Статті (КТОС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 150
 • ДокументВідкритий доступ
  Sports games at the university. Impact on students' health
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Анікеєнко Лариса Василівна; Білоконь Віктор Петрович
  The relevance of physical education in general education organizations is one of the oundations of the structure of students’ physical training and reflects the level of physical and psychosomatic health, functional capabilities, which in recent years have caused serious concern among medical workers, teachers, educational psychologists, and the public. The most significant increase in all types of diseases occurs during the period coinciding with university studies. Some reasons are explained by physical inactivity and constant use of computers, gadgets, and phones. An important reason is the low motivation of students for physical development. In this regard, physical culture and sports are one of the main means of strengthening and maintaining health, increasing activity and physical improvement. Physical culture and sports are the most important factors in the development of human potential. The article reveals the impact of sports games on increasing motor activity among students of higher education institutions. The current state of motor activity among student youth is analyzed. It was found that basketball and football are one of the most popular sports among students. Practical recommendations have been developed for improving motor activity with the help of sports games. The relationship between motor activity and psychophysical condition, the lower the level of motor activity, the lower the level of health, and the worse the psycho-emotional state. It has been established that one of the effective ways to increase students' motor activity is to involve them in sports games.
 • ДокументВідкритий доступ
  Negative bad habits of modern youth. Their effect on a young body
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Гаврилова Надія Михайлівна; Новицький Юрій Володимирович
  Problems related to smoking, drug addiction and alcohol have become particularly acute in the life of modern society. These bad habits have become widespread among young people. Harmful habits negatively affect both the life of society in general and the life and activities of individual people in particular. At the moment, this problem has become global on a large scale. According to statistical data, the mass spread of harmful habits in Ukraine is associated with the instability of the political and economic situation, the presence of a large number of crises and the imperfection of the political and economic mechanism. Not only the state should fight this problem, but also every person should realize the harm of these habits and try to fight them. Only then can we talk about solving this problem. In connection with the strengthening of the negativity of the situation, I decided to conduct this sociological study to see the spread of bad habits among young people, particularly students, because it is young people who are the hope and support of our society. I believe that these bad habits are deeply rooted among the youth. Most cases of consumption of harmful substances by young people are related to the purpose of improving their mood, and the reason for which they first started using them (alcohol, cigarettes, drugs) is the desire to try something new. In my opinion, the negative consequences of these defects are primarily harmful to health. The problem of this sociological research is to study the spread of alcohol, drugs, and smoking among modern youth.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості прояву кореляційних зв’язків між психофізіологічними показниками у групах кваліфікованих баскетболістів
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2023) Сюй Лі; Міщук Діана Миколаївна
  У кваліфікованих спортсменів, що займаються ігровими видами спорту при досягненні високого рівня тренованості підвищення спортивного результату переважно може здійснюватися за рахунок покращення техніко-тактичної майстерності та врахування індивідуальних особливостей психофізіологічних функцій, які дозволяють розкрити та реалізувати внутрішні резерви спортсмена без шкоди для здоров’я. Мета досліджень - встановлення кореляційних зв'язків між показниками різних психофізіологічних станів кваліфікованих баскетболістів. Дослідження проводилися з використанням комп’ютерного комплексу «Мультипсихометр-05». Групі кваліфікованих баскетболістів (n=13) запропоновано виконання ряду тестів для визначення нейродинамічних та когнітивних характеристик, актуального психічного стану за допомогою тесту колірних виборів, діяльнісних генетично-детермінованих складових успішності кваліфікованих баскетболістів. За результатами наукових досліджень було виявлено, що високий рівень тривоги гальмує швидкість аферентної частини реакції; висока працездатність та низький рівень стомленості сприяють якісному виконанню тесту на просту реакцію. Аналіз кореляційних звʼязків між балансом нервових процесів та актуальним психічним станом кваліфікованих баскетболістів показав, що тривога, як перша стадія прояву стресу впливає на оптимізацію сприйняття та якість виконання тесту на визначення складної реакції; стабільність складної реакції залежить від рівня тривоги та особистісних характеристик (концентричності, ексцентричності та переважання ерготропного/трофотропного тонусу) спортсмена; динаміка активації балансу нервових процесів частково залежить від прояву працездатності, ступеня