Особливості передачі в українському перекладі колористичної складової лексики англійської мови (на матеріалі текстів різних жанрів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У кваліфікаційній роботі розглянуто функціонування понять кольору та кольоропозначення, вивчено основні класифікації кольоропозначень та трансформаційних перетворень при їхньому перекладі, проаналізовано способи перекладу кольорових одиниць українською мовою в текстах різних жанрів, а також здійснено дослідження з відтворення одиниць із культурним компонентом та ідіоматичних одиниць з елементом кольору, проведено порівняння активності функціонування колоронімів у текстах різних жанрів. Наукова новизна роботи полягає у свіжому погляді на явище колоронімів та поглибленні підходів до їхнього перекладу. Зокрема, ми заглибилися в романи відомих англійських авторів, як-от Стівен Кінг, Томас Еріксон, Дональд А. Норман і Стівен Гокінг, включно з їхніми перекладами українською мовою, що є унікальним матеріалом, який не вивчався в подібних дослідженнях з точки зору аналізу кольорової термінології раніше. Реальний вплив нашого дослідження стає очевидним, коли ми розглядаємо його практичне застосування. Ретельний аналіз колоронімів та методів їхнього перекладу пропонує цінну інформацію для підготовки майбутніх перекладачів і студентів, які вивчають лінгвістику чи переклад. Це покращує їхнє розуміння термінів, пов’язаних із кольором, і надає ефективні стратегії аналізу текстів перед та під час здійснення перекладу. Крім того, результати нашого дослідження можуть слугувати цінним ресурсом для розробки навчальних матеріалів із різних перекладацьких і лінгвістичних дисциплін.

Опис

Ключові слова

колоронім, ідіоматична одиниця, перекладацька трансформація, варіантний відповідник, лінгвокультурний аспект, основний колір, color term, idiomatic unit, translation transformation, variant equivalent, linguistic and cultural aspect, primary color

Бібліографічний опис

Урсул, А. В. Особливості передачі в українському перекладі колористичної складової лексики англійської мови (на матеріалі текстів різних жанрів) : магістерська дис. : 035 Філологія / Урсул Анастасія Володимирівна. – Київ, 2023. – 135 с.

DOI