Магістерські роботи (ККМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 112
 • ДокументВідкритий доступ
  Мітчик для різьбових вставок під свічки запалювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пінчук, Артем Миколайович; Вовк, В’ячеслав Володимирович
  Магістерська дисертація на тему «Мітчик для різьбових вставок під свічки запалювання», містить 74 сторінок пояснювальної записки, рисунків 32, таблиць 27, використаних джерел – 12, 8 слайдів презентації графічної частини та 1 кресленик. Актуальність теми. Зараз автомобіль – є, якщо не найбільш, то одним з найпоширеніших супутників людини в житті, не кажучи вже про роль різних автомобілів в будівництві, видобуванні корисних копалин, аграрна промисловості тощо. На жаль, як і будь-який інший механізм, автомобіль також не застрахований від різноманітних поломок. Дуже частою проблемою при тривалій експлуатації автомобіля – є зношення та пошкодження свічної різьби, що, в свою чергу, може призвести до серйозних проблем з двигуном. На сьогоднішній день існує не так багато дієвих способів швидко та надійно відремонтувати свічну різьбу. Одним з них є використання спеціальних наборів інструментів з проволочними вставками, але і в них є декілька нюансів, не врахувавши які, можна ще більше пошкодити свічний отвір. Тому запропоновано альтернативний спосіб вирішення проблеми – використання спеціального інструменту. Його актуальність буде обумовлена простотою та надійністю в поєднанні з доступною для звичайної людини ціною, а його використання не потребує спеціальних навичок. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у відповідності до наукових напрямків кафедри конструювання машин. Мета дослідження: розроблення конструкції та технології виготовлення мітчика для поновлення різьби свічного отвору. Задачі дослідження: 1) Огляд та аналіз конструкцій існуючих мітчиків, методів розрахунку основних параметрів. 2) Синтез спеціальної конструкції, проектний розрахунок інструменту; 3) Дослідження впливу зміни параметрів шліфувального кругу на форму та геометрію стружкової канавки; 4) Розробка 3D моделі та конструкторської документації; 5) Розробка маршрутної технології виготовлення мітчика; 6) Розробка стартап-проекту. Об'єкт дослідження: мітчик для різьбових вставок. Предмет дослідження: стружкова канавка утворена на верстаті з ЧПК конічним кругом, яка забезпечує покращене відведення стружки та необхідну геометрію мітчика. Методи дослідження: Аналіз існуючих інженерних рішень, методи активізації пошуку інженерних рішень, системний аналіз та відбір кращих рішень, методи автоматизованого проектування та моделювання. Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість створення суцільної гвинтової канавки мітчика кругом конічної форми з забезпеченням необхідної форми та геометрії стружкової канавки на трьох його різальних ступенях. Практичне значення отриманих результатів: використання розробленого мітчика дозволяє забезпечити поновлення свічного отвору зі збереженням необхідної точності та герметичності з’єднання використанням лише одного різального інструменту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Пристосування для сколювання криги з дорожнього покриття
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Порхун, Назар Федорович; Самойленко, Олексій Васильович
  Дана магістерська робота на тему «Пристосування для сколювання криги з дорожнього покриття», містить 95 сторінок пояснювальної записки, рисунків 26, таблиць 11, використаних джерел – 22, ілюстрації, що включають 20 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми. У зимовий період є проблема прибирання криги та ущільненого снігу з дорожнього покриття, особливо на прибудинковій території або на тротуарах, де не має можливість заїхати велика техніка. Актуальним є розробка пристосування для сколювання криги з дорожнього покриття з метою підвищення безпеки та оптимізації інфраструктурних витрат в зимовий період на базі мінінавантажувача, як навісне обладнання. Міні-навантажувач часто використовується в житлово-комунальному господарстві для виконання різноманітних задач. Мета дослідження. розробка та проектування обладнання із змінним робочим органом для Bobcat-S175. Задачі досліджень: 1) Обґрунтування застосування обладнання для сколювання криги. 2) Патентно-інформаційні дослідження, аналіз обладнання на ринку України. 3) Розрахунок машини для сколювання криги, Опис конструкції пропонованого обладнання 4) Аналіз гідросистеми на можливість використання обладнання, перевірочні розрахунки окремих вузлів і деталей Методи дослідження: Аналіз інженерних рішень, методи активації пошуку інженерних рішень (мозковий штурм), аналіз представлених об’єктів на ринку, системний аналіз та відбір кращих рішень за системою критеріїв, моделювання компонентів. Практичне зачення отриманих результатів: використовуючи результати розрахунків та проектування, було створено обладнання для сколювання криги