субʼєктивного відчуття комфорту та залежності від зовнішніх впливів; актуальний психічний стан спортсмена впливає на тенденції до випереджальних або запізнюючих дій під час виконання тесту на визначення складної реакції; під час оволодіння навичками виконання нового завдання на тлі зниженої працездатності та підвищеної тривоги долучаються компенсаторні механізми; актуальний психічний стан має вплив на швидкість сприйняття та переробку інформації, що надходить безперервно; висока швидкість простої зорово-моторної реакції позитивно впливає на кількісні та якісні показники когнітивної діяльності та певною мірою задіяна у формуванні когнітивних здібностей апробованих баскетболістів. Висновки: нейродинамічні характеристики, які є генетично детермінованими та такими, що мало змінюються в онтогенезі мають вплив на на формування когнітивних здібностей та когнітивно діяльнісних стилів кваліфікованих баскетболістів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив тактичної підготовки на якість навчання і спортивний результат у здобувачів вищої освіти які обрали гру в настільний теніс з дисципліни “Фізичне виховання"
  (Видавнича група "Наукові перспективи", 2024) Чиченьова, Оксана Миколаївна; Лукачина, Анатолій Васильович
  У роботі надані теоретичні і практичні знання в області тактичної підготовки в обраному виді спорту для здобувачів вищої освіти. Багаторічний досвід викладачів та моніторинг змагальної діяльності гравців різного рівня спортивної майстерності, надає можливість визначити основні направлення у навчанні тактичних навичок, тактичних схем, комбінацій, які неодмінно допоможуть студенту визначити свій стиль гри, свої переваги та недоліки і здобути успіху на змаганнях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Adaptation mechanisms are used by the body of students for recovery after physical exertion
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Uskova, Svitlana
  The study of the morphofunctional features of the body's adaptation to constantly changing living conditions is considered one of the most important problems of biology and medicine today. The effectiveness of adaptive processes in the body is the primary basis of good health and high productivity. Therefore, the resolution of the unexplained issues of this problem is important for the prevention and treatment of diseases, the search for effective rehabilitation measures. Knowledge of the laws of adaptation of the human body (athlete) to physical exertion is an objective prerequisite for the effective use of physical exercises in the rationalization of physical training aimed at preserving and strengthening people's health, increasing their work capacity, and implementing a genetically programmed longevity program. The defining function of muscle activity is the function of active adaptation of the body to constantly changing environmental conditions. The ultimate goal of this active adjustment is to maintain internal constancy environment, expanding the homeostatic limits of individual physiological constants, ensuring highly productive activity. The most effective means of adaptive change of a person's own nature is systematic physical training. High perfection of mechanisms of neurohumoral regulation functions; optimization of inter-system and intra-system connections; high development of self-regulation in the activity of functional systems. There is a direct relationship between the power of work and the perfection of mechanisms of regulation of functions: the more intensively the body functions under conditions of physical exertion, the greater the tension of regulatory systems; the more perfectly function regulation systems function, the body will be able to develop greater work capacity.
 • ДокументВідкритий доступ
  The problem of smoking among students of the modern generation
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Новицький, Юрій Володимирович; Дакал, Наталія Адамівна; Качалов, Олександр Юрійович
  Smoking is one of the harmful and common habits among students. In addition to causing irreparable harm to the health of smokers and their environment, this habit prevents boys and girls from developing age-appropriate behavioral attitudes toward a healthy lifestyle and slows down personal and moral growth. Unfortunately, in the minds of young people, smoking is not considered a deviation. Public morality in our country is tolerant of smoking. At the same time, in number of countries smoking is recognized as a form of deviant behavior. Smokers are identified with drug addicts, neurotics, air polluters, and fire makers. Much remains to be done in society to strengthen the idea in the minds of people, and above all, students, that “a smoker is a person who has certain defects in culture and behavior.” If the prevalence of smoking remains at its current level, the mortality rate from smoking in the second quarter of the 21st century will be 10 million people annually. About half of these deaths will occur in the middle age category (40-60 years). Those people who must die today are still children or adults starting their lives. The loss of their life expectancy is about 20 years. According to research by psychologists, the most common reasons for student smoking are imitation of older friends, especially those whom one would like to be like (including parents); the desire to appear mature and independent; the desire to “be like everyone else” in a smoking company. The reason for smoking in some cases is the strict prohibition of parents, especially in cases where the parents themselves smoke.
