Магістерські роботи (РТС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм оцінювання параметрів руху БПЛА на основі комплексної обробки GPS- і RSS-вимірювань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пінчук, Владислав Германович; Товкач, Ігор Олегович
  Актуальність теми. На сьогоднішній день все більш масово використовуються безпілотні літальні апарати у міських умовах. Основною з систем навігації безпілотних літальних апаратів є GPS, тому БПЛА потребують точність визначення місцеположення за даними супутникової навігаційної системи GPS. Середовище багатоповерхових будинків послаблює сигнали GPS, відбиваючи або блокуючи їх, через що точність визначення місцеположення суттєво погіршується, на 10-50 м в залежності від приймача та умов використання. Аналогічним способом визначення місцеположення БПЛА є сенсорні мережі, а саме на основі RSS-вимірювань, які дають наступні точності, тому об’єднання методу RSS-вимірювань та супутникової навігаційної системи дозволять підвищити точність. Також можна використовувати траєкторну фільтрацію для кожного із методів, що дозволить підвищити точність, а також після фільтрації об’єднати ці два методи. Існуючі рішення визначення місцеположення БПЛА у міських умовах окремого практичного успіху застосування немає, тому розробка та аналіз алгоритму оцінювання параметрів руху БПЛА на основі комплексної обробки GPS- і RSS- вимірювань є актуальною задачею. Мета і задачі дослідження. Підвищення точності визначення місцеположення БПЛА у міських умовах шляхом розробки алгоритму для об’єднання різнорідних навігаційних даних. Об’єкт дослідження. Процеси визначення місцеположення БПЛА у міських умовах на основі даних супутникової системи GPS та сенсорної мережі. Предмет дослідження. Алгоритми оцінювання параметрів руху БПЛА у міських умовах на основі даних супутникової системи GPS та сенсорної мережі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм траєкторної фільтрації БПЛА за даними системи відеоспостереження і FMCW далекоміра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Сатиренко, Максим Ігорович; Жук, Сергій Якович
  Магістерська дисертація на тему «Алгоритм траєкторної фільтрації БПЛА за даними системи відеоспостереження і FMCW далекоміра» складається з 84 сторінок, що включають в себе 8 розділів, 2 додатки, 20 ілюстрації, 19 таблиць, 17 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. В роботі розроблено алгоритм траєкторної фільтрації БПЛАза даними системи відеоспостереження та FMCW далекоміра для супроводження, та забезпечення оцінок положення БПЛА в просторі. Метою дослідження являється підвищення ефективності локалізації БПЛА в просторі з використанням системи відеоспостереження та FMCW далекоміру, шляхом розробки алгоритму траєкторної фільтрації з розпізнаванням різних видів його руху. Об’єкт дослідження – процес траєкторної фільтрації БПЛА за даними системи відеоспотереження та FMCW далекоміру. Предмет дослідження – методи стеження та оцінки положення БПЛА за даними відеоспостережень та FMCW далекоміру. Для виконання заданої задачі потрібно виконати такі завдання: – провести аналіз існуючих методів стеження за БПЛА; – синтезувати оптимальний алгоритм стеження та оцінювання положення БПЛА в просторі; – оцінити ефективність розробленого алгоритму шляхом статистичного моделюванню на ЕОМ; – оцінити можливості практичної реалізації розробленого алгоритму.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм виявлення БПЛА на відеопослідовностях із використанням методу міжкадрових різниць
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Тихомиров, Микола Сергійович; Вишневий, Сергій Валерійович
  Магістерська дисертації на тему « Алгоритм виявлення БПЛА на відеопослідовностях із використанням методу міжкадрових різниць» складається з 48 сторінок, що включають в себе 5 розділів, 2 додатки, 13 ілюстрації, 7 таблиць, 14 бібліографічне найменування за переліком джерел посилань. В роботі розроблено адаптивні алгоритм стеження рухомими об’єктами, який використовує, що дозволяє ефективно супроводжувати об’єкт при наявності некорельованого просторового шуму. Метою дослідження являється підвищення ефективності стеження за БПЛА в системі відеоспостереження, шляхом розробки адаптивного алгоритма стеження. Об’єкт дослідження – процес стеження за БПЛА в системі відеопослдовностях. Предмет дослідження – методи стеження за БПЛА за даними відеопослдовностях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм виявлення компактної групової радіолокаційної цілі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Романушко, Олександр Сергійович; Чмельов, Вячеслав Орійович