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструкторсько-технологічне забезпечення шліфування циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Позняк,Крістіна Олександрівна; Данильченко, Юрій Михайлович
  Магістерська дисертація на тему «Конструкторсько-технологічне забезпечення шліфування циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем», містить 87 сторінок пояснювальної записки, рисунків 36 , таблиць 3 , використаних джерел – 19 , ілюстративних плакатів 6, креслень 2. Проведено аналіз традиційних методів формоутворення зубчастих коліс і особливостей формоутворення циліндричних зубчастих коліс з профілем, відмінним від евольвентного. Розроблено схеми формоутворення циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем з визначенням відповідних функцій формоутворення. Розроблено структурно-кінематичну та кінематичну схеми зубошліфувального верстата для оброблення циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем за методом огинання. Розроблено конструкції формоутворюючих вузлів верстата. Актуальність теми. технологічне забезпечення виготовлення передач з формою профілю зубів, відмінною від евольвентної. Мета дослідження: : Розроблення конструкції формоутворюючих вузлів зубошліфувального верстата для оброблення циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем Об’єкт дослідження: Кінематика формоутворення циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем; Предмет дослідження: Конструкторсько-технологічне забезпечення шліфування циліндричних зубчастих коліс з циклоїдальним профілем;
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження ефективності використання різцетримача з демпфером для токарної обробки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Пирч, Владислав Миколайович; Шевченко, Олександр Віталійович
  Магістерська дисертація на тему «Дослідження ефективності використання різцетримача з демпфером при токарній обробці», містить 90 сторінок пояснювальної записки, рисунків 71 , таблиць , використаних джерел – 18, 5 ілюстративних плакатів, 5 креслень. Актуальність теми. Різцетримач з демпфером представляє собою пристрій що в теорії мусить значно покращити управління вібрацією під час різання матеріалів. Демпфер - це пристрій, який призначений для поглинення та розсіювання вібрації, що виникає під час контакту різця із заготовкою. Такий механізм може допомогти покращити якість обробки, підвищити швидкість без втрати якості та тривалість служби інструменту. Мета дослідження: створення конструкції різцетримача з демпфером у середині. Проведення досліджень у MATLAB, Autodesk Inventor, SpectraLab. Об’єкт дослідження: конструювання різцетримача, порівняння результатів випробувань зі штатним різцетримачем. Методи дослідження: Теоретичний аналіз методів зменшення вібрацій при токарній обробці, огляд патентів та відомих конструкцій різцетримачів зі схожими конструкторськими рішеннями. Аналіз на основі отриманих результатів дослідження у MATLAB, Autodesk Inventor, SpectraLab. Наукова новизна: розроблено нову конструкцію різцетримача токарноревольверного верстата з використанням демпфіруючого елементу для гасіння коливань його віджимної частини з метою підвищення вібростійкості токарної обробки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження динамічних характеристик привода подач токарного верстата з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Римар, Володимир Андрійович; Шевченко, Олександр Віталійович
  Магістерська дисертація на тему «Дослідження динамічних характеристик привода подач токарного верстата з ЧПК», містить 110 сторінок пояснювальної записки, рисунків 64 , таблиць 5 , використаних джерел – 25, ілюстрації, що включають 9 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми. Протягом останніх десятиліть зростає потреба в вищій продуктивності, що визначає розвиток верстатобудівної галузі. Вища продуктивність передбачає досягнення максимально можливої точності та продуктивності, що досягається шляхом удосконалення підсистем та компонентів верстатів. Як одна з головних підсистем верстата, система приводу подачі має значний вплив на загальну продуктивність верстатів. Висока точність верстатів, яка є першочерговим чинником у розвитку верстатів, є результатом все зростаючої потреби у геометричній та розмірній точності та їх повторюваності. Мета дослідження: пошук шляхів підвищення ефективності привода подач Задачі дослідження: 1. Сформулювати призначення, вимоги та класифікацію приводів подач . 2. Визначити особливості, огляд відомих конструкцій. 3. Розглянути основи кінематичного і силового розрахунку. 4. Розробити математичну модель динамічної системи привода подач верстата з ЧПК. Об'єкт дослідження: динамічна система повзун–привод токарного верстата з ЧПК Предмет дослідження: привод подач токарного верстата із ЧПК Методи дослідження: теоретичні і експериментальні. Наукова новизна отриманих результатів: на основі теоретичних та експериментальних досліджень визначено залежність часу перехідного процесу в динамічній системі повзун привод подач від пружних характеристик приводу подач токарного верстата з ЧПК.
