COVID-19

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 127
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтерактивний додаток до прогнозування захворюваності COVID-19 на основі даних про вакцинацію
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шлапак, Милана Ігорівна; Давидович, Ілля Вікторович
  Актуальність теми. Актуальність теми "Інтерактивний додаток для прогнозування COVID-19 на основі даних про вакцинацію" полягає в тому, що вона пропонує спосіб зробити прогнозування COVID-19 більш доступним та для користувачів, а також прогнозує з урахуванням даних щодо вакцинації. Крім того, інтерактивний додаток можна використовувати для вивчення різних сценаріїв прогнозування і для того, щоб побачити, як зміни в даних можуть вплинути на прогнози. Мета і завдання роботи. Метою роботи є розробка інтерактивного додатку, який здатний прогнозувати захворюваність на COVID-19 з урахуванням даних щодо вакцинації. Основна ціль полягає у створенні інструменту, який надасть користувачам зручну та доступну інформацію про тенденції поширення хвороби.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система класифікації знімків комп'ютерної томографії здорових легень і хворих на COVID-19
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шкепаст, Марко Вадимович; Настенко, Євген Арнольдович
  Актуальність теми. Тема «Система класифікації знімків комп'ютерної томографії здорових легень і хворих на COVID-19» продовжує залишатися надзвичайно актуальною та важливою в контексті медичних досліджень. COVID-19, вірусне захворювання, що порушує функцію дихальної системи, може призвести до серйозних ускладнень та летальних наслідків. Враховуючи це, розробка точної та ефективної системи класифікації знімків, отриманих за допомогою комп'ютерної томографії, є надзвичайно важливим завданням для медичної спільноти. Мета і завдання роботи. Метою даної роботи є реалізація нейронної мережі для вирішення складної задачі класифікації знімків комп'ютерної томографії з метою полегшення процесу діагностики COVID-19. Оскільки COVID-19 є серйозним захворюванням легень, його рання та точна діагностика є вирішальною для успішного лікування та контролю поширення хвороби.
 • ДокументВідкритий доступ
  Просторова візуалізація результатів ідентифікації уражень легень на зображеннях комп'ютерної томографії під час COVID-19
  (КРІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Маслянчук, Софія Миколаївна; Павлов, Володимир Анатолійович
  Актуальність теми. Комп’ютерна томографія (КТ) є важливим інструментом, що використовується для діагностики такого захворювання як COVID-19. Отримані КТ-зображення, дозволяють отримати детальну репрезентацію поточного стану легень пацієнта та можливих уражень, проте, просторова візуалізація дозволяє більш ефективно оцінювати зони ураження легень та аналізувати отримані результати, що сприяє більш точній діагностиці та плануванню лікування хворих на COVID-19. Мета і завдання роботи. Мета роботи полягає у поліпшенні процесу діагностики за рахунок просторової візуалізації результатів ідентифікації уражень легень на зображеннях комп’ютерної томографії під час COVID-19, що буде сприяти прийняттю більш ефективних рішень у процесі лікування пацієнтів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка динамічних показників ураження легень на знімках комп’ютерної томографії при COVID-19
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Семчук, Олег Олександрович; Павлов, Володимир Анатолійович
  Актуальність теми. Дана робота є актуальною, адже вона спрямована на підвищення повноти опису діагностичних характеристик ураження легень пацієнта через COVID-19, шляхом надання лікарю-пульмонологу результатів розрахунку динамічних показників зміни зон типів ураження легень на КТ зображень, що допоможе збільшити спектр характеристик, які враховуються лікарем при підборі методів лікування, спостереженні за перебігом хвороби, тим самим підвищуючи вірогідність успішного лікування. Мета і завдання роботи. Метою роботи є покращення діагностики за допомогою системи, яка аналізуючи серії КТ-знімків легень пацієнта, хворого на COVID-19, зроблені з певним інтервалом в часі, відобразить динаміку його стану, шляхом розрахунку динамічних показників зміни щільності класів ураження легень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система сегментації COVID-19 за допомогою моделі на основі трансформеру
