Історія науки і техніки. Навчально-методичні матеріали для студентів факультету прикладної математики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Історія науки і техніки

Бібліографічний опис

Історія науки і техніки. Навчально-методичні матеріали для студентів факультету прикладної математики [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія» / І. К. Лебедєв, Л. Р. Ігнатова, А. І. Махінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 128 с. – Назва з екрана.

DOI