  В дисертації розглянуто Радіолокаційні системи з ЛЧМ сигналом, проведено порівняння з різними типами модуляції. Запропоновано алгоритм виявлення компактної групової цілі. Проведено розрахунки роздільної здатності сигналу. Представлено ефективну площу розсіювання складних та групових цілей. Запропонований алгоритм дає змогу вдосконалити роботу радіолокаційних систем і забезпечити розділення цілей на одиничні та групові.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модель датчика мікроваги на основі кварцового кристала для контролю вологості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Пономаренко, Ігор Віталійович; Зінгер, Яна Леонідівна
  Обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 51 сторінок, що містить 4 розділи, 29 ілюстрацій, 2 таблиці та 25 посилання. Магістерська дисертація присвячена вдосконаленню датчику контролю вологості для системи системи розумний будинок, шляхом вибору та аналізу чутливого елемента датчика. Після детального аналізу чутливих елементів для визначення вологості, в якості чутливого елементу обрано датчика мікроваги на основі кварцового кристала (QCM — кварцовий кристал мікроваги). Виконано детальний аналіз QCM та методи їх моделювання. За допомогою програмного забезпечення COMSOL Multiphysics виконано моделювання QCM. На основі детального аналізу наукових праць спрямованих на дослідження топології QCM синтезовано схему електричну принципову та розроблено друковану плату.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм супроводження БПЛА за даними відеоспостережень з використанням методу віднімання фону
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Ренгевич, Нікіта Олексійович; Жук, Сергій Якович
  Робота присвячена розробці алгоритму супроводу безпілотних літальних апаратів (БПЛА) за даними відеоспостереження з використанням методу віднімання фону та траєкторної обробки даних про ціль за допомогою фільтра Калмана. У рамках роботи розглянуті особливості БПЛА як об'єкта супроводу системою відеоспостереження, в першу чергу, технологія БПЛА, а також аналіз можливостей систем для виявлення та супроводження БПЛА. Разом з тим, у роботі досліджені наявні методи для виявлення рухомих об’єктів, серед яких метод віднімання фону виявився найбільш цікавим. Виявлення рухомого об'єкта за допомогою методу віднімання фону відбувається за допомогою відокремлення фонового зображення зі зображення, отриманих на поточному кадрі. Результатом такого відокремлення є зображення об'єкту, що рухається. Для вдосконалення цього алгоритму були розглянуті методи зсуву середнього та безперервного адаптивного зсуву середнього значення, алгоритм сегментації фону/переднього плану на основі суміші гаусіанів та алгоритм сегментації фону/переднього плану на основі змішаних гаусіан з адаптивним коефіцієнтом навчання. Далі було розглянуто аналіз алгоритмів супроводу, за допомогою яких, після виявлення, БПЛА може цілеспрямовано супроводжуватись. Створений алгоритм відеостеження за БПЛА, що базується на фільтрі Калмана, розглянуто більш детально. Для цього був розрахований центр маси та описаний сам алгоритм, що може бути використаний для відповідного стеження за БПЛА. Для реалізації алгоритму була використана бібліотека OpenCV та розглянуті етапи обробки зображення та відео, які включають в себе віднімання фону, обробку контурів та кластеризацію контурів. Детально були розглянуті результати тестування розробленої системи.
 • ДокументНевідомий
  Вихрострумовий аналізатор металів з поліпшеними характеристиками
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Васильєв, Володимир Олександрович; Піддубний, Володимир Олексійович
  Обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 64 сторінок, які включають в себе 5 розділів, 24 ілюстрації, 8 таблиць, 1 додатки і 22 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. Актуальність теми: Визначення складу металевих об’єктів важливе в багатьох використаннях. Зараз воно проводиться візуально чи за допомогою руйнівних методів контролю. Вихрострумова радіотехнічна система (аналізатор металів) дозволяє це робити дистанційно без фізичного пошкодження поверхні об’єкту контролю. Підвищенню ймовірності достовірної ідентифікації матеріалу металевих об’єктів і присвячена ця робота. Мета дослідження: Поліпшення технічних характеристик вихрострумового аналізатора металів шляхом підвищення достовірності ідентифікації матеріалу металевого досліджуємого об’єкту. Об’єкт дослідження: Вихрострумовий аналізатор металів. Предмет дослідження: Застосування байєсівського підходу до обробки результатів досліджень ВРС при сумісному використанні методів спектральних площин та графічно-цифрових образів.. Новизна одержаних результатів: показана можливість використання Байєсівського підходу для поліпшення достовірності ідентифікації металевих об’єктів та створення вихрострумового аналізатора металів з високою ймовірність отримання вірного результату. Дослідження підтверджують можливість створення вихрострумового аналізатора металів з високою ймовірність правильної ідентифікації.