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Олексенко, Ілля Олегович; Настенко, Євген Арнольдович
  Актуальність теми. В останні декілька років поширеність моделі штучного інтелекту трансформер набула надзвичайних масштабів. Ефективність цієї моделі та вражаючі результати систем побудованих на її основі набули широкого розголосу та привернули увагу не тільки наукової спільноти, а й усього світу. Не зважаючи на те, що ця архітектура була створена для галузі обробки природної мови, вона швидко розповсюдилась і на інші області штучного інтелекту. Особливо цікавою є перспектива застосування цієї технології у області сегментації медичних зображень, де вже багато років одноосібно домінує модель U-Net та її модифікації. Архітектура трансформер базується навколо механізму уваги, який славиться своїм умінням розраховувати глибокі просторові ознаки, які недоступні повністю згортковим моделям, до яких належить U-Net. Особливо перспективним є використання трансформеру в задачі сегментації COVID-19 в КТ зображеннях, де оперування глибокими просторовими ознаками може значно підвищити якість вихідних сегментаційних масок. Мета і завдання роботи. Метою роботи є застосування нейронних мереж на базі архітектури трансформер до задачі сегментування COVID-19 в зображеннях комп'ютерної томографії та порівняння результатів точності таких моделей з традиційними, повністю згортковими мережами
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив СОVID на капітальні інвестиції у хімічну галузь
  (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023) Покровська, Наталія Миколаївна
  Проведено співставлення поняття капітальні інвестиції, так як існують певні розбіжності у трактуванні цього економічному терміну між міжнародними стандартами фінансової звітності та вітчизняними. Розгля нуто зміни капітальних інвестицій спричинених пандемію COVID. Зазначено, що сучасні тенденції капі- тального інвестування хімічних підприємств зазнали змін, а саме переорієнтовуватися на потреби ринку: збільшили виробництво сектору засобів індивідуального захисту та сировини для них, відбулася часткова переорієнтація робочих процесів через впровадження нових бізнес-моделей спричинених порушенням логістичних зав’язків; запровадження цифрової комерції через активне застосування різних інтернет платформ. Відмічено, що головні напрями капітальних інвестицій хімічних підприємств у сталий розвиток(інвестиції в екологічні, соціальні та управлінські проекти) набули додаткового значення та актуальності. Вказано, на що в першу чергу, готові залучати катіальні інвестиції хімічні підприємства для збільшення конкурентоспроможності своєї продукції. Зроблено висновок про необхідність хімічним ідприємствам переглянути свої наміри у інвестування капітального фонду, враховуючи ризики глобалізації та зосередитись у можливостях на локалізацію хімічних виробництв в межах одного регіону чи країни, бо це відкриє нові можливості хімічним підприємств розвиватися за рахунок розширення своїх національних інтересів. Запропоновані у статті напрями капітальних інвестицій, дозволяють вчасно діагностувати економічні ризики спричинені пандемією та зменшувати критичні наслідки в межах національної хімічної галузі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Реалізація експортного потенціалу України в умовах пост’COVID’ної економіки
  (2021) Мачинська, Аліна Василівна; Войтко, Сергій Васильович
  Вибір теми магістерської дисертації зумовлений сучасними шоковими умовами розвитку економіки, що спричинені пандемією COVID-19. У роботі досліжджено теоретичні засади функціонування економічних систем в кризових умовах; узагальнено сутність, класифікаційні ознаки, інструментарій формування експортного потенціалу країни; досліджено методичні засади аналізування макроекономічних показників зовнішньоекономічної діяльності; здійснено системно-структурний аналіз експортного потенціалу країн у світі; вивчено особливості функціонування суб’єктів підприємницької діяльності умовах постCOVID’ної економіки; проаналізовано реалізацію програм і стратегій розвитку України в умовах Next Normality; обґрунтувано напрями забезпечення успішної діяльності експортоорієнтованих підприємств реального сектору економіки України; розроблено методику індексного методу визначення рівня експортного потенціалу України; визначено стратегічні напрями розвитку експортного потенціалу підприємств в умовах постCOVID’ної економіки для України.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток електронної комерції в умовах глобалізації
