Особливості перекладу та локалізації науково-технічних текстів у сфері ІТ (на матеріалі англійської та української мов)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи складає 115 сторінок, обсяг основного тексту – 81 сторінка. Завдяки галузі ІТ багато в чому забезпечується життєдіяльність суспільства. Водночас, зростання зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародних контактів, що супроводжуються перекладацькою діяльністю, висуває на передній план питання коректності перекладу текстів сфери ІТ з метою уникнення непорозумінь у зазначеній сфері. Це і зумовлює актуальність проведення спеціального дослідження, спрямованого на встановлення закономірностей перекладу та локалізації науково-технічних текстів у сфері ІТ українською мовою.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Шумка, Х. А. Особливості перекладу та локалізації науково-технічних текстів у сфері ІТ (на матеріалі англійської та української мов) : магістерська дис. : 035 Філологія / Шумка Христина Анатоліївна. – Київ, 2023. – 115 с.

DOI