Бакалаврські роботи (СП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 155
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання штучного інтелекту для дослідження цифрової доступності контенту веб-сайтів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Янковенко, Андрій Олександрович; Кисельов, Геннадій Дмитрович
  Метою дипломної роботи є дослідження актуальних методів штучного інтелекту для передбачення доступності веб-сайтів за різними ознаками. Цифрова доступність вмісту веб-сайту важлива, оскільки вона дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації та користуватися онлайн-сервісами. Це дослідження спрямоване на виявлення слабких місць у методах розробки веб-сайтів і рекомендації шляхів покращення цифрової доступності. В ході даної роботи було досліджено сучасні підходи для надання оцінки доступності різноманітних сайтів за різними критеріями та було зроблено висновок про те, що більшість сайтів не є ідеальними, тобто часто потребують значного удосконалення. Відповідно до результатів було зібрані дані з великою кількості сайтів для навчання нейромоделі. В роботі було навчено нейромережу на різниках типах та кількостях даних. Оцінювання розробленого ШІ-рішення проводилося з урахуванням таких аспектів, як точність, масштабованість, надійність і зручність використання. Загальний обсяг роботи: 107 сторінок, 50 рисунків, 2 додатки, 22 джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мобільний застосунок для агрегації новин з використанням методів штучного інтелекту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юрченко, Олена Володимирівна; Булах, Богдан Вікторович
  Пошук інформації є основою соціального життя сучасної людини, що потребує реалізації найбільш зручних інструментів її обробки, фільтрації та подачі. Саме потреба ефективної обробки інформації для її засвоєння забезпечує актуальність даній роботі. Метою роботи є дослідження існуючих методів штучного інтелекту для роботи з даними та реалізації агрегатору новин. Також враховується огляд теоретичної та технічної частини, розробка архітектури застосунку та тестування. Результатом роботи є мобільний застосунок з функцією агрегації новин, який використовує один із методів штучного інтелекту та передбачає обробку природної мови для визначення тематики тексту. Об'єктом дослідження є користувачі та їхні потреби, новини та джерела, з яких вони агрегуються, а також методи штучного інтелекту для вирішення поставленої задачі. Предметом дослідження є сам застосунок, його реалізація, та ідея, впровадження майбутньої підтримки та доповнення. Загальний обсяг роботи 119 с., 38 рис., 8 табл., 39 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Організація паралельних обчислень в розподіленій системі з використанням черг повідомлень
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шляхов, Данило Сергійович; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна
  Метою дипломної роботи є дослідження ефективності використання черг повідомлень для задач, що потребують паралельної обробки даних. У сучасному світі виникла необхідність у покращенні продуктивності систем за допомогою паралелізації обчислень, а також прискорення процесу розробки кінцевого продукту. Черга повідомлень – це інструмент, що дозволяє застосувати шаблони паралелізації, зменшити зв’язаність частин розподіленої системи, забезпечити гарантовану обробку повідомлень та масштабування системи. Тому тема дипломної роботи є актуальною. В роботі проведено аналіз застосування черг повідомлень в розподілених системах, шаблонів паралельних обчислень, порівняння популярних реалізацій брокерів повідомлень, а також побудовано прототип системи, яка базується на RabbitMQ для паралелізації обчислень. Система призначена для підготовки даних до тренування моделі з конверсії співу – що є прикладом використання черг повідомлень для паралелізації обчислень. Перед реалізацією системи було обґрунтовано вибір реалізації черг повідомлень та архітектуру системи з огляду на наявні ресурси електронної обчислювальної машини. Результатами дипломної роботи є: аналіз шаблонів паралельної обробки даних та популярних реалізацій черг повідомлень з визначенням їх переваг і сфери застосування; результати дослідження, проведені на тестовому стенді для обґрунтування вибору архітектури системи з використанням черги повідомлень для паралелізації обчислень. Загальний обсяг роботи 83 с., 22 рис., 7 таблиць, 3 додатки, 26 джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження засобів проектування, документування, тестування та супроводження Application Programming Interface
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шакір’янова, Катерина Сергіївна; Харченко, Костянтин Васильович