  (2021) Батейко, Вікторія Сергіївна; Охріменко, Оксана Онуфріївна
  У магістерській дисертації проаналізовані сутнісно-змістовні характеристики електронної комерції. Розглянуті класифікації сфер електронної торгівлі. Визначені чинники впливу цифрового бізнесу на глобальний економічний розвиток. Розглянутий механізм впливу технологій цифрового бізнесу на глобальний розвиток. Досліджено класифікацію суб’єктів електронної комерції в мережі Інтернет. Проаналізовано підходи дослідження видів та інструментів електронної комерції. Проаналізовані етапи та тенденції розвитку електронної комерції. Також досліджено етапи комерціалізації мережі Інтернет. Виявлено, що ринок електронної комерції України має перспективи для розвитку і є одним з найуспішніх ринків. Досліджені проблеми розвитку міжнародної електронної комерції під дієї пандемії COVID-19. Розроблені пропозиції щодо удосконалення електронної комерції в Україні.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка веб-додатку для фіксації дотримання карантинних обмежень з використанням нейронних мереж
  (2023) Єлисєєва, Анастасія Віталіївна; Кухарєв, Сергій Олександрович
  Загальний обсяг роботи 109 с., 53 рис., 1 таблиця, 2 додатки, 28 джерел. Ключові слова: COVID-19, Python, TensorFlow, OpenCV, Keras, ML Тема дослідження стосується розробки веб-додатку для фіксації карантинних обмежень з використанням нейронних мереж. Метою даного дослідження є створення ефективного і швидкого інструменту, який спрощуватиме та покращуватиме фіксацію карантинних обмежень, зокрема носіння масок на обличчі. У зв'язку з продовженням поширення COVID-19 та необхідністю забезпечення безпеки громадського здоров'я, контроль за дотриманням карантинних обмежень стає важливим завданням. Використання нейронних мереж, зокрема Convolutional Neural Network (CNN), має великий потенціал у визначенні наявності масок на обличчі. CNN є потужним інструментом машинного навчання, здатним автоматично розпізнавати та класифікувати образи з високою точністю. Він ефективно впорається з обробкою зображень, дозволяючи швидко та надійно виявляти носіння масок. Результатом дослідження буде створення функціонального веб-додатку, який забезпечуватиме візуальне розпізнавання масок на обличчі з використанням нейронних мереж. Додаток буде інтегрований з веб-камерами або зображеннями, що надходять з фотоапаратів, і автоматично визначатиме наявність масок на обличчі користувачів. Він зможе надати реальночасний аналіз та статистику щодо дотримання карантинних обмежень. Цей додаток буде особливо корисним для медичних установ, лікарень, поліклінік та інших місць, де дотримання карантинних обмежень є критично важливим. Впровадження такого додатку сприятиме покращенню контролю за захворюванням, забезпечить безпеку медичного персоналу та пацієнтів, а також допоможе зменшити поширення захворювання серед населення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система дистанційного моніторингу хворих на COVID-19 на основі технологій інтернета речей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Кучер, Вячеслав Васильович; Карплюк, Євгеній Сергійович
  Вiддалений монiторинг пацiєнтiв покращує контроль стану здоров’я пацiєнтiв. Отже задача побудови системи монiторингу є актуальною, система монiторингу стану пацiєнта в першу чергу зменшує навантаження на органи охорони здоров’я, що є вагомим аргументом пiд час пандемiї, також така система буде в нагодi людям якi знаходяться вiддалено вiд медицинських закладiв, наприклад в селi. Об’єктом дослiдження є клiнiчнi показники COVID-19. Предметом дослiдження є системи монiторингу пацiєнта та апаратнi засоби монiторингу. Метою роботи є створення системи монiторингу при захворюваннi COVID-19. У першому роздiлi наданi теоритичнi вiдомостi про iнфекцiйне захворювання COVID-19, клiнiчна картина хвороби, основнi симптоми, принципи монiторингу та обранi показники для монiторингу при захворюваннi COVID-19. У другому роздiлi проведено аналiз технологiй iнтернету речей, загальної архiтектури, запропонована архiтектура для системи монiторингу при захворюваннi COVID-19 та обранi пристрої для монiторингу тиску та пульсоксиметрiї, обгрунтованi вимоги до програмного забезпечення. У третьому роздiлi обгрунтованi вимоги до пристрою ЕКГ, обрано АЦП та мiкроконтроллер з iнтерфейсом BLE, також було промодельовано вхiдний каскад вимiрювання трансгрудинного iмпедансу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво імуноферментної тест-системи для виявлення загальних антитіл проти антигенів коронавірусу SARS-CoV-2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пічкур, Анастасія Юріївна; Литвинов, Григорій Сергійович
