Бакалаврські роботи (АЕМСЕП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 127
 • ДокументВідкритий доступ
  Тяговий асинхронний електропривод тролейбуса
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Рубан, Євгеній Романович; Стаценко, Олексій Володимирович
  РЕФЕРАТ Дипломний проект в собі містить: сторінок – 56, рисунків – 33, таблиць – 2, та графічну частину яка зображена на 3 сторінках А1. Метою дипломного проектування є розробка, розрахунок та практичні дослідження електропривода тролейбуса на енергоефективність.. В даній роботі проведено аналітичний огляд електроприводу тролейбуса. Розроблено моделюючу програму для дослідження непрямого векторного керування електроприводом тролейбуса у міському руху. Проаналізовано виконані дослідження та зроблено висновки по ним.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система векторного керування синхронними реактивними двигунами з оптимізацією за критерієм момент-струм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Щербаченко, Владислав Вікторович; Пересада, Сергій Михайлович
  Дипломний проект містить: сторінок – 86, рисунків – 58, таблиць – 3, додатків – 1 та графічну частину на 3 листах А1. В даному дипломному проекті проведено аналітичний огляд робіт пов’язаних з принципами роботи та керування синхронними реактивними двигунами. Наведено алгоритм векторного керування з постійним потокозчепленням, який забезпечує асимптотичне відпрацювання заданих сигналів та їх розв’язку в процесі керування, що відкриває можливість для вирішення оптимізаційних задач. Проведено конструювання алгоритму максимізації відношення момент струм для синхронного реактивного двигуна з урахуванням ефекту насичення магнітопроводу. Шляхом математичного моделювання проведено дослідження динамічних характеристик, на основі яких, зроблено висновки щодо енергоефективності та сфери застосування розробленого алгоритму.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією відношення момент-струм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Панченко, Олексій Ярославович; Пересада, Сергій Михайлович
  Дипломний проект містить: сторінок – 91, рисунків – 33, таблиць – 1; додатків – 1 та графічну частину на 3 листах А1. Дипломний проект складається із трьох розділів в яких послідовно вирішується актуальна задача побудови, дослідження та порівняння алгоритмів векторного керування моментом асинхронного двигуна з максимізацією відношення момент-струм. В першому розділі проводиться аналітичний огляд історії розвитку ефективного керування асинхронною машиною. Роз’яснюється ідея векторного керування з максимізацією відношення момент-струм (MTPA), робиться огляд вже наявних рішень в науковій літературі. У другому розділі виконується синтез оптимізованих алгоритмів та викладення стандартних алгоритмів векторного керування. В третьому розділі на основі математичного моделювання проводиться змістовне дослідження динамічних та енергетичних характеристик оптимізованих алгоритмів та їх порівняння. Визначається ефективність застосування досліджуваних алгоритмів в реальних системах електроприводу. Метою дипломного проекту є дослідження проблеми векторного керування моментом асинхронного двигуна з максимізацією відношення момент-струм.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система ескалатору при регулюванні швидкості руху
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шмалько, Дмитро Юрійович; Печеник, Микола Валентинович
  Курсова робота: « Електромеханічна система ескалатору при регулюванні швидкості руху» виконано на 85 сторінках, вміщує 32 рисунків., 6 таблиць., 19 джерел . В дипломній роботі було проаналізовано конструкції режимів роботи механізму ескалатора, сучасні дослідження по темі ескалаторів, вимоги до електроприводу та аналіз системи електроприводу для нашої системи. Розроблено структурну та функціональну схему для електроприводу ескалатора, розраховано параметри двигуна та перетворювач частоти для системи приводу та вибрано регулятор швидкості. А також розроблено модель в програмному забезпечені MatLab, побудовано графіки та досліджено статичні режими ЕМС, побудовано графіки активної потужністі, механічної потужністі, втрати активної потужності, і для кожної швидкості динамічна похибка. Також побудовано номінальні характеристики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електропривод та автоматизація шахтної клітьової підйомної установки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зарицький, Богдан Володимирович; Печеник, Микола Валентинович
  Дипломний проект виконаний на 93 сторінках вміщує 39 рисунків 4 таблиць і 3 графічних матеріалів у форматі А1. В дипломному проекті виконано аналітичний огляд існуючої літератури в сфері шахтної клітьової підйомної установки. Визначено вимоги до електроприводу підйомної установки, а також обрано метод керування та систему електроприводу для керування. На основі розрахунків обрано АД, розраховано параметри шахтної підйомної клітьової установки. В ПЗ MATLAB створено математичну модель системи та проаналізовано перехідні процеси параметрів системи при режимах роботи зі зміненою швидкістю та різними навантаженнями на систему
