Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць : [1088] Community home page

Logo
ISSN 2308-5053 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 2008
Тематика: наукові дослідження та практичні розробки у сфері політичних, соціологічних та правових наук.
Офіційний сайт: http://visnyk-psp.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2009 [51]

2010 [123]

2011 [102]

2012 [113]

2013 [93]

2014 [66]

2015 [45]

2016 [69]

2017 [72]

2018 [96]

2019 [108]

2020 [39]

2021 [22]

2022 [48]

2023 [41]