Skip navigation

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 3(113) : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Влияние электрокинетических явлений на массоперенос при электрофильтрационном обеззараживании водыЛысенко, Лариса Леонидовна; Мищук, Наталья Алексеевна; Лисенко, Лариса Леонідівна; Міщук, Наталія Олексіївна; Lysenko, L. L.; Mishchuk, N. А.
2017Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчуванняІванова, Ольга Михайлівна; Галкін, Олександр Юрійович; Ivanova, O. M.; Galkin, O. Yu.; Иванова, Ольга Михайловна; Галкин, Александр Юрьевич
2017Знефторення води методом “інлайн” коагуляції—ультрафільтраціїДульнева, Тетяна Юріївна; Деремешко, Людмила Аркадіївна; Кучерук, Дмитро Дмитрович; Dulneva, T. Yu.; Deremeshko, L. A.; Kucheruk, D. D.; Дульнева, Татьяна Юрьевна; Деремешко, Людмила Аркадьевна; Кучерук, Дмитрий Дмитриевич
2017Одержання наноструктурованих матеріалів на основі гідрослюд для іммобілізації токсичних речовинДорошенко, Дмитро Валерійович; Спасьонова, Лариса Миколаївна; Павленко, Володимир Михайлович; Корнілович, Борис Юрійович; Doroshenko, D. V.; Spasonova, L. M.; Pavlenko, V. M.; Kornilovych, B. Yu.; Дорошенко, Дмитрий Валерьевич; Спасёнова, Лариса Николаевна; Павленко, Владимир Михайлович; Корнилович, Борис Юрьевич
2017Антимікробна активність композицій на основі тіосульфонатів і біогенних поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенівШвець, Володимир Васильович; Карпенко, Олена Володимирівна; Карпенко, Ілона Василівна; Новіков, Володимир Павлович; Лубенець, Віра Ільківна; Shvets, V. V.; Karpenko, O. V.; Karpenko, I. V.; Novikov, V. P.; Lubenets, V. I.; Швец, Владимир Васильевич; Карпенко, Олена Володимирівна; Карпенко, Илона Васильевна; Новиков, Владимир Павлович; Лубенец, Вера Ільинична
2017Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину АТодосійчук, Тетяна Сергіївна; Федоренко, Віктор Олександрович; Молочко, Марина Вікторівна; Громико, Олександр Миколайович; Todosiichuk, T. S.; Fedorenko, V. O.; Molochko, M. V.; Gromyko, O. M.; Тодосийчук, Татьяна Сергеевна; Федоренко, Віктор Александрович; Молочко, Марина Викторовна; Громыко, Александр Николаевич
2017Гранична межа критичної температури для базидіального гриба Laetiporus sulphureusСироїд, Олена Олегівна; Дзигун, Лариса Петрівна; Syroid, O. O.; Dzyhun, L. P.; Сыроид, Елена Олеговна; Дзыгун, Лариса Петровна
2017Нові поверхнево-активні речовини культури Pseudomonas аureofaciens NB-1Покиньброда, Тетяна Ярославівна; Карпенко, Олена Володимирівна; Зінь, Іван Миколайович; Pokynbroda, T. Ya.; Karpenko, O. V.; Zin, I. M.; Покиньброда, Татьяна Ярославовна; Карпенко, Елена Владимировна; Зинь, Иван Николаевич
2017Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до МРНК δ-ізоформи протеїнкінази С людиниПетерсон, Антон Андрійович; Досенко, Віктор Євгенійович; Бідюк, Вікторія Олександрівна; Коршевнюк, Марина Вадимівна; Ліновицька, Віта Михайлівна; Кучук, Микола Вікторович; Peterson, A. A.; Dosenko, V. Ye.; Bidiuk, V. O.; Korshevniuk, М. V.; Linovytska, V. M.; Kuchuk, М. V.; Петерсон, Антон Андреевич; Досенко, Виктор Евгениевич; Бидюк, Виктория Александровна; Коршевнюк, Марина Вадимовна; Линовицкая, Вита Михайловна; Кучук, Николай Викторович
