Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47696
Title: Інтелектуальні та інформаційні системи. Практикум
Authors: Момот, Андрій Сергійович
Мамута, Марина Сергіївна
ORCID: 0000-0001-9092-6699
0000-0002-7674-4984
Keywords: нейронні мережі
neural networks
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Інтелектуальні та інформаційні системи. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. С. Момот, М. С. Мамута ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 221 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47696
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АСНК)
Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IIS.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.