі дизайну гідравлічні елементи, а також всі розрахунки цих елементів і систем керування елементами. Було накреслено загальне креслення виробу і складальні креслення окремих елементів. Також були розроблені та накреслені принципова гідравлічна та електрична схеми. Наведений розділ з технології виготовлення гідравлічних елементів адитивним методом, показані принцип, етапи обробки та результат. Розглянуті основні питання охорони праці та техніки безпеки при роботі з 3D-принтером, до яких входить: Безпека роботи з обладнанням де використані потенційно шкідливі речовини; Хімічна безпека роботи з фотополімерами; Пожежна безпека, Захисний одяг. Представлений Стартап-проект біонічного робота протеза. Зроблені висновки та рекомендації на основі проведеної роботи.

Опис

Ключові слова

біоніка, робот-рука, протез, кінематика, привід, гідравліка, адитивні технології, 3D-друк, гідроциліндр, розподільник, соплозаслінка, зворотній зв’язок, соленойд, катушка, фотополімер, bionics, robotic arm, prosthesis, kinematics, actuator, hydraulics, additive technology, 3D printing, hydraulic cylinder, distributor, servovalve, feedback, solenoid, coil, photopolymer

Бібліографічний опис

Костюченко, І. В. Моделювання та розробка біонічного робота-руки на основі гідравлічного приводу за допомогою адитивних методів : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Костюченко Іван Васильович. – Київ, 2024. – 89 с.

DOI