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система магістрального стрічкового конвеєра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дмитрієв, Олександр Сергійович; Печеник, Микола Валентинович
  Дипломний проект, розглянутий на протязі 91 сторінок, представляє докладний аналіз та дослідження в сфері магістрального стрічкового конвеєра. У проекті розглянуті 38 рисунків, 11 таблиць та 3 графічні матеріали у форматі А1, що відображають різні аспекти системи. В рамках дипломного проекту проведено аналітичний огляд наявної літератури, пов'язаної з магістральним стрічковим конвеєром. Були визначені основні вимоги до електроприводу конвеєра та обрано підхід до керування та систему електроприводу для забезпечення ефективного управління. На основі проведених розрахунків, в проекті було вибрано оптимальні параметри та характеристики магістрального стрічкового конвеєра. У рамках програмного забезпечення MATLAB була розроблена математична модель електромеханічної системи магістрального стрічкового конвеєра. Ця модель дозволяє детально проаналізувати перехідні процеси, що відбуваються в системі при різних режимах роботи, зокрема при зміні навантажень на систему.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований електропривод робота-штабелера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сторожук, Владислав Сергійович; Теряєв, Віталій Іванович
  Дипломний проект виконаний на 75 сторінках, вміщує 38 рисунків, 7 таблиць, а також графічний матеріал виконаний на 3 аркушах А1. Метою дипломного проекту є розробка системи електроприводу автоматизованого мостового крану-штабелеру. Для цього проведено аналітичний огляд в області електроприводів штабелерів, описано даний вид робота-штабелера та сформовано вимоги до його електроприводу, системи автоматичного керування та автоматизації. Визначено необхідну потужність електродвигуна за нагріванням та перевірено за перевантажувальною здатністю. Розраховано параметри номінального режиму та схеми заміщення двигуна, розроблено систему векторного керування. Досліджено динамічні характеристик системи електроприводу. Здійснено автоматизацію технологічного процесу крана-штабелера. Проведено вибір перетворювача частоти та елементів системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система гідроакумулювальної електростанції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Приступа, Дмитро Олегович; Шаповал, Іван Андрійович
  Дипломний проект містить: сторінок – 74, рисунків – 24, таблиць - 1, графічну частину на 3 листах А1. Метою бакалаврської роботи є розробка та дослідження електромеханічної системи гідроакумулювальної електростанції на базі машини подвійного живлення. В роботі проведено аналітичний огляд систем гідроакумулювальних електростанцій, сформовано вимоги до даного класу систем, здійснено визначення необхідної потужності електричної машини, вибір електричної машини та силового обладнання, розробку силового перетворювального пристрою, математичної моделі системи, алгоритму керування, досліджено розроблену систему шляхом комп’ютерного моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система міні-ГЕС
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Харченко, Олександр Олександрович; Шаповал, Іван Андрійович
  Дипломний проект виконаний на 70 сторінках вміщує 31 рисунків 7 таблиць, 1 додаток і 3 графічних матеріалів у форматі А1. Метою бакалаврської роботи є дослідження роботи електромеханічної системи міні-гідроелектростанції. В дипломній роботі розглянуто складові частини електромеханічної системи міні-гідроелектростанції. Обрано синхронний машину у якості генератора електростанції. Проведено огляд систем керування та обрано систему керування з баластним навантаженням та керуванням в обмотці збудження. Розроблено модель в програмі MATLAB. Виконано моделювання та проаналізовано статичні та динамічні режими станції. Розроблено схему електричну принципову електромеханічної системи міні-гідроелектростанції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований електропривод стругального верстату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Остапенко, Андрій Іванович; Теряєв, Віталій Іванович
  Дипломний проект виконаний на 67 сторінках, вміщує 35 рисунків, 11 таблиць, а також графічний матеріал виконаний на аркушах А1. Мета дипломного проекту полягає в розробці та дослідженні системи автоматизації електроприводу стругального верстату та модернізації системи електроприводу шляхом впровадження регульованого асинхронного електроприводу. Головним завданням є вивчення особливостей функціонування та параметрів асинхронного електроприводу, розробка необхідних керуючих алгоритмів та налагодження системи з метою досягнення кращої продуктивності, енергоефективності та зниження витрат на обслуговування. Дипломний проект передбачає моделювання роботи розробленої системи та аналіз отриманих результатів для підтвердження досягнення поставлених цілей. Розрахунок та реалізація даного дипломного проекту виконані з використанням програмних пакетів: Microsoft Office Word, Microsoft Office Visio, Simon, MATLAB.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований електропривод лебідки спуско-підйомного комплексу бурової установки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кипиченко, Вадим Вячеславович; Теряєв, Віталій Іванович