 • ДокументВідкритий доступ
  Rules of a healthy lifestyle and peculiarities of their compliance among student youth
  (Aluna Publishing, 2023) Ляхова, Наталія; Дакал, Наталія Адамівна; Напалкова, Тетяна; Анікеєнко, Лариса Василівна; Білоконь, Віктор Петрович; Сога, Сергій Михайлович; Добровольський, Володимир Едвардович
  To characterize the basic rules of a healthy lifestyle and to study the peculiarities of their compliance among student youth.Materials and Methods: The research involved 219 students (121 males and 98 females), of whom 123 students were in the 1st instructional year and 96 students were in the 4th instructional year. Methods: analysis and eneralization of literary sources, questionnaires, and mathematical statistics. Results: The basic rules of a healthy lifestyle were characterized and the peculiarities of their compliance among students were investigated. It was found that more than 70% of students, regardless of gender, smoke, and more than 60% drink alcohol. Less than half of the surveyed students adhere to a rational daily routine; less than 20% of students do physical exercises; less than 30% of students attend sports clubs; less than 20% of students follow sensible nutrition. All these indicators tend to deteriorate during the 4th instructional year. Conclusions: It was found that the vast majority of students do not follow the rules of a healthy lifestyle during their studies, which indicates that higher educational institutions do not pay enough attention to the formation of the necessary knowledge, skills, and abilities in students’ lifestyles and that students are not motivated to follow the rules of a healthy lifestyle in the learning process. All of this can negatively affect the effectiveness of their educational and future professional activities, as well as their health.
 • ДокументВідкритий доступ
  Копинг-стратегії для боротьби зі стресом у студентів під час навчання
  (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2024) Анікеєнко, Лариса Василівна; Білоконь, Віктор Петрович
  Стрес – це реакція організму на різні фізичні, емоційні та психологічні навантаження. Він може виникати у відповідь на ситуації, які ми сприймаємо як такі, що загрожують або викликають тривогу. Стрес може негативно впливати на здоров'я людини. Він також може впливати на наш емоційний стан, включаючи депресію, тривогу та дратівливість. Стреси бувають гострими й хронічними, що накопичуються поступово. Як відомо, навіть одиничний супергострий стрес, викликаний, приміром, трагічною подією, може стати причиною серйозної хвороби й навіть смерті. Набагато типовішою, проте, є ситуація, коли людина занедужує в результаті одночасного впливу кількох стресових подій «середнього ступеня ваги» [3]. Студенти відносяться до категорії осіб які підлягають під повишений вплив стресу в певному проміжку часу в житті. Зміна обставин життя з батьківського дому на гуртожиток, швидкий та інтенсивний темп і ритм в навчанні, а також період сессії дають свої пагубні результати. Тому важливо навчитися ефективно керувати стресом та знаходити способи розслаблення та відпочинку. Це може включати фізичну активність, медитацію, глибоке дихання, спілкування з близькими людьми або хобі.
 • ДокументВідкритий доступ
  The general cultural aspect of professional training of students by means of physical education
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Uskova, S.