 • ДокументВідкритий доступ
  Допоміжне обладнання для лазерного селективного спікання тонких алюмінієвих заготовок
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Скрипник, Владислав Сергійович; Саленко, Олександр Федорович
  Дисертація присвячена аналізу поточного стану технології селективного лазерного спікання, впливам на кінцеві характеристики виробів. Також розглянуто обладнання для селективного лазерного спікання та запропоновано допоміжне обладнання, яке може використовуватись в машинах для оптимальної орієнтації напрямку лазерного сканування, що в свою чергу забезпечить кращіу міцність виговлених деталей або компонентів за технологією SLS/SLM. Темою дипломної дисертації є розробка допоміжного обладнання для лазерного селективного спікання SLS/SLM. Проаналізовано фізичні явища під час лазерного спікання, технологічні особливості використання алюмінієвих сплавів у адитивному виробництві. Показано наявні машини SLS/SLM та запропоновано додаткове допоміжне обладнання – поворотний стіл для кращого фокусування процесу лазерного сканування. Запропоновано моделі математичного обчислення процесів. Розроблено комплекс заходів із охорони праці для забезпечення нормальних умов праці без травматизма, пожеж, вибухів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнітно-абразивне оброблення інструменту зі зносостійким покриттям
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Косянчук, Владислав Валентинович; Майборода, Віктор Станіславович
  Актуальність дослідження. Актуальним на сьогоднішній день являється збільшення довговічності та працездатності різального інструмента. Твердий сплав задовільняє більшість потреб, які задаються при поставленні завдань механічного оброблення. Висока твердість, теплостійкість, зносостійкість, супроводжується також і вельми не бажаними властивостями цього сплаву, а саме дороговартість та крихкість, задля усунення цього на твердий сплав наносяться різні типи покриттів, які дозволяють усунути більшість проблем, що виникають. Це дозволяє отримати майже ідеалізовані властивості інструментального матеріалу. Окрім позитивних властивостей зносостійких покриттів виникає і їхній протилежний аспект – складність оброблення. При нанесенні покриттів на різальний інструмент не від’ємною потребою залишається виконання пост– оброблення і чим якісніше буде здійснено оброблення тим краще можна реалізувати такий інструмент в роботі. Одним з можливих шляхів вирішення цієї задачі являється магнітноабразивне оброблення (МАО), завдяки магнітно-абразивним порошкам (МАП) за рахунок яких формується магнітно-абразивний інструмент (МАІ) можливе оброблення з подальшим покращенням поверхневих шарів передніх та задніх поверхонь різального інструмента шляхом: зменшення шорсткості, збільшення радіусу округлення різальної кромки (РК), збільшення мікротвердості та багато іншого. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у відповідності до наукових напрямків кафедри конструювання машин. Мета та задачі дослідження. Підвищити параметри якості твердосплавних пластин зі зносостійкими покриттями за допомогою МАО в умовах великих магнітних щілин. 6 З метою досягнення визначеної цілі, необхідно розв'язати наступні завдання: 1. Здійснити літературний аналіз існуючих способів оброблення твердосплавних пластин зі зносостійким покриттям 2. Дослідити вплив процесу МАО на поверхневу мікротвердість та радіуси округлення РК, експериментальних зразків, при застосуванні різного складу МАІ при МАО. 3. Провести стійкістне дослідження оброблених процесом МАО твердосплавних пластин з покриттям при фрезеруванні сталі 40. Об'єкт дослідження – процес МАО твердосплавних пластин зі зносостійкими покриттями. Предмет дослідження – вплив різноманітного складу МАП формуючого МАІ на покращення параметрів якості поверхні твердосплавних пластин зі зносостійкими покриттями. Методи дослідження – Задля досягнення визначених завдань дослідження було застосовано основні принципи теорії різання, механічного оброблення матеріалів, матеріалознавства, трибології, математичної статистики. Здійснено експериментальні випробування під контрольованими лабораторними умовами з застосуванням новітніх методик та вимірювальних засобів. Наукова новизна отриманих результатів. Експериментально досліджено зміну поверхневої мікротвердості та радіусів округлення РК твердосплавних пластин зі зносостійкими покриттями при їх попередньому обробленні різним складом МАІ. За рахунок проведення стійкістних досліджень встановлено можливість покращення працездатності твердосплавних пластин зі зносостійким покриттям завдяки МАО. Практичне значення отриманих результатів. Реалізовано можливість застосування методу МАО зносостійких покриттів твердосплавних пластин для покращення їхньої поверхневої якості. Апробація результатів. Основні положення та результати дисертації доповідались та обговорювались на науково-технічних конференціях, а саме: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2023» (м. Чернігів 25.05.2023 – 26.05.2023), ХХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Тернопіль 28.06.2023 –30.06.2023).
