Сучасні тенденції термінологічної номінації в англійських науково-технічних текстах та їх відтворення засобами української мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Козак І.С. Тема роботи: «Сучасні тенденції термінологічної номінації в англійських науково-технічних текстах та їх відтворення засобами української мови». Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі охарактеризовано жанрово-стилістичні особливості науково-технічних текстів та визначено ключові проблеми перекладу англійської науково-технічної термінології, визначено дефініцію та сутність поняття «термін» а також його ознаки та характеристики у текстах науково-технічної мови. В ході роботи здійснено структурну класифікацію, виявлено продуктивні способи термінотворення англійської мови та проаналізовано особливості їх відтворення засобами української мови. На основі проведеного аналізу запропонованої вибірки термінів у галузях комп’ютерних технологій та енергетики досліджено та сформовано рекомендації щодо перекладу термінологічних одиниць. Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні порівняльного аналізу класифікації структурних особливостей та перекладацьких підходів у різних підмовах науково-технічних галузей та виокремленні закономірностей сучасних тенденцій. Цей аналіз має на меті диференціювати особливості перекладу різних за структурними та семантичними ознаками термінів, сформувати релевантні рекомендації для перекладачів та вдосконалити методологічні підходи до відтворення англомовних термінів засобами української мови. Також робота відкриває нові перспективи у дослідженні особливостей формування термінологічних лексичних одиниць та їх перекладу. Практичне значення магістерської дисертації полягає у можливості застосування розроблених рекомендацій у процесі перекладу. Результати дослідження сприяють ефективнішому використанню теоретичних знань у практичних аспектах перекладу. Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювались на IX Міжнародній науковій конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» – “Linguocultural Pecularities of Translating Politically Correct Lexical Units in the English Media Texts” (Київ, 2023) а також представлені у науковій статті «Новітні тенденції у творенні термінології в галузі розробки програмного забезпечення» опублікованій у науковому журналі “Advanced Linguistics”.

Опис

Ключові слова

термін, науково-технічний текст, науково-технічні терміни, термінотворення, переклад

Бібліографічний опис

Козак, І. С. Сучасні тенденції термінологічної номінації в англійських науково-технічних текстах та їх відтворення засобами української мови : магістерська дис. : 035 Філологія / Козак Ірина Сергіївна. – Київ, 2023. – 156 с.

DOI