  Дипломний проект виконаний на 80 сторінках та вміщує 33 рисунків, 12 таблиць та 3 плакати А1. В дипломному проекті проведено аналітичний огляд в сфері електроприводів спуско-підйомного комплексу бурових установок; виходячи з поставленої задачі електроприводу обрано досліджувану бурову лебідку. На основі розрахованих параметрів механічної частини електроприводу здійснено вибір асинхронного короткозамкненого двигуна, частотного перетворювача та іншого силового обладнання. Розглянуті рівняння асинхронного двигуна в різних системах координат та розраховані параметри його схеми заміщення. Проведено дослідження системи електроприводу методом математичного моделювання, в тому числі при дослідах з навантаженням та рекуперацією енергії. За спроектованим алгоритмом керування електроприводом бурової установки складено програму роботи програмованого логічного контролера, що дозволяє автоматизувати систему електроприводу лебідки спуско-підйомного комплексу бурової установки
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація насосної станції водопостачання каскадного типу з частотно-регульованим електроприводом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Твердохліб, Ярослав Андрійович; Райчук, Олексій Іванович
  Дипломний проект містить: сторінок – 68, рисунків – 34, таблиць –5 , додатків – 16та графічну частину на 3-х листах А1. В даному дипломному проекті проводився розрахунок та вибір електродвигуна та обладнання для електромеханічної системи автоматизації насосної станції водопостачання каскадного типу з частотно-регульованим електроприводом. Вибрано структурну схему регулювання. Спроектовано принципову схему станції. Проведено розрахунок та вибір обладнання та налаштування перетворювача частоти. Методом математичного моделювання було досліджено динамічні характеристики при відпрацюванні типового навантаження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований електропривод складального конвеєра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зозуля, Микола Ігорович; Теряєв, Віталій Іванович
  Дипломний проект виконаний на 73 сторінках та вміщує 30 рисунків, 5 таблиць та 3 плакати А1. В даному дипломному проекті проведено аналітичний огляд в області електроприводів складальних конвеєрів. Згідно проведеного аналізу існуючих систем керування електроприводом, було обрано векторне керування асинхронним двигуном. Сформовані вимоги до електроприводу та системи автоматизації. Для технологічного процесу складання автомобіля було обрано підвісний ланцюговий конвеєр. Проведено розрахунок потужності двигуна. Здійснено вибір типу двигуна та силового обладнання. Розроблено математичну модель електроприводу. Розраховано параметри схеми заміщення обраного двигуна. Проведені дослідження статичних та динамічних режимів електромеханічної системи, з аналізом отриманих результатів. Спроектована система автоматизації складального підвісного конвеєра.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система векторного керування асинхронними двигунами зі спостерігачами повного порядку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Головешкін, Дмитро Олександрович; Пересада, Сергій Михайлович
  Дипломний проект містить: сторінок – 91, рисунків – 34, таблиць – 1, додатків – 3 та графічну частину на 2 листах А1. В даному дипломному проекті виконано дослідження впливу варіацій активного опору ротора на ефективність керування асинхронним двигуном системою прямого векторного керування зі спостерігачем зниженого та повного порядку. Методом математичного моделювання в середовищі «Simnon» було досліджено динамічні процеси відпрацювання початкових умов спостерігачами зниженого та повного порядку, також було проведено дослідження робастності систем керування, та порівняння їх помилок відпрацювання за різних умов.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований електропривод пакувальної машини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Щербина, Роман Богданович; Пушкар, Микола Васильович
  Дипломний проект містить: сторінок – 69, рисунків – 37, таблиць –12, графічну частину на 3 листах А1. Основною метою дипломного проекту є розробка автоматизованого електропривода пакувальної машини. В результаті було описано конструкцію, принцип роботи, вимоги до електропривода. Проведено аналітичний огляд, а саме описані приводі які використовуються та наведено систему керування приводом. Було зроблено розрахунок кінематичної схеми, по результатам яких було обрано асинхронний двигун та перетворювач частоти для керування. Наведена математична модель двигуна, описана замкнута система керування та проведено математичне модулювання двох режимів роботи, а саме із зворотнім зв’язком по швидкості та без нього. Було зроблено реалізацію системи керування. Розроблено схему функціональну, обрано необхідне обладнання для системи та створено схему електричну принципову.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система промислового маніпулятора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Стрелюк, Станіслав Олегович; Стаценко, Олексій Володимирович
