Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні особливості перекладу англомовних політичних текстів на українську мову

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація включає в себе вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, загальні висновки та список використаної літератури, що містить 88 джерел та 5 додатків. Загальний обсяг роботи складає 119 сторінок. Дисертацію присвячено лінгвокогнітивним та прагмастилістичним особливостям перекладу англомовних політичних текстів на українську мову. Англомовний політичний текст є ефективним засобом впливу на реципієнта, а численні фактори вимагають глибокого розуміння політичних процесів та культурного контексту, що, в свою чергу, вимагає багато часу та аналізу. Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні особливості таких текстів відображають складну взаємодію між мовою, культурними та політичними процесами в англомовному світі. Багатоаспектність англомовних політичних текстів та складність їх перекладу викликають дослідницький інтерес до вивчення їх особливостей.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Третяк, О. В. Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні особливості перекладу англомовних політичних текстів на українську мову : магістерська дис. : 035 Філологія / Третяк Ольга Владиславівна. – Київ, 2023. – 122 с.

DOI