Магістерські роботи (КС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 79
 • ДокументВідкритий доступ
  Трансформація засад та практик миробудівництва ООН: історія та сучасність
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шелест, Олена Юріївна; Федорченко-Кутуєв, Павло Володимирович
  Магістерська дисертація присвячена дослідженню ключових етапів становлення та сучасного стану Організації Об'єднаних Націй. У роботі узагальнено основні засади й цілі створення та функціонування Організації Об'єднаних Націй, проаналізовано ступінь трансформації практик миробудівництва, виявлено незмінність основоположних принципів, незважаючи на помітні трансформації засад та практик за 79 років функціонування, розглянуто основні інституційні та функціональні трансформації миротворчих операцій ООН, а також становлення співпраці ООН з Україною, запропоновано рекомендації для реформування ООН з метою підвищення ефективності. На основі 3-місячної аналітичної роботи (аналіз вторинних даних, акумуляція у 2-тижневі дайджести, і передача в ПРООН Україна) зафіксовано факт цифрової трансформації діяльності ООН
 • ДокументВідкритий доступ
  Конфліктність соціальної адаптації жінок-біженок з сучасної України
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Александренко, Мар’яна Олександрівна; Коломієць, Тетяна Володимирівна
  У дисертації розглядаються чинники підвищення конфліктної напруги у комунікативному просторі та конфліктний характер адаптації у жінок- біженок з сучасної України, вимушеність міграції яких пов’язана із агресією рф. Перебуваючи у стані внутрішньо-особистісного дисбалансу вони не мають остаточних рішень щодо свого майбутнього. Їх покликання до фахової самореалізації та необхідність виконання функцій соціального захисту щодо близьких, також створюють конфліктогенну ситуацію. Еволюція самого явища та поняття вимушеної міграції, її гендерний аспект і соціальні, демографічні, економічні наслідки таких процесів і конфліктів знаходяться у центрі дослідницької уваги магістрантки
 • ДокументВідкритий доступ
  Розбудова спроможної держави: плив військового конфлікту та зовнішніх загроз на соціально-політичні трансформації в Україні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Август, Станіслав Максимович; Федорченко-Кутуєв, Павло Володимирович
  Дисертація присвячена проблемі впливу військового конфлікту і зовнішніх загроз на розбудову спроможної держави в Україні. В дисертації узагальнені наявні матеріали стосовно самого поняття держава, її генези та впливу військових конфліктів на державотворення, розглянута теоретична основа для визначення спроможної держави. Визначено соціально-політичне становище в Україні з 1991 року до початку військово конфлікту 2014 року, проаналізовані основні причини такого становища. Здійснено концептуалізацію основних соціально-політичних змін в Україні з початку військового конфлікту 2014 року та визначено роль військового конфлікту на такі зміни.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переговорні процеси у врегулюванні ізраїле-палестинського конфлікту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Щербаковська, Олена Георгіївна; Багінський, Андрій Владиславович
  У роботі висвітлено процеси формування Ізраїлю, палестинської проблема та переговорних процесів щодо врегулювання ізраїле-палестинського конфлікту. Розглянуто ключові події переговорних процесів у врегулюванні ізраїле-палестинського конфлікту, досліджено роль міжнародної спільноти у переговорних процесах щодо врегулювання ізраїле-палестинського конфлікту, висвітлено політичні аспекти переговорних процесів щодо врегулювання ізраїле-палестинського конфлікту, розглянуто етнічні, релігійні та соціокультурні аспекти переговорних процесів щодо врегулювання ізраїле-палестинського конфлікту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Медіація як інституціональне явище в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шмаленко, Юлія Іванівна; Єнін, Максим Наімович
  Магістерська робота присвячена дослідженню ключових етапів та сучасного стану інституціоналізації медіації. У роботі узагальнено теоретичні аспекти процесу інституціоналізації медіації в Україні, проаналізовано сутність медіації як соціального інституту, розглянуто історичні етапи становлення медіації у світі та приклади успішної інституціоналізації медіації в окремих країнах, висвітлено історію розвитку медіації в Україні, проаналізовано чинне законодавство та нормативно-правову базу, що регулює застосування медіації. На основі соціологічного дослідження із використанням якісного аналізу напівструктурованих глибинних інтерв’ю з експертами-медіаторами охарактеризовано ключові етапи інституціоналізації медіації в Україні, окреслено перспективи подальшого розвитку медіації як соціального інституту. В даній роботі викладено опитувальник для експертного інтерв'ю щодо процесу інституціоналізації медіації в Україні та аналіз результатів дослідження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Національна та європейська ідентичність української молоді: потенціал взаємопоєднання і конфліктогенні ризики
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Цикало, Антоніна Юріївна; Коржов, Геннадій Олександрович
  Робота присвячена дослідженню національної та європейської ідентичностей серед молодого населення України, і з метою з’ясувати їх можливості поєднання. За допомогою порядкової регресії в програмі аналізу даних SPSS були досліджені дані «European Value Study-2017», присвячені ідентичності. Перевірявся зв’язок НІ та ЄІ з переліком індикаторів, які могли впливати на ідентичність, що включали політичні фактори, соціально-демографічні та довіру до політичних інституцій з метою виявити спільне і відмінне. Результати засвідчують, що НІ вища у тих, хто визначив себе як «віруючого», хто проживає в сільській місцевості (5 тис.), хто голосує на виборах і для тих, хто готовий/-а захищати свою країну. Європейська ідентичність сильніша для людей, що вважають демократію важливою, довіряють ЄС, що живуть у Західному макрорегіоні, і менша для тих, хто має освіту 8-9 класів і нижче або фахову на базі 11 класів школи. Отримані результати можна використати при формуванні стратегії інтеграції українців у євроспільноту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Соціальна політика в ЄС: моделі, виклики, перспективи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ярова, Ліліана Вікторівна; Єнін, Максим Наімович
  Дисертація присвячена вивченню проблеми соціальної політики та інтеграції України в ЄС. У тексті узагальнено основні теоретико-методологічні підходи до визначення ключових понять дисертації: «соціальна політика», «соціальна держава», «соціальний захист». Досліджено ступінь розробленості сучасних проблем соціальної політики та євроінтеграції в наукових працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Проаналізовано поняття «соціальна політика», «соціальна держава», «соціальний захист», їх сутність та функції. З’ясовано етапи виникнення та розвитку соціальної політики. Розкрито особливості моделей соціального захисту в країнах ЄС. Здійснено аналіз змін в соціальній політиці України під впливом російсько-української війни. Визначено основні напрями реформування соціальної політики в Україні у післявоєнному відновленні. Розглянуто способи реформування соціальної політики в перспективі інтеграції України в ЄС.