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнітно-абразивне оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кірічевський, Костянтин Володимирович; Джулій, Дмитро Юрійович
  Магістерська дисертація на тему «Магнітно-абразивне оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь», містить 83 сторінок пояснювальної записки, рисунків 45, таблиць 10, використаних джерел – 22, ілюстрації, що включають 12 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми. Фінішні методи грають ключову роль у покращенні якості оброблення, забезпеченні точності та ефективності виробничих процесів. Технології постійно розвиваються, тому магнітно-абразивне оброблення як передовий процес є перспективним напрямком по покращенню параметрів якості деталей різної конфігурації, як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь. Актуальним питанням є розроблення конструкції інструменту на базі постійних магнітів для оброблення внутрішніх поверхонь обертання феромагнітних деталей та технології фінішного оброблення, що включає такі параметри як використовуваний магнітно–абразивний порошок та режими оброблення. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація виконана. Мета дослідження: створення магнітно-абразивного інструмента для фінішного оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь феромагнітних деталей та розроблення технологічного процесу. Задачі дослідження: 1. Проаналізувати методи фінішного оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь феромагнітних деталей. Визначити вплив параметрів оброблення на шорсткість оброблюваних поверхонь. 2. Спроектувати та виготовити прототип інструменту для фінішного оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь діаметром 69 мм на базі постійних магнітів двох типів – призматичних та циліндричних. 3. Виконати експериментальні дослідження по обробленню внутрішніх циліндричних поверхонь при різних параметрах процесу магнітно–абразивного оброблення. 4. Виконати оцінку та аналіз експериментальних результатів за зміною шорсткості поверхонь. 5. Розробити рекомендації по магнітно–абразивному обробленню внутрішніх циліндричних поверхонь обертання головками на базі постійних магнітів. Об'єкт дослідження: Процес магнітно–абразивного оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь. Предмет дослідження: Зниження шорсткості внутрішніх циліндричних поверхонь за рахунок магнітно–абразивного оброблення головками на базі постійних магнітів. Методи дослідження: Конструювання деталей, базуючись на сучасних методах дизайну, пошук оптимальних рішень, аналіз експериментальних досліджень по шорсткості поверхонь заготовок за допомогою контактного методу визначення мікрорельєфу поверхонь. Оцінка отриманих результатів та методи статистичного оброблення даних. Наукова новизна отриманих результатів: 1. Розроблено принципово нові конструкції інструменту для фінішного оброблення внутрішніх поверхонь обертання феромагнітних деталей на базі різних форм високопотужних постійних магнітів. 2. Визначено вплив параметрів оброблення на мікрорельєф оброблюваних поверхонь. 3. Розроблено рекомендації по магнітно–абразивному обробленню внутрішніх циліндричних поверхонь обертання головками на базі постійних магнітів. Практичне значення отриманих результатів: використовуючи результати створених двох інструментів можна обробляти внутрішні циліндричні поверхні та в подальшому покращити конструкцію інструментів для отримання бажаного результату.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка впливу динамічних характеристик приводу головного руху вертикально-фрезерного верстата на якість обробки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ковтун, Віолетта Едуардівна; Петришин, Андрій Ігорович
  Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на тему " Оцінка впливу динамічних характеристик приводу головного руху вертикально-фрезерного верстата на якість обробки " складається з 4 розділів загальним обсягом 86 сторінки, містить 42 ілюстрації, 10 таблиць, 5 додатків, та 28 джерел за переліком посилань. Графічна частина дипломної роботи складається з 9 аркушів формату А1. Мета роботи – підвищення якості обробки виробів з дерева за рахунок раціонального вибору режимів роботи ШВ на основі дослідження впливу його динамічних характеристик. Завдання дослідження: 1. Створити динамічну модель шпиндельного вузла та його 3D модель. 2. Визначити жорсткість опор та сили різання при обробці типового виробу як вхідних даних для моделювання. 3. Провести моделювання динамічних характеристик ШВ. 4. Провести експериментальне вимірювання власних частот ШВ та точності обертання його переднього кінця. Об’єкт дослідження - динаміка шпиндельного вузла. Предмет дослідження - вплив вібрацій шпиндельного вузла на якість обробки виробів. Результати роботи можуть бути використані в галузі машинобудування при проектуванні шпиндельних вузлів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка промислового робота для токарних верстатів «М.А.Н-В»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Перківський, Станіслав Альбертович; Новік, Микола Андрійович