  The health of young people is a socially significant category of society, the most important condition for the successful implementation of professional knowledge, skill, creative activity, and performance of future specialists. It has long been an axiom: good physical fitness during student years is the key not only to health and successful mastery of educational material, but also, in the future, highly productive mental and physical labor, the birth of healthy children, active longevity and many positive phenomena associated with this. Therefore, physical culture, presented in higher educational institutions as an academic discipline that promotes the harmonious development of the individual, is an integral part of higher education. The program of the discipline “Physical Education” states that the goal of physical education of NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” students is the formation of physical culture of the individual and the ability to purposefully use a variety of means of physical culture, sports, and tourism to preserve and improve health, psychophysical training, and selfpreparation for future professional activities.The capabilities of physical culture in achieving these goals are determined by the functions it performs biological, informational, aesthetic, communicative, hedonistic, compensatory and several others. Along with this, in modern society, physical culture has begun to perform the functions of a social institution that helps the future specialist to navigate well in market conditions. For this purpose, means of physical education are used to develop students' managerial readiness, desire for leadership, and success. As a result of combined educational and physical culture-sports activities, students also develop socially significant qualities: social activity, independence, self-confidence, ambition. The task of physical education at a university is not only to develop certain physical skills and abilities in students, to increase the level of physical fitness, and to improve physical qualities. During the training process, future specialists must master the system of scientific, practical, and special knowledge necessary to understand the natural and social processes of the functioning of the physical culture of society and the individual. This article will help students understand the essence, objectives, goals and possibilities of physical culture and sports in a wide range of their manifestations.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історичні, філософські та правові аспекти розвитку фізичної культури як теми освітніх завдань фізичного виховання студентів закладів вищої освіти
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023) Шарафутдінова, Санія Умяровна; Бойко, Ганна Леонідівна; Козлова, Тетяна Гергіївна
  Метою дослідження було освітлення поглядів авторів на особливості впровадження навчальних матеріалів за темами історичних, філософських і правових аспектів розвитку фізичної культури в навчальні завдання фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Виконання завдань роботи через аналіз педагогічної літератури, літератури з фізичної культури та інформації з мережі Інтернет щодо основних тематичних напрямків вивчення історії фізичної культури, філософських пошуків причин і наслідків та правових основ функціонування фізичної культури дозволило представити до обговорення проблемні питання навчальної підготовки студентів щодо освоєння досвіду занять фізичними вправами за напрямами оздоровчого тренування,фізичної рекреації, спортивного вдосконалення та професійно-прикладного тренування.Предметним обговоренням роботи є розкриття необхідності використання історичних, правових, соціологічних знань розвитку різних напрямків фізичної культури як першоджерельних основ свідомого сприйняття студентами особливостей використання фізичних вправ.Новизною дослідження слід вважати запропоновані авторами форми та методи впровадження освітніх елементів теоретичного ознайомлення студентів з історичними, філософськими та правовими аспектами фізичної культури, першоджерелами виникнення та умовами вдосконалення фізичних вправ та подання їх в процес практичного виконання.Висновки вказують на осмислення означених темою змістів, підкреслюють погляди на актуальність внесення у навчальний процес практичних занять фізичного виховання аспектів, що розкривають історичні, філософські та правові сторони розвитку фізичної культури. Наголошується, що це розширює кругозор сприйняття студентами загального образу бачення змісту фізичної культури та реалізації її засобів в різних напрямках як соціальної та особистісної необхідності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Деякі аспекти педагогічних технологій підготовки до осмисленого процесу занять фізичними вправами студентів закладів вищої освіти
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023) Бойко, Ганна Леонідівна; Козлова, Тетяна Гергіївна; Шарафутдінова, Санія Умяровна
  Метою роботи було освітлення поглядів авторів на підготовку до осмисленого процесу занять фізичним вправами студентів вищої освіти через методичні використання окремих педагогічних технологій. В процесі виконання завдань дослідження освітлено погляди науковців на методичні особливості підготовки студентів до свідомого сприйняття технологічного розрахунку оздоровчих занять фізичними вправами, обґрунтовано раціональність підготовки до психофізичного тренування.В роботі подано бачення алгоритмічного порядку навчальної підготовки студентів (самоконтроль -спектр класифікацій фізичних вправ -характеристики фізичного навантаження) до свідомого сприйняття рухової діяльності; наголошено, що умовою її успішності є тематична наближеність тренувального процесу до майбутньої фахової діяльності (професійно-прикладна фізична підготовка).Новизною дослідження слід вважати запропоновані авторами форми та методи впровадження у загальноприйнятий навчальний процес фізичного виховання студентів технологій психофізичного тренування (використання релаксуючих вправ з одночасним осмисленням динаміки м'язових навантажень як впливу на функції свого організму шляхом самонавіювання та аналізом динаміки функціональних і психологічних станів. В баченні науковців, в умовах екстремальності військового стану і психологічних напруг розробка таких навчальних напрямів є актуальною.Висновки узагальнюють алгоритмічну послідовність підготовки студентів до свідомого виконання фізичних вправ, розглянуту в публікаціях авторів науково-педагогічної літератури (формування умінь самоконтролю; освоєння знань класифікаційних характеристик фізичних вправ, характеристик фізичного навантаження; освоєння технологій координувати пропорції обсягу, інтенсивності та характеру відпочинку); наголошують на актуальній необхідності формування умінь щодо використання вправ психофізичної підготовки як методів зняття емоційної напруги.
