Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23266
Title: Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум
Authors: Худецький, Ігор Юліанович
Ляпіна, Кіра Володимирівна
Антонова-Рафі, Юлія Валеріївна
Keywords: матеріалознавство
конструкційні матеріали
практикум
біомедична інженерія
матеріали для медицини
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій / І. Ю. Худецький, К. В. Ляпіна, Ю. В. Антонова-Рафі ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 147 с. – Назва з екрана.
Description: Практикум розроблено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 163 – «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій. Матеріалознавство та конструкційні матеріали спільно з іншими загально-фаховими дисциплінами направлено на забезпечення загальної інженерної підготовки. Одночасно воно сприяє більш глибокому засвоєнню профільних дисциплін, які формують спеціальні знання майбутніх інженерів. Вивчення цього курсу має дати студентам розуміння основних закономірностей, будови і властивостей матеріалів, навчитися самостійно користуватися технічною та довідковою літературою для вибору необхідних матеріалів і ефективних методів їх обробки з метою підвищення надійності і довговічності виготовлених з них деталей з урахуванням умов їх експлуатації. У навчальному посібнику наведено основні методи випробування та дослідження матеріалів і викладені теоретичні основи формування їх структури. Аналіз отриманих практичних результатів має сприяти розвитку в студентів навичок самостійної роботи з дослідження мікроструктури і властивостей металевих сплавів. Крім того, надається можливість навчитись узагальнювати отримані експериментально дані, шляхом складання таблиць, побудови графіків і схематичного зображення мікроструктур різних металевих сплавів. Тому в даному виданні поряд із мікроструктурами, відтвореними за допомогою металографічної мікроскопії, наведено і їх схематичне зображення. Це дозволить краще засвоїти будову металевих сплавів.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23266
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ББЗЛ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materialoznavstvo.docx6.19 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.