  Метою роботи є дослідження сучасних актуальних технологій для розробки API, а також використання досліджуваних мов програмування, фреймворків, засобів для розробки власного API для підрахунку добової норми КБЖУ користувачів. Також метою роботи є дослідження актуальності створення програмного продукту в Україні в сфері харчування. У результаті проведеної роботи, насамперед, визначено набір технологій, який найкраще підходить до поставленої задачі, а також з його використанням реалізовано API, яке допомагає розраховувати систему здорового харчування для користувачів з використанням формули для розрахунку калорій, результат якої залежить від віку, статі, зросту, ваги та рівня активності користувача. API має такий функціонал: реєстрація користувачів у системі, надсилання запрошення на реєстрацію для адмінів системи, оновлення параметрів та персональних даних користувачів, розрахунок добової норми КБЖУ з використанням рівняння Міффліна-Сен-Жора, наповнення дня прийомами харчування та заповнення їх спожитими продуктами, а також отримання статистики по кількості спожитих калорій за добу. Загальний обсяг роботи 108 с., 20 рис., 8 таблиць, 3 додатки, 20 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Пришвидшення алгоритмів нечіткого пошуку на великих масивах даних
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шаблій, Володимир Сергійович; Клещ, Кирило Олегович
  Результатом дипломної роботи є реалізація мовою програмування С++ алгоритмів нечіткого пошуку на основі скінченних автоматів, що працюють в декілька разів швидше та ефективніше за підхід з використанням тривіального алгоритму розрахунку відстані Дамерау-Левенштейна. Дипломна робота також включає в себе огляд застосувань та існуючі алгоритми нечіткого пошуку. Проведено тестування коректності, швидкодії та проаналізовано переваги та недоліки розроблених рішень. Загальний обсяг роботи 90 с., 17 рис., 7 таблиць, 2 додатки, 12 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження алгоритмів нечіткого пошуку в текстових даних з використанням таблиці подібності символів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Царьов, Максим Олександрович; Клещ, Кирило Олегович
  У сучасному світі, насиченому величезним обсягом інформації, здатність ефективно знаходити в тексті релевантну та точну інформацію в тексті є надзвичайно важливою. Саме тому пошукові алгоритми є надзвичайно важливими інструментами, які дозволяють нам орієнтуватися в цьому величезному обсязі доступної інформації. Проте традиційні алгоритми не справляються з випадками, коли текст чи пошуковий запит містить орфографічні помилки чи друкарські помилки. У таких випадках, щоби швидко знайти відповідні результати нам допомагають алгоритми нечіткого пошуку. Тому метою дипломної роботи є дослідження сучасних алгоритмів нечіткого пошуку в тексті, реалізація нечіткого пошуку в тексті з використанням таблиці подібності символів та створення самої таблиці. Передусім найважливішою частиною дипломної роботи є саме розробка алгоритму нечіткого пошуку з використанням таблиці подібності. Реалізований алгоритм має включати декілька етапів, які включають попередню обробку таблиці подібності символів, токенізацію вхідного тексту, обчислення балів подібності та виконання нечіткого зіставлення. Також для успішної роботи алгоритму було проведено його тестування та проведено порівняння швидкодії алгоритму з використанням таблиці подібності символів та без. Результатами роботи є дослідження сучасних алгоритмів нечіткого пошуку, розроблена таблиця подібності символів та реалізований алгоритм нечіткого пошуку з використанням таблиці подібності. Загальний обсяг роботи 100 с., 35 рис., 6 таблиць, 4 додатки, 11 джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка мікросервісів з використанням мови програмування Go
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хуторянський, Данііл Олегович; Булах, Богдан Вікторович
  У світі швидко прогресують інформаційні технології, що призводить до зростання вимог до архітектури та розробки програмного забезпечення. Сучасне середовище інформаційних технологій вимагає створення ефективних, масштабованих та гнучких рішень, які відповідають потребам користувачів та бізнесу в швидкозмінному індустріальному секторі інформаційних технологій та відповідних інструментів розробки таких рішень. Метою даної роботи було провести дослідження у сфері розробки мікросервісних систем, порівняти різні підходи до їх реалізації та інструменти розробки, а також створити прототип мікросервісної системи з використанням мови Go для подальшого аналізу та тестування цього методу розробки. Результати роботи : висновки цієї дипломної роботи свідчать про переваги та потенціал розробки систем з мікросервісною архітектурою з використанням мови програмування Go. Дослідження виявило, що цей підхід є важливим та актуальним у сучасному світі та може бути успішно використаний для розробки складних систем з вимогами до ефективності, масштабованості та гнучкості. Загальний обсяг роботи 99 с., 16 рис., 28 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка Federated-архітектур з допомогою GraphQL