 • ДокументВідкритий доступ
  Адаптація організму студентів в боротьбі зі стресом. Режими регулювання для балансу психічного здоров’я
  (УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Прус, Надія Михайлівна
  Здоровий спосіб життя має широкий позитивний спектр впливу на різні сторони проявів організму та особистості людини. У психологічному аспекті. Переваги здорового способу життя виявляються як психічне здоров'я, хороше самопочуття, нервово-психічна стійкість, здатність успішно переносити наслідки психічних стресів, впевненість у своїх силах. У функціональному прояві можна відзначити більш високу якість здоров'я, покращення адаптаційних процесів, підвищення працездатності та тренованості, зниження захворювань та хворобливих відчуттів. Під фізичним самовихованням розуміється процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної роботи над собою та орієнтованої на формування фізичної культури особистості. Особистий план фізичного самовиховання повинен мати такі завдання: зміцнення здоров'я, загартовування організму, вироблення наполегливості, виховання координаційних здібностей, виховання витривалості, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості відповідно до вимог майбутньої професійної діяльності. Необхідно використовувати такі засоби та методи: ранкову гімнастику, фізичні вправи, гігієнічні та природні фактори, вправи на розвиток координації, біг, піші походи, прогулянки велосипедом. За підсумками цього плану слід вести щоденник самоконтролю. Систематичне заповнення щоденника самоконтролю є звітом про виконану роботу. Таким чином, здатність студента відзначати навіть незначні зміни у роботі над собою має важливе значення, оскільки підкріплює його впевненість у своїх силах, активізує, сприяє подальшому вдосконаленню програми самовиховання, реалізації здорового способу життя.
 • ДокументВідкритий доступ
  Погляди на негативні фактори впливу формування мотивації до занять фізичними вправами у студентів закладів вищої освіти
  (Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023) Моспан, Я. Ю.; Соболенко, А. І.; Матвієнко, М. І.
