Advanced Linguistics

Постійне посилання на фонд

ISSN 2663-6646 (Online), ISSN 2617-5339 (Print) Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 2017 (Журнал є правонаступником Вісника НТУУ «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка.)
Тематика: загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.
Офіційний сайт: http://al.fl.kpi.ua/

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 6 з 6