 • ДокументВідкритий доступ
  Контрмир як загроза архітектурі міжнародної безпеки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Заєць, Ольга Юріївна; Багінський, Андрій Владиславович
  Явище контрмиру особливо гостро постає у процесі врегулювання сучасних збройних конфліктів та несе загрозу для архітектури міжнародної безпеки в цілому. Дослідження причин його виникнення та розроблення можливих стратегій щодо управління діяльністю контрмирних акторів допоможе убезпечити мирний процес від їх негативного впливу. Так у рамках цієї роботи визначено поняття, причини та специфіку дослідження процесу контрмиру, окреслено його основні характеристики, а також можливі шляхи стримування. З’ясовано, яка форма контрмиру є найбільш небезпечною у процесі врегулювання збройних конфліктів. Проаналізовано поточні перешкоди сучасних миротворчих операцій, запропоновано перелік рекомендацій щодо посилення їх ефективності та стійкості перед можливими викликами. Спираючись на специфіку перебігу сучасних збройних конфліктів та міжнародної миротворчості, було виявлено контрмирний характер процесу врегулювання російсько-української війни у період 2014-2022 рр.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ідеологія ненависті як чинник російсько-української війни 2014-2023 років
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лініченко, Валерія В’ячеславівна; Багінський, Андрій Владиславович
  Дана дисертація присвячена дослідженню теми ідеології ненависті в Росії по відношенню до українців, що стала чинником російсько-української війни 2014-2023 років. В роботі концептуально розглядається питання ідеології ненависті як соціологічного феномену. Для розширення основної теми були проаналізовані основні функції та прояви ідеології ненависті, а також з’ясовані шляхи її індоктринації та ідеологізації в суспільстві. У роботі було виявлені особливості ідеологічної системи Росії та місце ідеології ненависті в координатах політичної доктрини. Була проведена аналітика ключових агентів індоктринації ненависті та візуальних символів ідеології. Були встановлені специфічні маркери, які б свідчили про індоктринованість російської ідеології ненависті у суспільство та проведений аналіз наративів пропаганди в інформаційному просторі, а саме у медіа, літературі та ЗМІ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Медіація та антикризові комунікації як ефективні засоби вирішення конфліктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Груба, Оксана Геннадіївна; Пиголенко, Ігор Вікторович
  Магістерська робота присвячена ефективним засобам вирішення конфліктів, таким як медіація та антикризові комунікації. У роботі узагальнені теоретичні підходи до визначення понять «конфлікт», «медіація», «антикризові комунікації». Проаналізовано особливості застосування медіації та антикризових комунікацій в цілому. А також за допомогою методу кейс-стаді розглянуто застосування медіації та антикризових комунікацій в компанії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Феномен Чайлдфрі як прояв конфлікту з традиційними сімейними цінностями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Лінінг, Дар’я Олександрівна; Якубін, Олексій Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Тенденції розвитку комп’ютативної соціології
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022-12) Яхно, Дмитро Анатолійович; Панченко, Любов Феліксовна
 • ДокументВідкритий доступ
  Роль медіації у процесі вирішення трудових спорів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Сар’ян, Дмитро Арсенович; Багінський, Андрій Владиславович
 • ДокументВідкритий доступ
  Impact of war in Ukraine on children: 2014 – 2022
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Мартиненко, Катерина Григорівна; Федорченко-Кутуєв, Павло Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Методологічні аспекти вирішення конфліктів під час реінтеграції внутрішньо переміщених осіб: український кейс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Чугунов, Володимир Олександрович; Якубін, Олексій Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Концепція анархізму в дослідженні міжнародних відносин та її вплив на стратегії врегулювання конфліктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Толстова, Марія Сергіївна; Якубін, Олексій Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив професійного вигорання на рівень конфліктності фахівців системи Державної служби з надзвичайних ситуацій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Колісник, Наталія Сергіївна; Коломієць, Тетяна Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології і методи гібридних конфліктів у світі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Міщук, Андрій Романович; Пиголенко, Ігор Вікторович
 • ДокументВідкритий доступ
  Роль розважального контенту у трансформації конфліктів та миробудівництві
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Пазич, Анна Романівна; Якубін, Олексій Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Політична реклама і соціальні конфлікти в Україні: погляди, дискурси, цінності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Половнікова, Дарія Сергіївна; Коржов, Геннадій Олександрович