  Метою дослідження було освітлення поглядів авторів на особливості формування мотивації до використання фізичних вправ як спеціалізованих рухових дій; формування у студентів компетентністних здатностей використовувати освоєні знання технологій оздоровлення і спорту у власному житті і фаховій діяльності. В роботі здійснено аналіз характеристик мотивів до занять фізичними вправами та умов їх утворення. Наголошено, що для позитивного результату формуючих процесів викладач вищої школи повинен постійно підвищувати рівень власної кваліфікації [4], розширювати спектр власних знань та вдосконалювати методичні навички їх викладання. Автори підкреслюють, що на формування стійких мотиваційних установок суттєво впливає рівень матеріально-технічної бази для занять, стан спортивних споруд, новизна та якість обладнання, інвентарю, тренажерів. Новизною дослідження слід вважати запропоновані авторами бачення факторів, які негативно впливають на формування системи мотивів у студентів до занять фізичними вправами; висвітлення особливостей педагогічного впливу на студентів, які скептично ставляться до фізкультурної діяльності. Висновки вказують на осмислення означених темою змістів, розкривають погляди на основні напрямки формування мотивації до занять фізичними вправами студентів закладів вищої освіти; наголошують на необхідності виявлення та врахування негативних чинників щодо формування мотивації у студентів до занять фізичними вправами через дослідження соціальних, побутових проблем студентів, передбачення умов суспільного запиту та наближення навчальних заходів до вимог професійної підготовки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студентський спорт у системі фізичного виховання в закладах вищої освіти
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Білецька, Вікторія Вікторівна; Cемененко, В'ячеслав Петрович; Завальнюк, Вікторія Леонідівна; Залойло, Володимир Васильйович; Костюченко, Василь Іванович; Яременко, Олег Миколайович; Завадько, Ігор
  Розвиток студентського баскетболу відбувається в Україні суперечливо. Успішність підготовки студентських баскетбольних команд залежить від безлічі чинників і умов організації. Метою дослідження було вивчення особливостей розвитку студентського спорту у системі фізичного виховання в закладах вищої освіти (на прикладі баскетболу у закладах вищої освіти США та України). В ході дослідження здійснено порівняльну характеристику особливостей студентського баскетболу у США та в Україні. Розглянуто відмінності студентського українського баскетболу та студентського американського баскетболу за наступними критеріями: правила гри, стиль гри, популярність баскетболу серед вболівальників, кількість залучених глядачів щороку, важливість виступу за команду закладу вищої освіти для кар’єри баскетболіста, зацікавленість брендів до студентського баскетболу, спортивна стипендія для баскетболістів в закладі вищої освіти, транспортне забезпечення студентів для змагань, кваліфікація суддів на змаганнях, значення змагання для студентів, конкуренція команд, забезпечення студентів екіпіруванням, кваліфікація тренерів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Формування ціннісних орієнтацій у студенток до занять фізичною культурою і спортом
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023) Білецька, Вікторія Вікторівна; Cемененко, В'ячеслав Петрович; Завальнюк, Вікторія Леонідівна; Залойло, Володимир Васильйович; Костюченко, Василь Іванович; Яременко, Олег Миколайович
  У статті розглянуто взаємозв’язок між способом життя та формуванням ціннісних орієнтації з урахуванням стресостійкості до умов навчання у здобувачів вищої освіти. Визначено рівень сформованості ціннісного ставлення студенток першого та четвертого курсів до свого здоров’я та їх відношення до способу життя. Результати: Встановлено, що більшість дівчат як першого, так і четвертого курсів загалом дотримуються правил здорового способу життя, але при цьому не дотримуються правил раціонального харчування. Не зважаючи на дотримання здорового способу життя студентки четвертого курсу мають низький рівень рухової активності і мають сумніви, чи задовольняє їх стиль життя.В ході дослідження було встановлено, що серед термінальних цінностей у студенток першого курсу переважає свобода, суспільне покликання, відсутність матеріальних труднощів, а у студенток четвертого курсу провідне місце займають: матеріально забезпечене життя, сімейне життя, цікава робота. Показано, що серед інструментальних цінностей студенток першого курсу переважає широта знань, уміння наполягти на своєму, уміння не відступати перед труднощами, а у студенток четвертого курсу лідирують ефективність у справах, сміливість у відстоюванні поглядів; самоконтроль. При цьому найменше значення для дівчат мають дисциплінованість, раціоналізм та щирість.Визначено рівень стресостійкості у студенток різних курсів навчання. Так, переважна більшість студенток першого курсу має середній рівень стресостійкості, а серед студенток четвертого курсу переважають дівчата із зниженим та дуже низьким рівнем стресостійкості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості використання інформаційних технологій на заняттях з фізичного виховання у ЗВО
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2024) Хоміцька, Валентина Миколаївна; Павлюк, Ірина Сергіївна; Cтепанюк, Вадим Володимирович; Зубко, Валентина Володимирівна