  Дипломний проект містить: сторінок – 65, рисунків – 18 , таблиць – 10, графічну частину на 3 листах А1. Метою дипломного проекту є розробка електромеханічної системи промислового маніпулятора. Було проведено аналітичний огляд маніпуляторів, описано їх сфери застосування та приводи які використовується для керування промисловими роботами маніпуляторами. Проведено розрахунок ланок маніпулятора та обрано для кожної ланки відповідний двигун. Для керування двигунами було обрано перетворювачі частоти, які мають керуватися від програмованого логічного контролера через панель оператора. Наведено математичну модель двигуна та векторного алгоритму керування швидкістю синхронного двигуна. Проведено розрахунки параметрів двигуна. Було проведено математичне моделювання динамічних та статичних режимів, а саме відпрацювання номінальної та нульової швидкості двигуна з номінальним моментом навантаження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система ліфта висотної будівлі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Скорик, Іван Ігорович; Стаценко, Олексій Володимирович
  Бакалаврська робота включає 69 сторінок, 28 малюнків, 3 аркуші графічної частини. Метою виконання дипломного проекту є розробка та дослідження ефективної системи керування для електроприводу ліфта. Основним завданням проекту є створення надійного та оптимального керування, яке забезпечуватиме безпечну та ефективну роботу ліфта з урахуванням потреб користувачів. У процесі розробки дипломного проекту виконані наступні завдання: 1. Виконаний аналіз та вивчення вимог, стандартів та правил, які відносяться до систем керування ліфтами. Це включає ознайомлення зі специфічними вимогами. 2. Спроектована системи керування електроприводом ліфта, включаючи вибір електродвигуна, розробка алгоритмів керування. 3. Створення структурної системи в середовищі MATLAB, моделювання типових режимів роботи електромеханічної системи ліфту. 4. Підготовлена технічна документації, включаючи креслення, схеми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система автоматизації зрошувальної установки тепличного господарства
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Головатий, Андрій Олександрович; Приймак, Богдан Іванович
  Дипломний проект виконаний на 68 сторінках, вміщує 33 рисунки, 12 таблиць, та 3 додатки. Метою дипломного проекту була розробка системи автоматичного зрошення тепличного комплексу, для збільшення вирощуваної продукції методом забезпечення рослини необхідною кількості води. Для досягнення даної мети розроблено систему контролю тиску води в системі. Така система є опціональною, та може підтримувати зрошення різних вирощуваних культур. Основна увага приділена керуванню тиском в системі. Розраховано кількість споживаної води в комплексі, параметри електродвигуна. Виконано математичний опис об’єкта керування. Промодельовано систему та досліджено графіки перехідних процесів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електромеханічна система електромобіля
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Заворотній, Владислав Дмитрович; Пушкар, Микола Васильович
  Дипломний проект містить: сторінок – 77, рисунків – 25, таблиць – 9. В даному дипломному проекті було проведено проектування електромеханічної системи електромобіля на основі синхронного двигуна з постійними магнітами. Головною метою дипломного проекту є дослідження та розробка системи автономного електроприводу в сучасному транспортному засобі, моделювання результатів вибору всіх необхідних компонентів. Розрахунок та реалізація стала можлива завдяки переліку наступних програмних забезпечень: Microsoft Office Word 2017, Microsoft Office Visio 2017, MathType, Matlab R2022b.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система автоматичного керування тяговим електроприводом льодового комбайна
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Руденко, Андрій Юрійович; Приймак, Богдан Іванович
  Дипломний проект складається із чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури і додатка (70 сторінок пояснювальної записки, 28 рисунків, 2 таблиці, 18 використаних джерел). Мета роботи – розробка системи автоматичного керування тяговим електроприводом льодового комбайну. Об’єкт дослідження – процеси керування тяговим АД льодового комбайну. Предмет дослідження – система прямого векторного керування моментом асинхронного двигуна. В першому розділі проведено аналітичний огляд механізму льодового комбайну, системи автоматичного керування, які використовуються в ресурфейсерах В другому розділі побудовано тахограму руху ресурсфейсера, обраний двигун, акумуляторну батарею і перетворювач. В третьому розділі розроблено структурну і функціональну схему, а також проведений синтез регуляторів. В четвертому розділі промодельовано електромеханічну систему льодового комбайну і побудовані графіки перехідних процесів в cередовищі MatLab Simulink.