Магістерські роботи (ФХ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування низькотемпературного евтектичного розчинника для екстракції органічних сполук з продуктів переробки томату та формування на його основі косметичної емульсії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Гордовенко, Юлія Олегівна; Воробйова, Вікторія Іванівна
  Загальний обсяг сторінок – 77, таблиць – 31, рисунків – 11, джерел – 47. Проведено літературний огляд «зелених» методів екстракції рослинної сировини із використанням сучасних підходів. Сформовано направлення досліджень, що сфокусовано на використанні іонних рідин «нового» покоління для вилучення активних компонентів із рослинної сировини. Показана перспективність використання екстракту на основі низькотемпературного евтектичного розчинника (НЕР) для формування косметичної емульсії. В ході експериментальної частини отримано екстракт жмиха томату методом ультразвукової екстракції при використанні як екстрагент із використанням іонної рідини. Проведено аналіз компонентного складу отриманого екстракту. Сформовано косметичну емульсію, що має у своєму складі екстракт жмиха томату. Визначено рН отриманого крему, ζ-потенціал емульсії та термостабільність. Визначено антибактеріальну активісті та загальну антиоксидантної здатності косметичної емульсії. Розроблено стартап-проект спрямований на отримання косметичної емульсії, а саме маски для волосся, з екстрактом жмиха томату.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування реакції Коупа для вдосконалення технології синтезу провітаміну D3 – 7-дегідрохолестеролу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Друзь, Данило Сергійович; Пономарьов, Микола Євгенович
  У роботі проведено огляд літератури, що стосується способів синтезу провітаміну D3 та реакції Коупа. Запропоновано альтернативний шлях синтезу провітаміну, що включає заміщення брому у естері 7-бромохолестеролу на діалкіламін, окиснення до аміноксиду та елімінування за Коупом. Розроблено методики проведення відповідних реакцій та здійснено синтез 7- дегідрохолестерил бензоату запропонованим шляхом. В рамках дослідження також отримано сполуку 7B-(піролідин-1-іл)-холестерил бензоат. Досліджено вплив нуклеофільності та основності діалкіламіну на процес заміщення брому у 7-бромохолестерил бензоаті. Розроблено проект комерціалізації наукової розробки. Загальний обсяг сторінок – 68, таблиць – 11, рисунків – 20, додатків – 6, джерел – 29.
 • ДокументВідкритий доступ
  Токсичні ефекти у сумішах парабенових консервантів з діоксидом титану під дією УФ опромінення та методи їх усунення
  (2020) Мельник, Андрій Сергійович; Сокольський, Георгій Володимирович
  Проведено літературний огляд фізичних, хімічних та токсикологічних властивостей диоксиду титану. Визначено максимальні та мінімальні значення токсичності ЕС50 диоксиду титану, метилпарабену, пропілпарабену та бензилпарабену при різних концентраціях та умовах експерименту. Результати дослідженя показали, що максимальне значення токсичності наночастинок диоксиду титану ЕС50 = 0,1 мг/мл при часі аналізу 72 години. Серед консервантів найбільша токсична дія була у бензилпарабені – значення ЕС50 = 0,56 мг/мл. Також проведені дослідження з додатковим опроміненням диоксиду титану та консервантів, максимальні значення ЕС50 становлять 0,031 та 0,36 мг/мл для бензилпарабену відповідно. Для зменшення токсичності було досліджено стабілізуюче покриття для диоксиду титану, яке знижує токсичний вплив індивідульних компонентів, так і сумішей компонентів по відношенню до водного організму Daphnia Magna. Максимальне значення токсичності наночастинок диоксиду титану під дією УФ опроміненням з стабілузуючим покриттям ЕС50 = 0,12 мг/мл при часі аналізу 72 години. Розроблено стартап- проект з введенням у виробництво нового засобу косметики такого як сонцезахисний стійкий крем для тіла на емульсійній основі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка рецептури, властивості та клінічні випробовування лікувально-косметичного крему з бета-глюканом
  (2022) Дмитрієва, Єлизавета Володимирівна; Сокольський, Георгій Володимирович
  Проведено літературний огляд щодо властивостей бета-глюканів, використанні їх у косметиці та медицині. Наведені відомості про атопічний дерматит, а також про методи проведення клінічних досліджень. Створено рецептуру крему на основі магній карбоксіметил бета-глюкану, який зменшує прояви атопічного дерматиту, що було доведено клінічними дослідженнями. Також крем перевірили на стабільність, значення рН, органолептичні показники, мікронність і монодисперсність та провели дослідження методом інфрачервоної спектроскопії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефекти крос-лінкінгу колагену у присутності комплексів L-лізину та рибофлавіну
  (2020) Шульженко, Діана Михайлівна; Сокольський, Георгій Володимирович
  Магістерська дисертація складається з 80 сторінок, 21 рисунок, 24 таблиць, 32 джерел за переліком посилань. Одним з перспективних підходів до вирішення проблеми старіння є застосування мідного або залізного комплексів L-лізину та рибофлавін-5-фосфату через їх здатність впливати на формування поперечних зшивок та регенерацію в волокнах колагену та еластину шкіри людини. Досліджено L-лізин координаційна сполука Сu, розчин рибофлавін-5-фосфату в суміші з модельним розчином колагену в присутності УФ-опромінення. Модельний розчин колагену готувався розчиненням в оцтовій кислоті. Методом FTIR було виявлено зміни будови молекул колагену після взаємодії з комплексом купруму. Розроблені рекомендації щодо приготування антивікового косметичного крему на емульсійній основі з використанням УФ-блокатора, для того щоб мати можливість активувати рибофлавін-5-фосфат через вплив УФ-А випромінювання та блокувати промені УФ-Б діапазону, які можуть спричинити процеси старіння.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фотокаталітичний синтез бензальдегіду на допованому солями лужних металів карбон нітриді та його використання у складі віддушки косметичного засобу