  Магістерська дисертація: 124 с., 12 рис., 30 табл., 55 посилань. В роботі запропоновано технологічну схему виробництва, використовуючи досліджену методику біосинтезу, для виробництва тест-систем для виявлення загальних антитіл проти антигенів коронавірусу SARS-CoV-2. В роботі наведено огляд на нормативно-технічну документацію на сировину, проміжні продукти та на готову продукцію. Наведено техніко-економічне обгрунтування обраного методу тест-системи. Наведена характеристика кінцевої продукції виробництва. Описана характеристика обраного біологічного агенту, розгорнуто викладено опис стадій технологічного процесу, розрахований матеріальний баланс основних технологічних стадій, описані контроль виробництва та стандартизація і фасування продукції. Наведено специфікацію на обладнання, контрольні точки виробництва та апаратуру. Наведено обгрунтування архітектурно-планувальних рішень для будівництва виробництва. Надано резюме стартап-проєкту, проаналізовано ризики та успіх стартап-проєкту, визначені потенційні споживачі, розрахована ціна інноваційної пропозиції на ринку, наведена концепція бізнес-моделі проєкту та карта бізнес-процесів реалізації проєкту. Розроблено технологічну, апаратурну та будівельну схеми виробництва.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво імуноферментної тест-системи для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Нагорна, Олена Сергіївна; Громнадська, Марина Олександрівна
  Магістерська дисертація містить 119 ст., 11 рисунків, 26 таблиць, 3 креслення та 46 посилань. Метою роботи є удосконалення технології отримання імуноферментної тест-системи для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. З метою отримання необхідної кількості цільового продукту було обрано продуцент Escherichia coli BL21 (DE3). На основі аналізу літератури щодо досліджень продуцента, що продукує білки-антигени для виробництва імуноферментної тест-системи було підібрано поживне середовища для процесу біосинтезу, а також умови, в яких відбувається максимальний синтез продукту. Також було проаналізовано морфолого-фізіологічні особливості культури. Було розроблено стартап-проєкт та розраховані такі дані, як ціноутворення, капіталовкладення, собівартість та інші. Також було проаналізовано ризики виробництва та способи їх вирішення. Запропоновані рішення та розрахунки дозволили покращити технологію виробництва імуноферментної тест-системи для визначення антигену коронавірусу. Магістерська дисертація містить 6 розділів, а також апаратурну, технологічну та будівельну схеми. До апаратурної схеми додається специфікація з обладнанням, яке є необхідним для виробництва тест-систем.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення міжнародної конкурентоспроможності національних економік в умовах невизначеності під впливом пандемії COVID-19
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Зробок, Олексій Олегович; Охріменко, Оксана Онуфріївна
  У магістерській дисертації отримав подальший розвиток понятійно-категоріальний апарат міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, проведено декомпозицію дефініції «невизначеність», деталізовано її рівні та прокласифіковано й охарактеризовано фактори глобального конкурентного середовища. Обґрунтовано доцільність використання методу багатовимірного порівняльного аналізу (таксономічний) з елементами евристичного (анкетування експертів) для оцінювання рівня міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Проведено діагностування факторів формування міжнародної конкурентоспроможності національних економік до та під час пандемії COVID-19 та виявлено ті, які мають негативний вплив. Проаналізовано вплив світової невизначеності через пандемію на ділову активність в критичних галузях та сферах національної економіки, які найбільш постраждали від пандемії. За методом багатовимірного порівняльного аналізу проведено оцінювання результативності національних політик протидії наслідків пандемії по відношенню до міжнародної конкурентоспроможності, розроблено концепцію її підвищення в умовах карантинних обмежень на основі проведеного сценарного моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційна система відстеження інфекційних контактів COVID-19
