Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26467
Title: Інженерна психологія
Authors: Ложкін, Георгій Володимирович
Волянюк, Наталія Юріївна
Боковець, Ольга Ігорівна
Keywords: інженерна психологія
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Інженерна психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, О. І. Боковець. – Електронні текстові дані (1 файл: 238 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 14 с. – Назва з екрана.
Description: Інженерна психологія. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Освітньо-професійна програма Радіотехнічні інформаційні технології; Радіозв'язок і оброблення сигналів; Радіосистемна інженерія; Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26467
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_IP_2018-2019.wbk238 kBUnknownView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.