 • ДокументНевідомий
  Алгоритм адаптивного супроводження маневруючого БПЛА за даними РЛС з використанням вирішальних статистик відміток
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Левченко, Володимир Володимирович; Неуймін, Олександр Станіславович
  Магістерська дисертація на тему «Алгоритм адаптивного супроводження маневруючого БПЛА за даними РЛС з використанням вирішальних статистик відміток» складається з 92 сторінок, що включають в себе 5 розділів, 26 ілюстрації, 13 таблиць, 33 бібліографічне найменування за переліком джерел посилань. В роботі розроблено алгоритм адаптивного супроводження маневруючого БПЛА та проведено його статистичний аналіз. Мета дослідження – підвищення ефективності супроводження маневруючого БПЛА у просторі. Об’єкт дослідження – алгоритм адаптивного супроводження маневруючого БПЛА за даними РЛС з використанням вирішальних статистик відміток. Предмет дослідження – методи супроводження та оцінки положення БПЛА за даними РЛС з використанням вирішальних статистик. Синтезовано алгоритм адаптивного супроводження маневруючого БПЛА за даними РЛС з використанням вирішальних статистик відміток. Результати дисертації рекомендуються для використання в установах, які займаються створенням і покращенням систем виявлення БПЛА для підвищення ефективності виявлення і супроводження цілей, що не потребують значних обчислювальних затрат. Дана робота має важливе значення для підвищення обороноздатності країни. Передбачається, що за допомогою синтезованого алгоритму будуть створені системи для раннього виявлення об’єктів, забезпечення безпеки аеропортів та інших важливих промислових, військових та цивільних об’єктів.
 • ДокументНевідомий
  Алгоритм виявлення об’єктів в системах технічного зору
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Перцов, Вадим Миколайович; Вишневий, Сергій Валерійович
  Магістерська дисертація на тему «Алгоритм виявлення об’єктів в системах технічного зору» складається з 59 сторінок, що включають в себе 6 розділів, 2 додатки, 21 ілюстрація, 8 таблиць, 12 бібліографічних найменування за переліком джерел посилань. В роботі розглянуті алгоритми виявлення об’єктів в системах технічного зору, а саме алгоритм Лукаса-Канаді та алгоритм виявлення за допомогою кольорових фільтрів. Метод Лукаса-Канаді було модифіковано для більш швидкої та якіснішої його роботи. Метою дослідження являється підвищення ефективності виявлення об’єктів, шляхом знаходження оптимального методу виявлення та модифікації його. Об’єкт дослідження – алгоритм Лукаса-Канаді та алгоритм кольорових фільтрів. Предмет дослідження – алгоритми виявлення об’єктів в системах технічного зору. Для виконання заданої задачі потрібно виконати такі завдання: - Провести аналіз існуючих алгоритмів виявлення об’єктів; - Знайти оптимальний алгоритм виявлення об’єктів; - Оцінити ефективність алгоритмів; - Оцінити можливості практичної реалізації алгоритмів.
 • ДокументНевідомий
  Модифікований алгоритм цифрової обробки сигналів в радіолокаційній системі виявлення малорозмірних цілей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Чернишов, Дмитро Євгенович; Чмельов, Вячеслав Орійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Адаптивний алгоритм кореляційного стеження за безпілотним літальним апаратом в системі відеоспостереження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Крот, Юрій Юрійович; Жук, Сергій Якович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм локального позиціонування об'єкта на основі технології Bluetooth beacon
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Косовець, Іван Андрійович; Товкач, Ігор Олегович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритми цифрової обробки радіолокаційних сигналів на основі ортогональних поліномів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Гуліч, Єгор Дмитрович; Чмельов, Вячеслав Орійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм виявлення рухомих об’єктів на відеопослідовностях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Омеляненко, Богдан Андрійович; Вишневий, Сергій Валерійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм стиснення прийнятих радіолокаційних сигналів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Галацан, Олександр Анатолійович; Шпилька, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Модуль вимірювання кліматичних параметрів для системи «Розумний дім»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Вергелес, Тарас Андрійович; Мирончук, Олександр Юрійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Метод оцінки параметрів авторегресійного процесу по наявній випадковій послідовності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Задорожний, Гліб Сергійович; Шпилька, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Індикатор прихованих окислених металів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Роганов, Ілля Андрійович; Піддубний, Володимир Олексійович