  Актуальність теми. Розвиток мікропроцесорної і комп’ютерної техніки обумовив створення новітніх пневматичних гідравлічних, електричних і комбінованих приводів, керування якими здійснюється в цифровому, унітарному або комбінованих кодів. Так звані цифрові, пневматичні, гідравлічні, електричні та комбіновані приводи приходять на зміну слідкуючим приводам. Цифрові приводи значно простіші за слідкуючі вони не викликають тонкої очистки робочого тіла, позиціювання вихідної ланки у них здійснюється по жорсткому механічному або гідравлічному упору, що обумовлює високу точність позиціонування і повторюваність виходу в задану точку вихідної ланки. Такі цифрові приводи не мають елементів зворотного зв’язку і дорогих дроселюючих розподільників. Але поряд з безсумнівними перевагами перед слідкуючими приводами вони мають і деякі недоліки, що обмежує область застосування таких приводів. Тому розробка і дослідження новітніх цифрових приводів є актуальною проблемою, рішення якої дасть можливість значно розширити область застосування таких приводів в якості виконавчих пристроїв промислових роботів, верстатів та інших пристроїв систем з автоматичним керуванням. Метою диcертації є розробка промислового робота « М.А.Н.-В» для автоматичного завантаження-розвантаження металорізального верстата (МРВ) з числовим програмним керуванням (ЧПК). Поєднання функціональних можливостей робота і верстата дає можливість створювати високопродуктивні робото-технологічні комплекси так звані (РТК ). Основнимнайбільш складним пристроєм ПР є рука, до функціонування якої пред’являються обґрунтовані високі вимоги. Необхідно щоб конструкція руки була нескладною, щоб рука мала незначні осьові габаритні розміри,значне переміщення (до 700 мм ), малу дискретність (0,01 мм і менше ), щоб вона забезпечувала високу точність позиціонування вихідної ланки, можливість як лінійного переміщення, так і поворот вихідної ланки (захватного пристрою), щоб забезпечувалась можливість швидкого руху і гальмування при підході до заданої точки позиціонування. Для досягнення поставленої мети вирішувались таі задачі: 1. Проведений аналіз компоновочних схем промислових роботів і патентний пошук по проблемі створення і дослідження існуючих багатопозиційних приводів з цифровим керуванням. 2. Розробка принципової схеми гідравлічного багатопозиційного приводу руки промислового робота з цифровим керуванням. 3. Розробка конструкції руки поворотно-поступальної дії. 4. Розробка гідравлічного цифрового об’ємного дозатора. 5. Розробка пневматичного цифрового привода повороту вихідної ланки (схвата). 6.Розробка алгоритмів і математичних моделей розрахунку оригінальних пристроїв: виконавчого циліндра (ВЦ) руки, гідравлічного цифрового дозатора (ГЦД), поворотного пневматичного двигуна (ППД) і крокового приводу переміщення накопичувача заготовок (НЗ). Практичне значення отриманих результатів запропонована компоновка промислового робота «М.А.Н.-В». Розроблена оригінальна конструкція ЦП поворотно-поступальної дії і подана заявка на корисну модель та винахід. Матеріалами магістерської дисертації можуть скористатися спеціалісти по розробці і експлуатації промислових роботів та верстатів, які оснащені багатопозиційними пневматичними, гідравлічними та комбінованим приводами з цифровим керуванням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Екструдер для формування філаменту з переробленого PET пластику
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Новіцький, Андрій Вадимович; Саленко, Олександр Федорович
  Магістерська дисертація на тему «Екструдер для формування філаменту з переробленого РЕТ пластику», містить 95 сторінок пояснювальної записки, рисунків 56, таблиць 4, використаних джерел 42, іллюстрації, що включають 18 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми полягає в необхідності розробки інноваційних рішень у зв’язку з постійним зростанням обсягів світового виробництва поліетилентерефталату. Зокрема вдосконалення технології переробки з метою підвищення ефективності, доцільності цього процесу та зниження енерговитрат. Мета дослідження: Розробка екструдера з вакуумною камерою для преробки ПЕТ пластівців в філамент. Задачі дослідження: 1) Аналіз існуючих процесів переробки ПЕТ та пошук шляхів оптимізації. 2) Патентно-інформаційний пошук. Огляд представлених на ринку аналогів. 3) Розробка геометрії робочого органу, та конструкції екструдера. 4) Виконання перевірочних розрахунків окремих вузлів екструдера. 5) Перевірка працеспроможності екструдера Методи дослідження: Аналіз наявних конструкцій, відбір кращих рішень, аналіз процесів які відбуваються при екструдуванні полімерів, моделювання компонентів. Практичне зачення отриманих результатів: було розроблено модель екструдера з вакуумною камерою, яка дозволяє перероблювати ПЕТ пластівці за один етап.
 • ДокументВідкритий доступ
  Маніпуляційні системи наземних роботизованих комплексів виконані із композиційних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Нога, Іван Сергійович; Струтинський, Василь Борисович
  Пояснювальна записка магістерської дисертації на тему «Маніпуляційні системи наземних роботизованих комплексів виконані із композиційних матеріалів» має 136 аркушів формату А4, містить 76 ілюстрації, 34 таблиці, 2 додатки,при написанні роботи використано 22 джерел інформації. Актуальність теми: Значна територія України замінована. Тому технології гуманітарного розмінування та розроблення відповідного обладнення є актуальними. Для розмінування доцільно застосувати обладнення із немеиталевих композиційних матеріалів. Тому розроблення “Маніпуляційних систем наземних роботизованих комплексів виконананих із композиційних матеріалів” є актуально науково-технічною задачею. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота безпосередньо пов’язана з науковими роботами кафедри КМ, зокрема з темою “Наземні роботизовані комплекси” №0122000525 дата реєстрації 23.11.2022. Мета дослідження: Розробка маніпуляційної системи наземних роботизованих, комплексів виконананих із композиційних матеріалів. Задачі дослідження: 1) Узагальнення наявних даних по напрямку наземні роботизовані комплекси. 2) Характеристика композитних матеріалів, які застосовуються в машинно будівних конструкціях. 3) Відомості про класичну теорію гвинтів та гвинтового числення. 