  (2022) Царюк, Марина Олегівна; Сокольський, Георгій Володимирович
  Проведено літературний огляд щодо фізико-хімічних та фотокаталітичних властивостей графітоподібного нітриду вуглецю та його допованих похідних. Обрано та обґрунтовано методику отримання фотокаталізаторів на основі нітриду вуглецю. Досліджено фізико-хімічні властивості отриманих матеріалів методами термогравіметрії, ІЧ-спектроскопії, фотонної кореляційної спектроскопії. Показано, що фотокаталітична активність нітриду вуглецю в реакції синтезу бензальдегіду підвищується після термічної обробки в розплавах солей лужних металів. Висвітлено практичне використання бензальдегіду, як запашки косметичного засобу, шляхом додавання його до рецептури емульсійного крему. Загальний обсяг сторінок – 92, рисунків 33, таблиць 9, літературних джерел 57. Апробація: результати були представлені на конференціях IX Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE” та ІХ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція молодих учених і студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості». Піблікації: 1. Царюк М. О. Нанокомпозити g-C3N4, доповані металом напівпровідником, у селективному фотоокисленні бензилового спирту // Modern research in world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 430-433. 2. Царюк М. О., Швалагін В. В. Використання графітоподібного нітриду вуглецю у фотокаталітичному отриманні бензальдегіду // Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Херсон, ХНТУ, 2022. – 19 с.
 • ДокументВідкритий доступ
  Взаємодії в системі ГНТ/аскорбінова кислота/TiO2 для косметичних застосувань
  (2021) Свінцова, Анастасія Володимирівна; Сокольський, Георгій Володимирович
  Проведено літературний пошук в ході якого виявлено основні недоліки сонцезахисних фільтрів, зокрема наночастинок діоксиду титану. Виявлено шляхи вирішення цих недоліків. Одним з перспективних напрямків є додавання антиоксидантів. Розроблена та апробована власна методика синтезу композиту нанотрубки галуазиту(ГНТ)/аскорбінова кислота/TiO2 на основі літературних даних. Методика базується на обробці діоксиду титану кислотою HF, подальшому перемішуванні частинок з нанотрубками галуазиту та завантаженні аскорбінової кислоти в порожнину нанотрубок. Досліджено властивості отриманого композиту. Розроблено рецептуру сонцезахисного косметичного засобу на основі отриманого УФ-фільтру. Розроблено стартап проект, який передбачає створення сонцезахисного крему з додаванням інноваційного УФ-фільтру ГНТ / аскорбінова кислота / TiO2.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження складу муцину равлика та розробка рецептур лікувально-профілактичних косметичних засобів з його вмістом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Новгородська, Катерина Ігорівна; Хрокало, Людмила Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження композиційних складових зволожуючого лосьйону для тіла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Шакун, Анастасія Ігорівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Синтез та дослідження біологічної активності бензо- та нафтоазепінонів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Зародюк, Антон Володимирович; Васькевич, Алла Іржівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка та дослідження антиоксидантних синергетичних сумішей на основі амінокислот
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Гончаренко, Анастасія Сергіївна; Чигиринець, Олена Едуардівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Отримання стійких емульсій типу «масло-вода» на основі екстрактів розторопші
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Любарець-Ремезовський, Тарас Юрійович; Прокопенко, Віталій Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження колоїдно-хімічних характеристик косметичних засобів на основі ламілярних емульсій, що містять рідкі кристали
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Ляшук, Олена Володимирівна; Єфімова, Вероніка Гаріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка рецептури спрею для волосся з антибактеріальними властивостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Михальчук, Анна Олександрівна; Бережницька, Олександра Степанівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка емульсійного крему з олією виноградних кісточок та екстрактом обліпихи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Рябчун, Юлія Володимирівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Синтез, будова та властивості координаційних сполук Gd (III) та Dy (III) як контрастних речовин для МРТ діагностики
  (2019-05) Горбенко, Артур Едуардович; Чигиринець, Олена Едуардівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Активність сучасних консервуючих композицій щодо грамнегативних бактерій
  (2018) Гончар, Христина Віталіївна; Хрокало, Людмила Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Функціональні характеристики емульсійного косметичного продукту з рослинними екстрактами
  (2018) Невпряга, Поліна Юріївна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Синтез та дослідження протимікробних добавок до шампунів на основі сполук срібла
  (2018) Годлевська, Марина Юріївна; Бережницька, Олександра Степанівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Колоїдно-хімічні характеристики емульсійної основи косметичного засобу
  (2018) Нікора, Олександра Вікторівна; Єфімова, Вероніка Гаріївна