Структурно-семантичні особливості англомовної суднобудівної термінології та їх відтворення українською мовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У магістерській роботі розглянуті теоретичні засади вивчення термінології у галузі суднобудування, досліджені структурно-семантичні особливості термінології суднобудування, проаналізовані лінгвоперекладацькі характеристики суднобудівної термінології. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше на великому мовному матеріалі здійснено комплексний структурно-семантичний аналіз термінів суднобудування. У роботі представлено системний опис термінологічних одиниць, що стосується словотворчого та семантичного аспектів. Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, що дисертація збагачує дослідницький досвід сучасної германістики новими знаннями про структурно-семантичні особливості англомовної суднобудівної термінології та їх відтворення українською мовою. Отримані результати поглиблюють уявлення про структури та семантики термінів суднобудування, особливості їх перекладу українською мовою та можуть бути використані в освітньому процесі, зокрема в теоретичних та практичних курсах теорії та практики перекладу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Коплик, Ю. А. Структурно-семантичні особливості англомовної суднобудівної термінології та їх відтворення українською мовою : магістерська дис. : 035 Філологія / Коплик Юлія Анатоліївна. - Київ, 2023 - 91 с.

DOI