Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти: психолінгвістичний і перекладознавчий аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Ванярха Є. Ю. Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти: психолінгвістичний і перекладознавчий аспекти. Кваліфікаційна робота направах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2024. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи мультимодальності і її психолінгвістичний вплив на сприйняття інформації в англомовних публічних виступах, розглянуто особливості прояву мультимодальності та важливість її дослідження в англомовних публічних виступах TED, досліджено особливості перекладу промов TED, проаналізовано прояви мультимодальності в 5 виступах з найбільшою кількістю переглядів і 5 виступах з найменшою кількістю переглядів конференції TED у сфері освіти, проведено порівняльний аналіз використання і взаємодії модусів мультимодальності, сформульовано рекомендації щодо ефективного використання модусів мультимодальності у виступах в форматі конференції TED, проведено кількісний аналіз обраних стилістичних прийомів в 5 виступах з найбільшою кількістю переглядів і 5 виступах з найменшою кількістю переглядів конференції TED у сфері освіти, порівняно результати, проведено кількісний аналіз перекладацьких трансформацій, використаних при перекладі речень з наявністю стилістичних прийомів в обраних промовах TED у сфері освіти. Наукова новизна нашої роботи полягає в тому, що в даному дослідженні вперше проаналізовано модуси в публічних виступах TED у сфері освіти з різною кількістю переглядів, вперше порівняні за кількістю стилістичні фігури і перекладацькі трансформації в межах речень з наявністю стилістичних фігур. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів аналізу модусів, кількісного аналізу стилістичних прийомів та рекомендацій щодо їх застосування при написанні промов та проведенні мультимодальних публічних виступів. Крім того, результати кількісного аналізу перекладацьких трансформацій в реченнях зі стилістичними прийомами можуть бути застосовані при перекладі промов з високою частотністю застосування стилістичних фігур. Апробація результатів дослідження. Результати дослідження апробовано на XXIV Міжнародній науково-дослідницькій онлайн-конференції для студентів та молодих дослідників “Science and Technology of the XXI Сentury”, м. Київ 23 листопада 2023 р. Публікації. Результати дослідження висвітлено в науковій статті на тему «Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти», опублікованій в науковому журналі “Advanced Linguistics”, No12, грудень 2023 р.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ванярха, Є. Ю. Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти: психолінгвістичний і перекладознавчий аспекти : магістерська дис. : 035 Філологія / Ванярха Єлизавета Юріївна. - Київ, 2023. - 149 с.

DOI