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хитрий, Микола Сергійович; Письменний, Ігор Олександрович
  Дана дипломна робота присвячена дослідженню та розробці розподілених архітектур з використанням технології GraphQL. У роботі проведено аналіз проблематики розподілених систем та визначено роль та актуальність Federated-архітектур у цьому контексті. Головною метою роботи було дослідити використання GraphQL у мікросервісних архітектурах та порівняти його з традиційними REST-архітектурами, з'ясувати його переваги та недоліки. Були проаналізовані підходи до проектування та розробки розподілених застосунків з використанням GraphQL. Було спроектовано та розроблено тестовий стенд, що представляє розподілений застосунок для збереження медичних даних. Були налаштовані Federated API шлюзу для цього стенду з метою використання переваг та можливостей GraphQL федерації. Розроблену систему було розміщено в хмарному середовищі AWS EC2. Також було проведено тестування системи з метою перевірки її працездатності та швидкодії для отримання медичних даних. Отримані результати показали переваги використання GraphQL порівняно з REST-архітектурами, а саме вирішення проблеми надлишкових даних, зручності агрегації на рівні шлюзу та оптимізації запитів для вирішення N+1 проблеми. Тестовий стенд може стати прототипом для реального застосунку для збереження та отримання медичний даних. Загальний обсяг роботи 103 c., 35 рис, 7 таблиць, 1 додаток, 24 джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Механізми автоматичного масштабування та планування у хмарних обчисленнях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тринус, Нікіта Вячеславович; Булах, Богдан Вікторович
  Структура дипломної роботи: Загальний об’єм пояснювальної записки: 96 сторінок, 48 рисунків, 6 таблиць, 32 посилання, 9 додаток. Актуальність теми. Найбільш популярною перевагою у використанні автоматичного масштабування є потенційно велика економія витрат. Проте дана технологія також дозволяє підвищити загальну доступність системи, зменшити використання ресурсів, зменшити час потрібний для обслуговування системи, зробити систему здатною швидше розширюватись та реагувати на неочікувані стрибки навантаження. Мета дослідження. Знаходження оптимальних підходів для автоматичного масштабування в залежності від поставленої задачі шляхом створення сервісу для автоматичного масштабування, який підтримує різні підходи масштабування. Об’єктом дослідження. Аналіз та порівняння підходів до автоматичного масштабування у хмарних обчисленнях. Предметом дослідження. Автоматичне масштабування у хмарних обчисленнях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Порівняльний аналіз інструментів керування смартфоном за допомогою обличчя
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Товстенко, Назар Ростиславович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Метою дипломної роботи є дослідження інструментів керування смартфоном за допомогою обличчя, проведення порівняльного аналізу даних методів, а також розробка власного Android додатку, для керування свайпами за допомогою підмигування очей. Тема роботи є актуальною в наш час, так як розпізнавання облич має велике значення в різних сферах життя, таких як безпека, медецина і тд. Великі технічні компанії, такі як Google та Apple, не так давно представили свої інструменти для керування смартфону за допомогою камери, що є важливим кроком для людей з обмеженими можливосями. Насамперед окрім теоретичної части з дослідження та аналізу інструментів керуванням смартфоном за допомогою обличчя, також було реалізовано власний Android додаток – який керує свайпами смартфону за допомогою підмигування очима. Також перед реалізацією даного додатку, було проведено дослідження на те, які інструменти вже є реалізованими. Результатом дипломної роботи є дослідження інструментів керування смартфоном за допомогою обличчя, проведення порівняльного аналізу в умовах екстремального спостереження та розробка власного мобільного додатку, що керує смартфоном за допомогою очей. Загальний обсяг роботи 115 с., 50 рис., 19 таблиць, 2 додатки, 20 джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз впливу вибору алгоритму збереженнязображення із втратами на час та якість навчання нейронної мережі для розпізнавання образів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Товстенко, Назарій Андрійович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Метою