Адаптивне керування електромеханічною системою транспортування сипких вантажів

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація присвячена розробці і дослідженні адаптивного керування системою транспортування сипких вантажів, підвищенню надійності електромеханічної системи. Було розглянуто принцип роботи та розраховано параметри стрічкового конвеєру і його елементів. Проаналізовано фактори впливу на формування діаграми навантаження установки та запропоновані рішення щодо підвищення продуктивності на надійності устаткування в цілому. Також в роботі здійснено вибір силових компонентів електроустаткування, перетворювача частоти, програмованого логічного контролера. Здійснено вибір способу керування асинхронним двигуном та запропоновано закон Костенка із пропорційною зміною напруги і частоти. Отримані механічні та електромеханічні характеристики асинхронного електроприводу. В роботі запропонований алгоритм адаптивного керування завантаженням конвеєра, отримані параметри системи керування технологічним процесом. Проведене дослідження режими роботів стрічкових конвеєрів з адаптивним регулятором з стабілізацією погонного навантаження при різних значеннях продуктивності.

Опис

Ключові слова

Стрічковий конвеєр, регульований електропривід, транспортування сипучих вантажів, стабілізація завантаження, адаптивний регулятор

Бібліографічний опис

Зелінський, В. В. Адаптивне керування електромеханічною системою транспортування сипких вантажів : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Зелінський Владислав Вадимович. – Київ, 2024. – 97 с.

DOI