4) Схемні і конструктивні рішення маніпуляторів із неметалевих композиційних матеріалів. 5) Проектний розрахунок маніпулятора та вибір параметрів зубчастопасової передачі та циліндричних коліс, з технологією виготовлення. Об'єкт дослідження: Процеси реалізації “Маніпуляційної системи наземних роботизованих комплексів виконаних із композиційних матеріалів”. Предмет дослідження: “Маніпуляційні системи наземних роботизованих комплексів виконаних із композиційних матеріалів”. Методи дослідження: Теоретичні і експериментальні. Наукова новизна отриманих результатів: 1. Вперше запропонована каркасна конструкція важелів із композитного матеріалу. 2. Обгрунтована технологія поелементного виготовлення маніпуляторів із неметалевих композитних матеріалів. Практичне значення отриманих результатів: Результати впровадження наукова дослідницьку тематику “Наземні роботизовані комплекси” (наявний акт провадження)
 • ДокументВідкритий доступ
  Покращення засобів фіксації листових заготовок на верстаті типу плоттер
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Холод, Назар Русланович; Саленко, Олександр Федорович
  Актуальність теми: Малосерійне виробництво потребує максимальної універсалізації обладнання для покриття великого списку задач одним верстатом. Тому необхідно провести модернізації плоттера IECHO BK3для збільшення його виробничих можливостей. Мета дослідження. Розробка та проектування вакуумного столу з можливістю вмикання лише частини робочої поверхні. Задачі дослідження: 1. Аналіз наявних функцій та можливостей верстату. 2. Патентно інформаційні дослідження. Аналіз представленої на ринку продукції. 3. Розробка конструкції запланованих модернізацій. Проведення розрахунків для визначення нових характеристик верстату. 4. Перевірочні розрахунки окремих вузлів верстату. 5. Заміри показників шкідливості у виробничому приміщенні. Вимоги безпеки та засоби індивідуального захисту при роботі за верстатом. Методи дослідження. Аналіз інженерних рішень, що використані в інших верстатах схожого типу. Консультації з конструкторами підприємства та викладачами. Аналіз технологічних можливостей підприємства. 3Д моделювання різних варіантів то порівняння результату за низкою критеріїв . Практичне значення отриманих результатів. Відповідно до проведених розрахунків та створених 3д моделей було виготовлено та встановлено вакуумний стіл на плоттер IECHO BK3.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічний супровід виготовлення окремих вузлів і деталей наземних роботизованих комплексів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Каменєв, Павло Костянтинович; Струтинський, Василь Борисович
  Пояснювальна записка магістерської дисертації на тему «Технологічний супровід виготовлення окремих вузлів і деталей наземних роботизованих комплексів» має 125 аркушів формату А4, містить 47 ілюстрації, 21 таблиці, 2 додатки,при написанні роботи використано 24 джерел інформації. Актуальність теми: Технологічний супровід означає використання сучасних технологій у виробництві для забезпечення високої ефективності, точності і стабільності процесу виготовлення деталей. Це може включати застосування різних методів виробництва, від традиційного верстатного оброблення до інших передових технологій. Тому розроблення “ Технологічний супровід виготовлення окремих вузлів і деталей наземних роботизованих комплексів ” є актуально науково-технічною задачею. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота безпосередньо пов’язана з науковими роботами кафедри КМ, зокрема з темою “Наземні роботизовані комплекси” №0122000525 дата реєстрації 23.11.2022. Мета дослідження: Розробка технології виготовлення окремих вузлів і деталей на базі хвильового редуктора для наземних мобільних роботизованих комплексів. Задачі дослідження: 1) Аналіз конструкції елементів з хвильовими передачами. 2) Технологічне забезпечення для виготовлення деталей для приводів з хвильовими редукторами. 3) Технолонічне оснащення для виготовлення гнучких коліс з використанням новітніх технологій 4) Розробка технологічного процесу виготовлення гнучких коліс. . Об'єкт дослідження: Процеси реалізації “ Технологічого супровіду виготовлення окремих вузлів і деталей наземних роботизованих комплексів ”. Предмет дослідження: “ Технологічний супровід виготовлення окремих вузлів і деталей наземних роботизованих комплексів на прикладі привода з хвильовою передачею”. Методи дослідження: Теоретичні. Наукова новизна отриманих результатів: 1. Вперше запропонована технологія виготовлення гнучких коліс з використанням новітніх технологій. Практичне значення отриманих результатів: Результати впровадження наукова дослідницьку тематику “Наземні роботизовані комплекси”
 • ДокументВідкритий доступ
  Приводи наземних роботизованих комплексів на основі високотехнологічних мехатронних модулів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гольцов, Богдан Олександрович; Струтинський, Василь Борисович
