Skip navigation

Кафедра видавничої справи та редагування (ВСР) : [236] Community home page

У фонді розміщено матеріали професорсько-викладацького складу, працівників, студентів, аспірантів та докторантів кафедри. Доступ до повних текстів матеріалів цього фонду - вільний, якщо інше не обумовлено на рівні окремого примірника.

Browse

Collections in this community

Автореферати (ВСР) [0]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР (ВСР) [0]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи (ВСР) [96]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації (ВСР) [1]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали (ВСР) [2]

У зібранні розміщено словники, довідники тощо, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Магістерські роботи (ВСР) [18]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.і. (ВСР) [8]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Монографії (ВСР) [5]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Навчально-методичні матеріали (ВСР) [49]

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Презентації (ВСР) [0]

У зібранні розміщено матеріали, створені у форматі ppt.

Статті (ВСР) [57]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації в наукових журналах та збірниках.

Інше (ВСР) [0]

У зібраннії розміщено матеріали, які не належать до зазначених зібрань.