2017Оцінка ризиків у технології препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та її перспективна валідаціяЛуценко, Тетяна Миколаївна; Горшунов, Юрій Володимирович; Мотроненко, Валентина Василівна; Галкін, Олександр Юрійович; Lutsenko, T. M.; Gorshunov, Yu. V.; Motronenko, V. V.; Galkin, O. Yu.; Луценко, Татьяна Николаевна; Горшунов, Юрий Владимирович; Мотроненко, Валентина Васильевна; Галкин, Александр Юрьевич
2017The Effect of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria on the Number of Natural Killer Cells in Normal Conditions and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis in MiceLazarenko, L. M.; Babenko, L. P.; Mokrozub, V. V.; Voronkevych, M. A.; Loseva, D. V.; Sichel, L. M.; Spivak, M. Ya.; Лазаренко, Людмила Миколаївна; Бабенко, Лідія Павлівна; Мокрозуб, Вікторія Вікторівна; Воронкевич, Марія Анатоліївна; Лосєва, Дарина Вікторівна; Сішел, Любов Миколаївна; Співак, Микола Якович; Лазаренко, Людмила Николаевна; Бабенко, Лидия Павловна; Moкрозуб, Виктория Викторовна; Воронкевич, Мария Анатольевна; Лосева, Дарина Викторовна; Сишел, Любовь Николаевна; Спивак, Николай Яковлевич
2017Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозоюКравченко, Олена Вадимівна; Ракша, Наталя Григорівна; Івашко, Лариса Костянтинівна; Абрамова, Марія Олексіївна; Орябінська, Лариса Борисівна; Kravchenko, O. V.; Raksha, N. G.; Ivashko, L. K.; Abramova, M. O.; Oriabinska, L. B.; Кравченко, Елена Вадимовна; Ракша, Наталья Григорьевна; Ивашко, Лариса Констянтиновна; Абрамова, Мария Алексеевна; Орябинская, Лариса Борисовна
2017Біотехнологічні підходи для інтенсифікації видалення амонію при підготовці питної водиКравченко, Олександр Валерійович; Панченко, Олена Сергіївна; Kravchenko, O. V.; Panchenko, O. S.; Кравченко, Александр Валерьевич; Панченко, Елена Сергеевна
2017Біосинтез антибіотиків як таксономічний маркер деяких видів PseudomonasКлочко, Віталій Вікторович; Klochko, V. V.; Клочко, Виталий Викторович
2017Антибактеріальні властивості деяких макроміцетівЗайченко, Тетяна Олександрівна; Круподьорова, Тетяна Анатоліївна; Барштейн, Віктор Юрійович; Дехтяренко, Наталія Віталіївна; Zaichenko, T. O.; Krupodorova, T. A.; Barshteyn, V. Yu.; Dekhtiarenko, N. V.; Зайченко, Татьяна Александровна; Круподерова, Татьяна Анатольевна; Барштейн, Виктор Юрьевич; Дехтяренко, Наталья Витальевна
2017Особливості біотехнології комплексного лактобіфідопробіотика: визначення впливу раціональної дози на продуктивність курчат-бройлерівГарда, Світлана Олександрівна; Даниленко, Світлана Григорівна; Рижкова, Таїсія Миколаївна; Литвинов, Григорій Сергійович; Garda, S. O; Danylenko, S. G.; Ryzhkova, T. N.; Lytvinov, G. S.; Гарда, Светлана Александровна; Даниленко, Светлана Григорьевна; Рыжкова, Таисия Николаевна; Литвинов, Григорий Сергеевич
2017Вплив комплексного препарату з полігуанідином і мікроелементами на зберігання, ріст і розвиток картопліБогдан, Тетяна Зиновіївна; Дуган, Олексій Мартем’янович; Нижник, Тарас Юрійович; Bogdan, T. Z.; Dugan, O. M.; Nyzhnyk, T. Yu.; Богдан, Татьяна Зиновьевна; Дуган, Алексей Мартемьянович; Нижник, Тарас Юрьевич
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17