  Загальні тенденції інформатизації суспільства і освіти в цілому не могли не відбитися і на сфері фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти, що спряли вдосконаленню освітнього процесу на основі використання сучасних інформаційних комп’ютерних технологій. Впровадження інформаційних технологій на заняттях з фізичного виховання створює індивідуально орієнтований досвід для студентів, які відчувають небажання займатися цим предметом. Крім того, це також має потенціал для зменшення стресу, покращує їхню впевненість і робить їх більш ефективними та готовими до занять. Нові медіа дають змогу включати інші види навчання у фізичне виховання, щоб створювати оптимальні завдання для учнів. Завдяки технологіям, зокрема мобільним, викладачі фізичної культури тепер мають широкий спектр інструментів, які вони можуть використовувати для перевірки та вдосконалення фізичних навичок своїх студентів. У список входять переносні пристрої, програми для фізичного виховання, ігрові системи, віртуальні класи, а також монітори та трекери. Майже кожен має смартфон, і викладачі фізичного виховання можуть використовувати такі пристрої з користю для заохочення своїх учнів до тренувань і вправ. Сьогодні доступно багато програм для телефону, призначених для відстеження рухів і надання корисної інформації щодо харчування. Студенти можуть отримати доступ до важливої інформації щодо своєї фізичної форми та дієти лише кількома клацаннями. І найприємніше те, що більшість із цих програм безкоштовні. Хоча є додатки, які вимагають певної форми платежів або щомісячної плати, ціна може бути вартою користі для здоров’я, пов’язаної з добре поінформованими програмами тренувань і дієт. Зазначено, що використання комп’ютерних технологій у фізичному вихованні забезпечує високу мотивацію, міцність знань, творчість і фантазію, комунікабельність; формує активну життєву позицію, командний дух, цінність індивідуальності, свободу самовираження; робить акцент на діяльність, взаємну повагу і демократичність.
 • ДокументВідкритий доступ
  Means of physical education content and form of physical exercises
  (Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2023) Дакал, Наталія Адамівна; Анікеєнко, Лариса Василівна; Білоконь, Віктор Петрович
  In the practice of physical education, large number of various physical exercises are used, which differ from each other in both form and content.The content of physical exercise is formed, on the one hand, by all those movements and operations that are included in one or another exercise, and, on the other hand, by those complex and multifaceted processes that occur in the body during exercise. They can be considered in many aspects: psychological, physiological, biomechanical, biochemical, etc. The article defines the influence of the means used during physical exertion on the development of physical qualities of students of higher education institutions. It was found that during the period of distance learning, a sharp decrease in the level of physical fitness of higher education students is observed. In the course of the research, theoretical methods, analysis and generalization of methodological, sports-research and educational-methodical literature were used, the level of development of physical qualities of the participants of the educational process in the conditions of online education was revealed; surveying teachers and students of higher education institutions to find out their motivational priorities in learning and imparting knowledge in the absence of face-to-face educational process.It has been established that distance learning has a negative effect on the development of physical qualities.
 • ДокументВідкритий доступ
  Formation of patriotism among first-year students in classes on the fundamentals of a healthy lifestyle
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Зеніна, Ірина Володимирівна; Кузьменко, Наталія Вікторовна
  At the current stage of national spiritual revival. In connection with the protracted economic crisis (which has affected the social sphere) and the war that is plaguing another river, the problem of forming a sense of love for Fatherlands among the younger generations, the power of young people has become increasingly important sovereignty, active participation in activity and creative life is becoming increasingly important. This aspect of education may become the primary developing, stabilizing, scientific-cognitive and cultural institution of matrimony, the civil-patriotic formation of youth, the formation of historical memory. This is a way to teach young people to evaluate historical phenomena on the basis of the principles of historical reliability, science, humanism, kindness, as well as a position of safety and intergenerational communication, creation guarantees of security of the Ukrainian nation. The State National Program “Osvita” (“Ukraine XXI century""), the Laws of Ukraine “About illumination”, “About illegal middle illumination” designate illumination tasks as strategic. Love before the Batkivshchyna, awareness of one’s community commitment on the basis of national and human spiritual values, strengthening the ranks of a citizen and a patriot of Ukraine to become rich and increase on this basis cultural and creative potential of our people. The Concept of civic education of the individual in the context of the development of Ukrainian statehood notes that the goal civic education is the formation of a “conscious citizen, patriot, professional, that is, a person with his inherent personal qualities, with character traits, worldview and abilities by thoughts, actions and behavior aimed at self-development and development of democratic civil society in Ukraine.