дипломної роботи є аналіз впливу вибору алгоритмузбереження зображення із втратами на час та якість навчаннянейронної мережі для розпізнавання образів, виражені різноманітними параметрами, що характеризують її роботу, такими, як: час навчання, повнота, влучність та mAP. Актуальність даної роботи насамперед полягає в ізольованомудослідженні впливу якості даних, на яких оперує нейронна мережа. Для цього необхідно максимально відсіяти інші фактори впливу. Насамперед, крім теоретичної частини, було проведеноаналізвпливу обраних алгоритмів збереження зображень зі втратаминанавчання та роботу моделі для розпізнавання образів. Результатом дипломної роботи є дослідження впливуалгоритмів збереження зображень на поведінку нейронної мережі якпід час тренування, так й під час роботи. Загальний обсяг роботи 102 с., 23 рис., 7 таблиць, 6 додатків, 27 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація симуляції міста в комп’ютерних іграх
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Титарчук, Владислав Ігорович; Марков, Дмитро Костянтинович
  Комп’ютерні ігри є однією з сучасних галузей ПЗ, що активно розвивається і слугує не тільки у якості величезного за обсягом ринку розваг, але і одним із рушіїв розвитку комп’ютерної науки і техніки, як в сфері комп’ютерного обладнання, так і програмного забезпечення, зокрема, найрізноманітніших алгоритмів щодо генерації, моделювання та відтворення різних складних структур, які і розглядаються в цій роботі. Метою даної дипломної роботи було на прикладі простої комп’ютерної гри-демонстрації продемонструвати методи такого моделювання та засоби їх оптимізації, зокрема створити систему моделювання міста з продуктивністю, задовільною на персональних комп’ютерах та наочно продемонструвати результати впроваджених методів оптимізації. В ході даної роботи було досліджено вже існуючі приклади та зразки а також проведено ознайомлення з наукової літературою на тему та на основі цього сформовано список методів оптимізації, що підходять для впровадження і розроблено два прототипи гри – з імплементованимим методами та без них, а також проведено аналіз та продемонстровано відмінність у продуктивності між двома прототипами та зроблено висновки щодо ефективності та необхідності таких методів. У якості середовища розробки було використано ігровий рушій з відкритим вихідним кодом Godot Engine 4 та вбудовану мову програмування GDScript, засновану на Python. Загальний обсяг роботи: 93 сторінок, 34 рисунки, 6 додатків, 19 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система налаштування WiFi для мікроконтролерів на базі Arduino IDE
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Теслюк, Володимир Юрійович; Харченко, Костянтин Васильович
  Метою даної дипломної роботи є дослідження варіантів створення системи налаштування Wi-Fi, а також розробка системи для мікроконтролерів на базі Arduino IDE. При створенні пристроїв інтернету речей часто стоїть завдання розробити пристрій який працює з вже існуючою системою Wi-Fi. Для цього необхідно внести налаштування підключення. В прототипах часто пропускається важливий крок: надання інтерфейсу для зміни налаштувань користувачу. Саме тому необхідно дослідити шляхи реалізації та розробити шаблон для розробників. В теоретичній частині даної роботи було оглянуто Arduino в якості програмної платформи для створення проектів з підтримкою Wi-Fi. Важливою частиною стало дослідження апаратних платформ, які підтримуються в Arduino IDE. Було проведено дослідження, які є можливі варіанти реалізації системи налаштувань, та, використовуючи один з них, в практичній частині було реалізовано дану систему. Загальний обсяг роботи 92 сторінок, 26 рисунків, 9 таблиць, 4 додатки, 25 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості використання стеку MEAN при розробці веб-застосунків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Потятиник, Олена Сергіївна; Булах, Богдан Вікторович
  Загальний обсяг пояснювальної записки: 109 с., 29 рис., 6 табл., 20 джерел, 1 додаток. Актуальність теми: Розробка сучасних веб-застосунків є складним і тривалим процесом. Використання актуальних технологій гарантує швидкість, безпеку та продуктивність застосунку. Тому, вибір і використання правильних інструментів є ключовим аспектом, який допомагає створити багатофункціональний та легко зрозумілий інтерфейс користувача. Перший розділ присвячено аналізу предметної області. У другому розділі роботи детально розглядаємо технології, що входять до складу стеку MEAN, зокрема MongoDB, Express, Angular, Node.js та мову програмування JavaScript. В третьому розділі ми описуємо розробку програмного продукту – веб-бібліотеки для викладачів та студентів. У четвертому розділі проводиться функціонально-вартісний аналіз продукту, що дозволяє оцінити його корисність та ефективність. Мета дослідження: Ознайомлення з технологіями, що входять до стеку MEAN і їх використання у процесі розробки. Крім того, порівняти цей стек з альтернативними інструментами, щоб визначити його переваги та недоліки. Об’єкт дослідження: Технології стеку MEAN для розробки веб-застосунку. Предмет дослідження: Використання технологій MongoDB, Express, Angular та Node.js для розробки програмного продукта.