Skip navigation

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК) : [407] Community home page

Створена 01.07.2021 р. шляхом об’єднання кафедр Приладів і систем неруйнівного контролю та Приладобудування згідно наказу НАКАЗ НУ/5/2021 від 12.01.2021
https://asnk.kpi.ua/

Browse

Collections in this community

Автореферати (АСНК) [6]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР (АСНК) [6]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи (АСНК) [86]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації (АСНК) [7]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали (АСНК) [0]

У зібранні розміщено словники, довідники тощо, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Магістерські роботи (АСНК) [77]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (АСНК) [90]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Монографії (АСНК) [3]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Навчально-методичні матеріали (АСНК) [64]

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Презентації (АСНК) [0]

У зібранні розміщено матеріали, створені у форматі ppt.

Статті (АСНК) [65]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації в наукових журналах та збірниках.

Інше (АСНК) [3]

У зібранні розміщено матеріали, які не належать до зазначених зібрань.