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Мельник, Микола Миколайович; Шимкович, Володимир Миколайович
  Пояснювальна записка складається з восьми розділів, містить 29 таблиць, 9 додатків та 30 джерел – загалом 112 сторінок. Об`єкт дослідження: інформаційна системи відстеження інфекційних контактів COVID 19. Мета дипломного проекту: створення інформаційної системи відстеження інфекційних контактів COVID 19, що дозволить впровадити механізм автоматизованого відслідковування інфекційних контактів COVID-19 в Україні. У першому та другому розділах було виконано опис предметної області та виконано огляд існуючих рішень для відстеження інфекційних контактів. У третьому та четвертому розділах описана розробка функціональних та технічних вимог до системи та вибір технологій, що їх задовільнять. У п’ятому та шостому розділах описана розробка архітектури інформаційної системи та розробка її програмної реалізації. У сьомому розділи описано тестування розробленої системи та аналіз програмної реалізації. Восьмий розділ присвячений розробці стартап-проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Asynchronous mode: practices to succeed in a wartime
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2023) Kornytska, Yu. A.; Kolisnyk, M. P.; Sokyrska, O. S.
  The COVID-19 pandemic and war in Ukraine pose unique challenges to education. Online learning revealed digital readiness, while war added complications to synchronous classes. Asynchronous instruction addresses obstacles and maintains education. Research shows online learning effectiveness depends on various factors. Flexibility and access to resources are crucial during war. Effective organization, communication, and assessment strategies ensure productive asynchronous learning. Findings support asynchronous instruction as a means to mitigate the impact of war. These prerequisites promote quality education in challenging circumstances.
 • ДокументВідкритий доступ
  International students studying English in Ukrainian universities: challenges and opportunities
  (2022) Chugai, Oksana
  Teaching English to international students may be challenging for those teachers who have not had such experience before. When students are mostly from one country, they are likely to have somewhat similar cultural and educational backgrounds. Having students from China, Turkey, Egypt and other countries in the language classroom imposes additional constrains on teaching English. However, it is possible to create a friendlier environment for international students to achieve better results by learning more about their experience of studying abroad and their background in general.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування методу головних компонент у ГІС системах для дослідження епідемії COVID-19 в Україні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Барабаш, Ілля Олегович; Смірнов, Сергій Анатолійович
  Об’єктом дослiдження є вiрусна хвороба COVID - 19. Предметами дослiдження є поширення та перебiг епiдемiї COVID – 19 на територiї України, та способи протидiї їй: з теоретичної та технiчної точки зору. Метою i завданням роботи є дослiдження принципiв методу головних компонент, застосування ГIС систем в епiдемiологiї, побудова нового узагальненого критерiю, який дозволить оцiнити стан розвитку хвороби на певнiй територiї, та побудова тематичного шару на основi значень отриманого параметру. Дана робота мiстить опис методу головних компонент, огляд iснуючих застосувань ГIС в епiдемологiї. У ходi роботи отримано програмне рiшення для розрахунку значень узагальненого критерiю, який був отриманий за допомогою РСА методу з застосуванням SVD, та побудований новий тематичний шар. У подальшому, отриманий результат у виглядi програмного рiшення можна використовувати для пiдтримки прийняття рiшень для реагування на погiршення епiдемiологiчного стану.
