Оцінка впливу фракцій парламенту, заснована на індексі Шеплі-Шубіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

вплив фракцій у парламенті, модифікований індекс Шеплі-Шубіка, матриця вподобань, індекс збігу позицій, кореляція індексів впливу, influence of parliament fractions, modified Shapley–Shubik index, preference matrix, convergence of positions index, correlation power indexes

Бібліографічний опис

Галишак, В. О. Оцінка впливу фракцій парламенту, заснована на індексі Шеплі-Шубіка : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Галишак Володимир Олександрович. – Київ, 2018. – 102 с.

DOI