 • ДокументВідкритий доступ
  Діагностика та можливі причини залізодефіцитних станів у кваліфікованих спортсменок
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Гусарова, А. М; Вдовенко, Н. В.; Россоха, Г. В.; Козак, І. О.; Шарафутдінова, С. У.
  Значні фізичні навантаження збільшують інтенсивне використання енергетичних ресурсів, мінеральних речовин і вітамінів в організмі спортсмена, що може призводити до зниження працездатності, уповільнення відновлювальних і адаптаційних реакцій і навіть до серйозних порушень стану здоров’я. Найбільш розповсюдженими проблемами серед спортсменів, особливо жінок, є дефіцит заліза та залізодефіцитна анемія, які виникають під дією значних фізичних та психоемоційних навантажень. Для ефективного лікування та профілактики залізодефіцитних станів необхідно вчас￾но діагностувати їх та чітко розуміти можливі причини їх виникнення. Мета − дослідження деяких гематологічних та біохімічних показників крові у кваліфікованих спортсменок з метою виявлення залізодефіцитних станів та встановлення можливих причин, що призводять до дефіциту заліза. Методи. Задля вирішення поставлених у дослідженні завдань були використані наступні методи: аналіз й узагальнення даних сучасної науково-методичної літератури з проблеми залізодефіцитних станів у спортсменів, методи лабораторної діагностики (дослідження деяких показників «червоної крові» та обміну заліза) та методи математичної статистики. Були визначені наступні показники крові: кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну, феритину, рівень гематокриту та вміст заліза. Результати та висновки. У результаті дослідження кваліфікованих спортсменок виявлено, що у більшості спостерігалась передлатентна стадія дефіциту заліза. За допомогою аналізу спеціальної науково-методичної літератури в статті детально розглянуто і систематизовано основні причини виникнення залізодефіцитних станів у спортсменок. Своєчасне виявлення та попередження порушень метаболізму за допомогою способів профілактики та корекції дефіциту заліза в організмі спортсменок дозволить запобігти негативним наслідкам і тим самим зберегти їх здоров’я та працездатність.
 • ДокументВідкритий доступ
  Impact of the war in the between Russia and Ukraine 2014-2024 period on the mental and emotional state of students
  (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024) Yefremenko, Viktoriia; Syrovatko, Zoia
  The military conflict in Ukraine became a serious test for our country and its population, marking the beginning in 2014 after the annexation of Crimea by Russia and the events in the east of Ukraine. Donetsk and Luhansk became centers of armed conflicts with illegal armed formations. In 2022, the situation only worsened, when the aggressor country launched a full-scale invasion of Ukraine, deepening the humanitarian crisis and increasing the scale of the disaster. The duration of this military conflict is already almost 10 years, during this period it led to significant human losses, covering both the civilian population and military personnel. Many people were forced to leave their homes and become internally displaced persons of their own country. War not only has material losses and physical consequences, but also seriously affects the mental health of a nation. After two years of martial law, the deterioration of the mental state of the entire population is noticeable. War events cause stress reactions and trauma that persist long after hostilities have ceased. Everything said earlier indicates that it is necessary not only to restore destroyed houses and infrastructure, but what is especially important is to develop a methodology and create a system of psychological and psychiatric support for people who suffered from the military conflict. The need for rehabilitation programs and counseling becomes an important step in ensuring further recovery and strengthening of the nation's mental health [3].