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизоване виявлення фейкових новин за допомогою перехресної перевірки джерел з використанням машинного навчання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Поплавський, Владислав Олегович; Кислий, Роман Володимирович
  Розробка та поширення фейкової інформації та новин в інтернеті стали серйозною проблемою сучасного цифрового віку. У зв'язку з цим, дослідження автоматизованих систем для виявлення та боротьби з цією небезпекою стає все більш актуальним. Окреме занепокоєння викликає значний розвиток генеративних моделей, які за секунди здатні створювати велику кількість текстового та візуального цифрового контенту, що можуть створювати додаткові загрози та проблеми у виявленні такої інформації. Метою даної роботи було дослідження можливостей сучасних моделей машинного навчання для використання їх у проблемі класифікації фейкової інформації в соціальних мережах, виявлення найкращих підходів, наборів даних, та їх покращення. Оскільки зараз інформація є одним з найпотужніших інструментів, який може використовуватися для низки різноманітних цілей, то ця проблема є і буде залишатися доволі актуальною Результат роботи: дослідження наборів даних, аналіз, порівняння моделей машинного навчання, створення покращеної моделі для роботи в реальних умовах. Загальний обсяг роботи 147 с., 45 рис., 9 таблиць, 1 додаток, 56 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання сурогатних моделей для оптимізації системкеруванняскладними об’єктами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Попелюк, Микола Миколайович; Чкалов, Олексій Валерійович
  Метою роботи є дослідження алгоритмів сурогатного моделюваннятаїхпрактичне використання для оптимізації складного об’єкту. В ході роботи було досліджено причини та історіювиникненнясурогатногомоделювання, а також його типи. Було досліджено сучасні модифікації алгоритмів,атакож їх ефективність та приклади їх реалізації. В результаті роботи було проведено тестування деяких алгоритмівнаприкладіскладного об’єкту та наочно продемонстровано актуальність такогородупідходівдооптимізації. Кінцевим результатом є оптимізована модель з можливістювстановлення необхідної точності. Загальний обсяг роботи: 92 сторінки, 18 ілюстрацій, 7 таблиць, 33 посилання
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження використання нейронних мереж для управління поведінкою неігрових персонажів в комп'ютерних іграх
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Платонов, Микита Олександрович; Марков, Дмитро Костянтинович
  Відеоігри є однією з активно розвиваючихся галузей програмного забезпечення, яка не лише є великим ринком розваг, але також виконує важливу роль у просуванні комп'ютерних наук і технологій. Вони впливають як на розвиток комп'ютерного обладнання, так і на програмне забезпечення, включаючи різноманітні алгоритми для навчання та керування неігровими персонажами, що і розглядаються у даній роботі. Метою дипломної роботи є дослідження використання нейронних мереж для керування персонажами в комп’ютерних іграх, зокрема використати прогресивні методи навчання щоб створити персонажа, що за своєю ефективністю міг би конкурувати з людиною. В ході даної роботи було досліджено вже існуючі приклади та зразки а також проведено ознайомлення з наукової літературою на тему та на основі цього розроблено новий, більш прогресивний метод навчання і успішно реалізованого його в грі, а також проведено аналіз та продемонстровано ефективність нового методу у порівнянні з керуванням людиною. У якості середовища розробки було використано ігровий рушій Unity та мову програмування C#. Загальний обсяг роботи: 90 сторінок, 20 рисунків, 2 додатки, 15 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання Fog IoT платформ від провідних провайдерів FaaS
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Підгорний, Віталій Васильович; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна
