Лінія для виготовлення утепленого лінолеуму з модернізацією каландра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена розробці модернізаційної лінії для виготовлення утепленого лінолеуму з використанням каландра. У роботі детально розглянуто основний пристрій виробництва рулонних матеріалів - каландер, його функції та роль у підвищенні якості продукції та зниженні енерговитрат. Запропоновано дві модернізації каландра. Перша модернізація спрямована на вирішення проблеми термічного опору та тепловтрат з торців валка, що заважають рівномірному розподілу температурного поля. Для цього валок впроваджено центральний канал, що забезпечує кращий тепловий обмін і поліпшує якість продукції. Друга модернізація спрямована на підвищення якості продукції шляхом збільшення часу контакту паперового полотна з валами та зменшення його деформації. Для цього розроблено нову схему технологічного процесу та модернізовано валки. За допомогою 3D-моделювання були проведені розрахунки, які підтвердили, що впроваджені модернізації позитивно впливають на якість продукції, енергоефективність та тривалість роботи каландра. Робота має важливе значення для виробництва утепленого лінолеуму, оскільки пропоновані модернізації дозволяють покращити якість продукції, знизити енерговитрати та підвищити продуктивність каландрового процесу.

Опис

Ключові слова

валок, каландр, покриття, лінолеум, периферійні канали, roll, calender, coating, linoleum, peripheral channels

Бібліографічний опис

Шапіро, А. О. Лінія для виготовлення утепленого лінолеуму з модернізацією каландра : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Шапіро Артем Олегович. – Київ, 2023. – 118 с.

DOI