  Пояснювальна записка магістеського диплому на тему “Приводи наземних роботизованих комплексів на основі високотехнологічних мехатронних модулів” складається з 135 аркушів формату А4, містить 46 ілюстрацій, 19 таблиці, 2 додатки, в процесі написанні дисертації використано 25 джерел інформації . Актуальність теми: Використання наземних робототехнічних комплексів на основі високотехнологічних мехатронних модулів є універсальним методом створення робототехнічних систем спеціального призначення. Приводи виступають універсальною основою для реалізації маніпуляторів, передач, приводів, гусеничних і колісних механізмів та інших компонентів наземних робототехнічних комплексів. Таким чином, дослідження спрямовані на розробку та технологічну підтримку приводів на основі мехатронних модулів. Предмет дослідження: Розробка привода наземного роботизованого комплекса на основі високотехнологічного мехатронного модуля. Зв'язок дисертації з науковими програмами та темами: виявляється в актуальності досліджень, завдяки чому робота взаємодіє з науковими дослідженнями кафедри КМ, зокрема темою "Наземні роботизовані комплекси" № 0122000525 дата реєстрації 23.11.2022. Дисертація вирішує науково-технічні завдання, пов'язані з цією темою, що вказує на її важливість та актуальність у контексті наукових програм. Задачі дослідження: 1. Огляд наявних наземних роботихованих комплексів 2. Аналіз наземних роботизованих комплексів з мехатронним модулем 3. Проектування привода наземного роботизованого комплекса 4. Вживлення системи вимірювачів мехатроного модуля. Методи досліджень: Теоритичний, розрахунковий метод, комп`ютерне моделювання за допомогою програмного забезпечення Autodesk Inventor та Soldworks. Об`єктом дослідження: розробка конструкції мехатроного модуля на базі циклоїдального редуктора. Область застосування: Роботизована промисловість. В даній роботі запропоновано методику розрахунку циклоїдальних редакторів у програмному комплексі SolidWorks та Autodesk Inventor.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розширення технологічних можливостей фрезерних верстатів з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гарник, Анна Олександрівна; Верба, Ірина Іванівна
  Магістерська дисертація на тему "Розширення технічних можливостей фрезерних верстатів з ЧПК" складається з 87 сторінок пояснювального тексту, 44 сторінок рисунків, 23 сторінок таблиць, 21 сторінки списку використаних джерел, 19 слайдів та 7 плакатів. Сучасний стан проблеми вимагає розробки формалізованого підходу до вибору верстатів. Застосовувані методи, такі як порівняльна оцінка технікоекономічних показників, достовірність отриманих результатів, критерії вибору верстатів і рекурсивні процеси прийняття рішень, можуть не дати бажаного ефекту, оскільки вони наближаються до методів експертних оцінок. Якщо верстати знаходяться в експлуатації, але не забезпечують прийнятної якості та продуктивності, є два варіанти: модернізувати існуючі верстати або придбати нові. Модернізація включає в себе не тільки реконструкцію (переоснащення старого верстата з ЧПК або ЧПУ новим комп'ютеризованим ЧПК на заміну), але й ремонт зношеної системи верстата або повну перебудову верстата. Максимальна вартість модернізації не повинна перевищувати 50-60% вартості нового верстата. Чим більша машина, тим вища вартість її заміни на нову. Найкращим варіантом для модернізації є машина з низьким рівнем зносу та якісною системою підшипників, але зі старою та неефективною системою управління. Витрати на обслуговування таких систем управління дуже високі. Заміна системи керування на нову відкриває нові можливості для верстата. Обираючи нову систему ЧПК, подумайте, які завдання верстат має виконувати зараз і що він зможе робити в майбутньому. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дана магістерська робота виконана на кафедрі конструювання верстатів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. Метою роботи є: надання загальних рекомендацій щодо необхідності модернізації верстатного парку для реалізації необхідних технологічних процесів (і одночасно внесення структурних змін), визначення напрямку та технічних характеристик модернізації, які б дозволили, наприклад, виконувати фрезерну та токарну обробку на фрезерних верстатах з ЧПК, а також обґрунтування відповідних розрахунків. Завдання дослідження. Огляд та аналіз конструкцій існуючих рішень, методів розрахунку основних параметрів. Розробка загальних концепцій, розрахунок параметрів, комп'ютерне моделювання ходової частини та елементів передньої підвіски. Проектування технічних засобів для виробництва шасі. Виготовлення макетів важелів та елементів підвіски. Розробка ескізних проектів. Напрямок досліджень: модернізація фрезерних верстатів. Тема дослідження: Технічні можливості фрезерних верстатів з ЧПК та шляхи їх розширення. Методи дослідження: аналіз верстатів-аналогів, розробка методів пошуку інженерних рішень (мозковий штурм), системний аналіз і вибір найкращого рішення за еталонною системою, автоматизоване проектування, моделювання, конструкцій і вузлів на основі сучасних систем технічного оснащення для проектування і виробництва всіх рішень, компонування компонентів. Практичне значення отриманих результатів: за результатами розрахунку розраховано нові характеристики пасів та шківів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мобільна автоматизована платформа
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Дубінін, Назар Володимирович; Кравець, Олександр Михайлович
  Дана магістерська робота на тему «Мобільна автоматизована платформа», містить 75 сторінок пояснювальної записки, рисунків 33, таблиць 5, використаних джерел – 22, ілюстрації, що включають 840 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми: У воєнний час існує проблема з евакуацією поранених бійців з поля бою. Важливо розробити безпілотні транспортні засоби, здатні працювати в складних умовах, і забезпечити можливість їх ефективного використання в рятувальних операціях, а також можливість використання в інших цілях. Мета дослідження: Розробка та проектування безпілотного транспортного засобу з універсальною платформою для переміщення по бездоріжжю. Задачі досліджень: 1) Обґрунтування застосування мобільної автоматизованої платформи. 2) Патентно-інформаційне дослідження, аналіз представлених на ринку транспортних засобів. 3) Розрахунок мобільної автоматизованої платформи, Опис конструкції пропонованого транспортного засобу. Методи дослідження: Аналіз продуктів на ринку, методи стимулювання пошуку інженерних рішень (мозковий штурм), системний аналіз та вибір найкращого рішення за системою критеріїв, аналіз інженерних рішень, компонентне моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Візок AGV з варіантами приводів пересування, побудованих на базі планетарної та циклоїдальної передач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дементьєв, Дмитро Олегович; Проценко, Павло Юрійович
