Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print) Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 2012
Тематика: загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.
Офіційний сайт (архів випусків): http://visnyk.fl.kpi.ua/
Правонаступник (з 2017 р.): Advanced Linguistics

Переглянути