  Метою даної дипломної роботи є аналіз використання Fog платформ ІоТ від провідних провайдерів FaaS. В роботі проведено аналіз і порівняння можливостей існуючих рішень Fog Computing платформ від провідних провайдерів FaaS для систем ІоТ, а саме: Azure IoT Edge, AWS IoT Greengrass, IBM Edge Application Manager, Google Cloud IoT Core. Також в роботі розглянуто приклад застосування однієї з платформ для рішення задач певної нескладної системи IoT, розробленої в ході роботи. Участь Інтернету речей (ІоТ) у сучасному світі набуває все більшого значення. За останні роки спостерігається експоненціальне зростання кількості підключених пристроїв, що працюють в режимі реального часу і обробляють великі обсяги даних. Однак, збільшення обсягу даних та вимоги до миттєвої обробки і передачі інформації ставлять перед використанням ІоТ нові виклики. У цьому контексті, технологія Fog Computing (або туманне розподілене обчислення) є перспективним рішенням для забезпечення ефективної обробки даних ІоТ. Fog обчислення - це архітектурний підхід, що використовує розподілені обчислювальні ресурси, розташовані на краю мережі поруч із кінцевими пристроями. Результати даної роботи можуть бути корисними для практичних застосувань в сфері ІоТ. Загальний обсяг роботи 96 с., 17 Рисунків, 7 таблиць, 2 додатки, 14 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання технології блокчейн в ігрових застосунках
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Романенко, Святослав Валерійович; Булах, Богдан Вікторович
  Структура дипломної роботи: Загальний обсяг пояснювальної записки: 85 сторінок, 15 рисунків, 6 таблиці, 19 посилання. Актуальність теми: Використання блокчейну у геймінгу відкриває нові можливості для гравців, розробників і видавців ігор: власність над віртуальними активами, заохочення гравців, перехід від централізованих до децентралізованих моделей, фінансові можливості, боротьба з шахрайством та піратством. У першому розділі розглянуто історію виникнення блокчейну та його принципи роботи. Другий розділ присвячений застосуванню цієї технології в області розробок відеоігор. Третій розділ присвячений поетапній розробці самого блокчейн-додатку для ігрового застосунку: створення блоків, створення Merkle tree, створення транзакцій, створення UTXO, створення Transaction scripts, створення мережі, створення Proof-of-Work, реалізація інтерфейсу для використання блокчейн-додатку в ігровом застосунку. У четвертому розділі розглянуто потенційні переваги та недоліки використання технології. П’ятий розділ присвячений майбутньому блокчейн технології та потенційний вплив на суспільство. Мета дослідження: Дослідити, що таке блокчейн технологія і його поетапна реалізація. Також, застосувати у розробці і зрозуміти потенційні переваги та недоліки технології. Об’єкт дослідження: Використання токенів або криптовалют для внутрішніх транзакцій у грі. Предмет дослідження: Блокчейн технологія.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження можливостей JS та фреймворків на прикладі розробки системи видачі рецептів для пацієнтів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Садовська, Ірина Ігорівна; Харченко, Костянтин Васильович
  Метою дипломної роботи є дослідження можливостей мови програмування JavaScript та її фреймворків для створення різних частин веб-застосунків; аналіз їх особливостей та архітектурних підходів; порівняння фреймворків у відповідності до сфери застосування; формування рекомендацій для застосування тих чи інших технологій та застосування цих технологій при розробці системи-прикладу для видачі рецептів пацієнтам. Актуальність даної роботи полягає в порівняльному аналізі архітектурних підходів та ефективності наведених фреймворків у відповідності до сфер їх застосування, а також в новизні систем-прикладів, що були розроблені з метою демонстрації зібраних знань та сформованих рекомендацій. В ході роботи було проаналізовано основні джерела інформації про найпопулярніші JavaScript фреймворки, на основі яких було досліджено їх особливості та архітектурні підходи до побудови відповідних частин веб-додатків. Базуючись на отриманих знаннях, було виконано порівняння фреймворків за критеріями, які відповідають сфері їх застосування. Після порівняння було сформовано рекомендації щодо використання кожного розглянутого фреймворку. В результаті роботи було спроектовано систему для видачі рецептів пацієнтам, для якої було здійснено підбір технологій відповідно до сформованих рекомендацій та вимог до необхідного функціоналу системи. На одному з етапів роботи було розроблено проміжне програмне забезпечення, яке враховує всі особливості обробки більшості типових завдань та надає можливість їх опрацювання. Система для видачі рецептів пацієнтам вирішує проблему використання паперових рецептів та надає зручний механізм як для лікарів, так і для пацієнтів. Ця розробка є корисною для клінік, які хочуть полегшити цей процес для своїх пацієнтів. Також розроблений функціонал може бути розширений в залежності від потреб клініки, яка його застосовує. Загальний обсяг роботи 108 с., 32 рис., 7 таблиць, 5 додатків, 43 джерела.