  Пояснювальна записка магістерської дисертації на тему «Візок AGV з варіантами приводів пересування, побудованих на базі планетарної та циклоїдальної передач» має 156 аркушів формату А4, містить 58 ілюстрацій, 5 таблиць, додатки, при написанні роботи використано 30 джерел інформації. Актуальність теми: Автоматизація і роботизація виробничих та складських процесів вимагає застосовування на підприємствах автоматичних самохідних транспортних засобів, які здатні без участі людини виконувати роботи по транспортування різного роду вантажів. Такі машини дозволяють покращити логістику на виробництві та знижують витрати на транспортування. Тому розробка та вдосконалення таких засобів сьогодні є актуальною задачею. Привід таких машин зазвичай електричний та містить редуктор, що побудований зазвичай на евольвентному зачепленні. Існують варіанти приводів таких машин, що містять редуктор, виконаний на базі циклоїдальної передачі, яка забезпечує більшу плавність та нижчу масу редуктора. Оцінка показників роботи приводів з циклоїдальними передачами порівняно з евольвентними дасть можливість розробити більш досконалі варіанти приводів для візків, Мета та задачі дослідження: Розробка приводів візка на базі евольвентної планетарної та циклоїдальної передач. Оцінка їх характеристик міцності і довговічності шляхом теоретичного розрахунку та чисельного моделювання. Об’єкт дослідження: Приводи візка на базі евольвентної планетарної та циклоїдальної передачі. Предмет дослідження: Характеристики міцності та зношування зубців планетарної та циклоїдальної передач. Методи дослідження: Теоретичні методи аналізу напруженого стану, абразивного зношування та чисельне моделювання методом скінчених елементів. Наукова новизна отриманих результатів: Проведена оцінка зношування зубців циклоїдального зачеплення. Практичне значення отриманих результатів: Отримані в роботі результати допоможуть при розробці більш досконалих варіантів приводів для самохідних візків.
 • ДокументВідкритий доступ
  Порівняння інтерфейсів систем програмування для верстатів з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Анікеєнко, Олександр Олександрович; Даниленко, Олександр Васильович
  Магістерська дисертація на тему «Порівняння інтерфейсів систем програмування для верстатів з ЧПК», містить 80 сторінок пояснювальної записки, рисунків - 83, таблиць - 1, використаних джерел – 19, ілюстрації, що включають 17 слайдів презентації графічної частини. Актуальність теми: Зростаюча конкуренція на ринку та постійна потреба в оптимізації виробничих процесів роблять проблему ефективного програмування ЧПК верстатів надзвичайно актуальною. Інтерфейси програмування регулюють, як оператори взаємодіють з технікою, що впливає на продуктивність і точність обробки. Дана тема є важливою для пошуку найкращих рішень для програмування ЧПК верстатів, які враховують різні типи верстатів, матеріали та завдання обробки. Дослідження цього питання є важливим для ефективного використання ЧПК технологій у промисловості, оскільки розвиток сучасних інтерфейсів програмування спрямований на забезпечення виробників інструментами, що максимально відповідають вимогам виробництва. Мета роботи: вивчення та аналіз інтерфейсів програмування, призначених для верстатної обробки, визначення ефективності, зручності та придатності для певних завдань виробництва. Перелік завдань: - обрати деталь для подальших досліджень - провести аналітично-інформаційний пошук систем програмування верстатів з ЧПК, верстатів з компоновкою, придатною для обробки обраної деталі, додаткових мехатронних пристроїв, що можуть полегшити обробку деталі Об’єктом дослідження є інтерфейси систем програмування для верстатів з числовим програмним керуванням свердлильно-фрезерної групи. Предметом дослідження або вихідними даними є настанови з програмування різних фірм-виробників систем програмного керування. Методи дослідження: літературний аналіз, аналіз програмних інтерфейсів, експериментальне програмування, оцінка інтерфейсу користувача
 • ДокументВідкритий доступ
  Автономний сільськогосподарський робот для знищення бур’янів FLIBot 2.0
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ширшов, Олександр Романович; Пасічник, Віталій Анатолійович
  Досліджене питання використання автономної сільськогосподарської роботизованої техніки, зокрема для ефективної боротьби з бур'янами. Як наслідок розроблено концепцію системи та автономного сільськогосподарського робота для знищення бур'янів FLІBot 2.0, який складається з автономної платформи, системи моніторингу і розпізнавання бур'янів, системи керування пристроями обприскування й випалювання бур'янів, що в сукупності дозволяють використовувати в сучасному сільському господарстві, побудованому на основі технологій Farming 4.0. Для встановлення модулів системи “моніторингу-розпізнаваннянаведення” та обприскування/випалювання розроблені складові модулів та платформа, на якій може бути розміщена дана система. Створено алгоритми керування складовими та їх взаємодії, управління модулями робота-трактора, зокрема системи “моніторинг - розпізнавання - наведення” та обприскування або випалювання. Розроблено та виготовлено прототип платформи придатної для проведення досліджень з фізичною моделлю та роз’яснення алгоритму наведення на ціль та здійснення обприскування в різних умовах.