 • ДокументВідкритий доступ
  Формування програми розвитку експортної діяльності підприємства в умовах зростання невизначеності на зовнішніх ринках
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Грушка, Анастасія
  Дипломна робота на тему: «Формування програми розвитку експортної діяльності підприємства в умовах зростання невизначеності на зовнішніх ринках» містить 99 сторінок, 30 таблиць, 41 рисунок, 2 додатків. Перелік посилань нараховує 40 найменувань. Метою роботи є розгляд теоретичних аспектів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування програми розвитку експортної діяльності підприємства в умовах зростання невизначеності на зовнішніх ринках. Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах невизначеності на ринку. Методи дослідження. При аналізі господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, застосовано статистичні методи дослідження числових даних. При виборі найбільш перспективного ринку збуту використано модель «чотирьох фільтрів». Для прогнозування виручки від реалізації продукції на іноземному ринку застосовано метод прогнозування на основі середнього абсолютного приросту та середнього коефіцієнта росту. Оцінка ефективності зовнішньоторговельної угоди зроблена на основі використання декількох підходів. Результати роботи. За результатами проведеного дослідження сформовано програму розвитку експортної діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища, що передбачає вихід компанії на новий іноземний ринок. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів полягає в отриманні очікуваного чистого прибутку в розмірі 394569,3 гривень. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати дослідження можуть бути використані підприємствами молочної галузі, що мають складнощі при розширенні експортної діяльності через незнання процедури виходу на зовнішній ринок, не додержання етапності вставлення взаємовідносин із партнером чи не повністю розроблену програму розвитку експортної діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового підприємства в умовах пандемії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Шестаков, Даниїл; Чорній, Вікторія
  Дипломна робота на тему: «Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового підприємства в умовах пандемії» містить 116 сторінок, 37 таблиць, 23 рисунки, 17 формул, 5 додатків. Перелік посилань нараховує 36 найменувань. Метою роботи є проведення аналізу агропромислового підприємства ТОВ ‘КЕРНЕЛ-ТРЕЙД’ та розробка рішень для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності холдингу, а саме: впровадження нової системи CRM та створення концепції виходу корпорації на новий ринок збуту. Об’єктом дослідження є вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «КЕРНЕЛТРЕЙД». Методи дослідження. Виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня було здійснено на основі таких методів дослідження, як загальний господарський аналіз, метод структурного аналізу, фінансовоекономічний аналіз (для дослідження стану ресурсного забезпечення агропромислового комплексу), метод системного підходу, операційний аналіз, економіко-математичний метод, статистичний аналіз, графічний метод (для наочного представлення результатів дослідження діяльності підприємства), табличний метод; Результати роботи. За результатами проведеного дослідження та аналізу, було розроблено проєкт залучення оновленої та сучасної системи CRM на агропромисловому комплексі та запропонована перспективна концепція виходу на нові ринки збуту, а саме ринок Грузії. В основі даної роботи є удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового підприємства, шляхом використання системи оптимізації бізнес-процесів, для покращення показників підприємства та розширення ринків збуту, шляхом експорту соняшникової олії на ринок Грузії, який принесе компанії контракт на 1 028 650$ з прибутком у розмірі 91 687,9 $. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Програма удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підготовлена для покращення зовнішньоекономічних показників компанії «Кернел-Трейд». Результати даного дослідження можуть бути використані будь-яким підприємством, яке планує вдосконалити свої бізнес-процеси, оптимізувати затрати та розширити ринки збуту. Результати впровадження досліджень. Розроблені в дипломній роботі рекомендації було представлені керівному складу ТОВ «КернелТрейд» та було визначено, що заходи можуть бути використані на практиці
 • ДокументВідкритий доступ
  Охорона праці в умовах карантину: проблеми та вирішення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пюстонен, Софія Романівна; Полукаров, Юрій Олексійович; Качинська, Наталія Федорівна
  Дану статтю присвячено вивченню правового регулювання праці у віддаленому режимі. Проаналізовано основні проблеми, з якими стикаються працівники та роботодавці під час роботи в дистанційному режимі через пандемію COVID-19 та запропоновано шляхи їх вирішення