Стилістична конвергенція у створенні художнього образу в сучасній англомовній поезії: перекладацький аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури, який налічує 67 джерел, та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 173 сторінки. Дисертацію присвячено дослідженню стилістичної конвергенції та її складових у англомовній поезії у перекладацькому аспекті. При аналізі конвергенції у англомовній поезії, варто враховувати, що стилістична конвергенція – це багатошарове і комплексне явище, яке варто оцінювати в контексті. Залежно від мети, характеру, емоційного стану автора, стилістична конвергенція може відбуватися на одному або різних рівнях, містити різну кількість компонентів та виконувати різну функцію. Аналіз компонентів стилістичної конвергенції може сприяти кращому розумінню того, яким чином відбувається творення художнього образу та чиниться вплив на сприйняття читача за допомогою стилістичної конвергенції.

Опис

Ключові слова

художній образ, художні засоби виразності, фігури мовлення, стилістичні прийоми, теорія висунення, стилістична конвергенція, рівні мови

Бібліографічний опис

Хованець, С. О. Стилістична конвергенція у створенні художнього образу в сучасній англомовній поезії: перекладацький аспект : магістерська дис. : 035 Філологія / Хованець Світлана Олександрівна. – Київ, 2023. – 174 с.

DOI